Projektu atbalsta
Latvijas Balzams
05. Novembris  | 1931

1931. gads: 4. Saeimas vēlēšanas, Dziesmu svētki, Ņujorkas ainavā parādās 'Empire State building'

Ņujorkas ainava, 1931. gads. Foto: Vida Press

1. maijā Ņujorkā pabeidza slavenās “Empire State Building” ēkas būvniecību.

Latvijā uzplauka laulību šķiršanas bizness, kurš pievilināja daudzus ārzemniekus. Par pamatu tika ņemts Latvijas likuma 50. pants, kurš noteica, ka laulība var būt šķirta, ja laulātais pāris atsevišķi dzīvo vismaz trīs gadus, bez papildu pierādījumiem. 1931. gadā tika šķirtas 398 laulības.

20. februārī Saeimā tika iesniegts likumprojekts Doma baznīcas īpašuma tiesību izmaiņai, un tas paredzēja, ka Doma baznīca nonāks Latvijas valsts īpašumā. Likumprojekts izraisīja asus strīdus starp latviešiem un baltvāciešiem, kā arī saasināja Latvijas un Vācijas starpvalstu attiecības.

Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis Esplanādes laukuma estrādē atklāj VII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkus. Rīga, 1931. gada 20. jūnijs. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Jūnijā notika VII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, kuros piedalījās 280 koru un 12 000 dalībnieku. Kopkoncerti norisinājās īpaši svētkiem uzceltajā brīvdabas estrādē Rīgas Esplanādē.

10.–12. augustā notika kandidātu sarakstu pieņemšana 4. Saeimas vēlēšanām. Vēlēšanas notika 3.–4. oktobrī. Vēlētāju aktivitāte bija 80,04 procenti. Vēlēšanās tika pieteikti 103 kandidātu saraksti, no kuriem Saeimā iekļuva 27. Vairāk par 5 vietām ieguva tikai 8 saraksti – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (21 vieta), Latviešu zemnieku savienība (14 vietas), Kristīgo zemnieku un katoļu partija (8 vietas), Latvijas Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija (7 vietas),  Strādnieku un zemnieku partija (6 vietas), “Demokrātiskā centra” un bezpartijisko sabiedrisko darbinieku saraksts (6 vietas), Latgales Zemnieku progresīvā apvienība (5 vietas), Latvijas vācu baltiešu partija (5 vietas).

Sievietes tiesības uz algotu darbu

Izdevums “Valsts Darbinieks” 1. novembrī ziņo, ka IV. internacionālajā sieviešu konferencē pieņemta rezolūcija, kurai pievienojies Internacionālais sociālistiskais kongress: “Cīņu par bezdarba apkarošanu uzņēmēji un reakcija izmanto priekš tam, lai masas novirzītu no patiesiem bezdarba cēloņiem un viņa apkarošanas lietderīgām iespējamībām, nostājoties pretī sievietes algotam darbam. Internacionālā sieviešu konference uz visasāko apkaro rīdīšanu pret strādājošo sievieti, vienalga, vai viņa neprecēta vai precēta. Ne darba sieviete ir vainīga pie valdošā bezdarba, bet gan kapitālistiskā sistēma, uz kuras apkarošanu ar nedalītu enerģiju ir jāvēršas.

Limbažu cepuru fabrikas strādnieces. Foto: Gita Zvirbule/"Zudusī Latvija"

Mēs noraidām visus mēģinājumus, no kādas puses tie arī nenāktu, pret ķīļa dzīšanu strādniecības masās, un par jaunu mēs paceļam prasību “Vienādas tiesības sievietei uz algotu darbu”. Ka pie atlaišanām katrā gadījumā atsevišķas personas sociālais stāvoklis ir vērā ņemams un ka pirmā kārtā vietā ir atstājams saimnieciski vājākais, tas ir pats par sevi saprotams, un to ir daudzkārt uzsvērusi kā partija, tā arī arodbiedrības. Bet tikpat pats par sevi saprotams ir arī tas, ka saimnieciski stiprākais absolūti vienmēr nav sieviete, un arī precētā sieviete nē. Mēs uz visnoteiktāko nostājamies pret mēģinājumiem tādā ceļā inscenēt cīņu pašas strādniecības vidū. Mūsu prasība nav “Cīņa pret sievietes tiesībām uz algotu darbu”, bet gan “Cīņa pret kapitālistisko iekārtu, kura vienīgā nes atbildību par pieaugošo bezdarbu”. Šai cīņai mums ir vajadzīgi visi vīrieši un visas sievietes. Tikai tad sievietes stāvēs vienotas un cīņas priecīgas cīnošos proletāriešu masu rindās, kad viņas būs līdztiesīgas un nebūs nostādītas zem izņēmuma noteikumiem.”

Satiksmes ministrs veselas latgaļu ģimenes pārvērš ierēdņos

6. novembrī avīze “Centra Balss” publicē sašutuma pilnu rakstu par satiksmes ministru Rancānu. “Kamēr visi ministri runā par budžetu, satiksmes ministrs Dr. A. Rancāns Latgalē dažos pagastos veselas ģimenes pārvērš ierēdņos. 

Tā, piemēram, Nautrēnu pagastā atvērts šais dienās pasta kantoris. Līdz šim tur darbojusies pasta nodaļa, bet satiksmes ministram Rancānam tas bijis par maz, un viņš savā dzimtajā pagastā licis atvērt pasta kantori ar veselu ierēdņu štāti.

Pēdējai komplektējoties no tuvākiem cilvēkiem: viena ģimene ar visām kalponēm vienā jaukā dienā pārvērtusies par valsts ierēdņiem pēc visām algas kategorijām. Līdzšinējo pasta nodaļu apkalpojis tikai viens cilvēks un pilnīgi ticis ar visu galā. Cik ilgi tā turpināsies?”

Atkal romantiska slepkavība

Laikraksts “Strādnieku Avīze” novembrī raksta par kaisles vadītu slepkavības mēģinājumu. “Šorīt, plkst. 7, Berna maiznīcā pie 22 g. vecās kalpotājas Elzas Zitmanes ieradies viņas pielūdzējs Juris Gerderis. Viņš pasniedzis tai vēstuli ar vārdiem, ka tajā izteiktas viņa sirds jūtas. Kad viņa vēstuli noraidīja, Gerderis izņēmis revolveri un izšāvis. Z. saļimusi pie letes ar cauršautu galvu. Tad viņš uz guļošo izšāvis vēl vairākus šāvienus. Pēc tam tas mierīgi ieradies policijas iecirknī un paziņojis: “Ar šo ieroci es nogalināju savu iecerēto. Dariet ar mani, ko gribat.” Gerderis apcietināts, bet sašautā nogādāta slimnīcā. Viņas stāvoklis ir ārkārtīgi grūts. Gerderis ir Sarkankalna slimnīcas kalpotājs, un viņi ar sašauto bijuši jau ilgāk pazīstami.”

Zem sievas tupeles

Izdevums sievietēm “Zeltene“ 1931. gadā skaidro teiciena “zem sievas tupeles” izcelsmi. ““Viņš jau zem sievas tupeles,” – tas ir spārnots, vispārīgi pazīstams izteiciens, kuru mēdz lietot gan vietā, gan nevietā, – par nožēlošanu, visbiežāk nevietā. Kāds šī izteiciena saturs? – Nicināšana, labākā gadījumā ironija par precējušos vīrieti, kurš nevalda pār sievu, bet kur laulības, resp. mājas dzīvē – pilnīgi vai pa daļai – ir vārds sievai.

Ekrānuzņēmums

Apskatīsim, cik atbilst īstenībai izteiciens “zem sievas tupeles” un cik pelnīti tas dzīvē tiek pielietots. Šis izteiciens esot cēlies viduslaikos. Kad pēc ilga naida reiz salīguši mieru pāvests un karalis, šim samierināšanās notikumam par godu sarīkotas lieliskas izpriecas ar bruņinieku skatu spēlēm, turnīru. Dalībniekiem bijis jāpiesprauž vienas vai otras puses – pāvesta vai karaļa – krāsas. Bet bruņinieks Polifejs, nezin kādu iemeslu dēļ, negribējis pieņemt nevienas puses krāsu. Šās lietas dēļ tad nu viņam iznācis strīdus ar savu sievu. Tā pastāvējusi, ka viņam jāpadodas vispārīgiem noteikumiem. Kad vīrs nepiekāpies, Polifeja kundze izsacījusi vīram pārmetumus, ka tas viņu nemīlot. Kad arī tas nelīdzējis, sieva norāvusi no kājas kurpi, grasīdamās ar to pārmācīt nepaklausīgo vīru.

Tā viņiem ķildojoties, pēkšņi atskanējis taures signāls, ka sacīkstes sākas. Vīrs izsaucies: “Es tev pierādīšu, ka es tevi mīlu!”, izrāvis sievai no rokām kurpi, sēdies zirgā un devies uz spēļu laukumu. Tur viņam noprasījuši: “Bruņiniek, kur tu nostāsies – zem pāvesta zižļa vai zem karaļa sceptera?” Tas atbildējis: “Es nostāšos zem tupeles,” un parādījis sievas kurpi, kas tam pie zobena maksts bijusi piesprādzēta. Visi par to smējušies, tomēr no sacīkstēm Polifejs nav ticis atraidīts. Turnīrā viņš guvis uzvaru. Tad godalgu izdalītāja – princese, pasniedzot tam zelta jostu, teikusi: “Bruņiniek, lai gan tu esi uzvarējis, tomēr tu atrodies zem tupeles.” No tā laika šis izteiciens kļuvis populārs.”

2017 - 2008 2017 - 2008 2007 - 1998 2007 - 1998 1997 - 1988 1997 - 1988 1987 - 1978 1987 - 1978 1977 - 1968 1977 - 1968 1967 - 1958 1967 - 1958 1957 - 1948 1957 - 1948 1947 - 1938 1947 - 1938 1937 - 1928 1937 - 1928 1927-1918 1927-1918