Projektu atbalsta
Latvijas Balzams
16. Oktobris  | 1951

1951. gads: Pirmais kodolizmēģinājums Nevadā, Latvijā sāk celt tipveida skolas

ASV karavīri vēro kodolizmēģinājumu ASV Nevadas poligonā. Foto: Vida Press

1951. gada janvārī notika pirmais kodolizmēģinājums ASV Nevadas poligonā.

Arvīds Kalniņš un Solomons Hillers saņēma Staļina prēmiju par prettuberkulozes līdzekļa “Pask” izgudrošanu. Prēmijas apmērs – 50 000 rubļu.

Rīgas 6. vidusskola

Rīgā sākās tipveida skolu celtniecība. Kā pirmās tika uzceltas Rīgas 6. vidusskola pie Ziedoņdārza Suvorova ielā (tagad Aleksandra Čaka ielā 102) un Rīgas 49. vidusskola Gorkija ielā (tagad Krišjāņa Valdemāra ielā 65). Tika uzsākta arī viesnīcas “Rīga” celtniecība.

Aprīlī notika pirmā PSRS hokeja izlases spēle, kurā PSRS ar rezultātu 23:2 uzvarēja Austrumvācijas hokeja izlasi. PSRS izlases vārtos stāvēja latvietis Harijs Mellups.

No 6. līdz 17. jūnijam Berlīnē norisinājās pirmais Berlīnes starptautiskais kinofestivāls.

8. jūlijā Zvejniekciemā pie Aģes upītes ietekas Rīgas jūras līcī notika pirmie republikāniskie Zvejnieku svētki.

28. septembrī atklāts Jupitera pavadonis Ananke.

Cīnās pret propagandistiem-burta kalpiem

Laikraksts “Balvu Taisnība” raksta par vajadzību labāk sagatavot propagandistus: “Centrālā Komiteja prasa, lai partijas organizacijas diendienā rūpētos par nodarbību idejiski politisko līmeni partijas izglītības sistemā. Nodarbību kvalitates uzlabošanās vispirms atkarīga no propagandistu sastāva, no tā, kā viņi sagatavoti, un no partijas organizāciju sistematiskā darba ar viņiem. Pagājušajā mācību gadā dažu skolu un pulciņu nodarbībās ne vienmēr dziļi izskaidroja teoretiskās tēzes, dogmatiski iztirzāja marksisma-ļeņinisma teorijas jautājumus. Atsevišķi propagandisti necentās panākt, lai klausītāji labi apgūtu mācību vielas idejisko saturu, bet galvenokārt prasīja iekalt atsevišķus formulējumus, atcerēties daudzus skaitļus.

Ekrānuzņēmums

Bieži nodarbībās, mācot teoretiskas atziņas, tās nesaistīja ar komunistiskās celtniecības praksi. Lai pagājušā gada kļūdas neatkārtotos, partijas organizacijām jāpievērš vairāk uzmanības propagandistu izvēlei un sagatavošanai. Darbā ar propagandistiem visvairāk izplatīti ir seminari. Dažos rajonos – Skrundas, Aknīstes, Neretas, Baldones – tie pagājušajā mācību gadā strādāja neregulāri, nodarbību idejiskais līmenis bija zems, semināros lasīja maz lekciju metodikas jautājumos, neapsprieda propagandistu ziņojumus par viņu darba pieredzi. Savā 1938. gada 14. novembra lēmumā VK(b)P CK norādīja: “Seminars nedrīkst būt vieta, kur propagandistus “piebāž” ar zināšanām. Nodarbības propagandistu seminaros jāorganizē tā, lai nodrošinātu katra seminara dalībnieka radošu darbu, lai teoretiskos jautājumus dzīvi apspriestu, lai būtu nodrošināta biedriska diskusija teoretiskajos un metodikas jautājumos.”

Lai partijas izglītības sistemā galīgi izskaustu burta kalpību mācību vielas iztirzāšanā, kas vēl novērojams dažu propagandistu darbā, lai klausītāji pamatīgi un dziļi apgūtu mācību vielu, lai mācītu viņus radoši pieiet marksisma-ļeņinisma teorijai, saistītu teorētiskās mācības ar komunisma celtniecības praksi, vadītu nodarbības, nesamierināmi cīnoties pret visām buržuaziskās ideoloģijas izpausmēm, – lai visu to panāktu, pašā pamatā jāuzlabo pastāvīgo propagandistu seminaru darbs partijas pilsētu un rajonu komitejās.

Seminaru darbs būs sekmīgs, ja propagandisti dziļi studēs marksisma-ļeņinisma klasiķu darbus un radoši apspriedīs teorijas un metodikas jautājumus. Plaši jāpraktizē propagandistu darba pieredzes apmaiņa, iepriekš pārbaudot, kā viņi vada nodarbības pulciņos. Atsevišķas propagandistu vadītās nodarbības seminarā jāanalizē tiklab satura, kā arī metodikas ziņā, norādot propagandistiem, kā viņi var palīdzēt cits citam, savstarpēji apmeklēdami biedru vadītās nodarbības un pēc tam apspriezdami šo apmeklējumu rezultatus.

15. oktobrī komunisti uzsāks marksistiski ļeņiniskās mācības arī uz laukiem. Izraudzīti un apstiprināti 4772 propagandisti, no kuriem vairāk nekā 60 procenti ir biedri ar propagandista stažu mazāku par 5 gadiem.”

Aģitatori un lopkopība

Kaut arī padomju presē nepārtraukti lasāms par plānu priekšlaicīgu izpildi un pārprodukciju, trimdas presē parādās citas ziņas. Piemēram, Stokholmā iznākošais izdevums “Latvju Ziņas” raksta: “Kolhozos sadzītie latviešu zemnieki atkal reiz sagādājuši krievu okupantiem lielākas grūtības. Jau pagājušā LZ numurā rakstījām par kolhoza statūtu, t.s. Staļina ustāva, pārkāpumiem. Tagad Latvijas kompartijas centrālkomitejas sekretārs V. Krūmiņš spiests konstatēt, ka kolhoznieki Latvijā nav izpildījuši trīsgadīgo lopu skaita palielināšanas plānu un ka līdz ar to Staļinam “dotā saistība” nav izpildīta. Krūmiņš raksta, ka Viļānu, Aizputes, Abrenes un Ventspils rajonos lopu skaits ne tikai nav pieaudzis, bet tas pat samazinājies. Slikti gādāts par pieaugumu arī Auces, Maltas, Dagdas, Zilupes, Krāslavas un Gaujienas rajonos. Krūmiņš paskaidro, ka trūkumu novēršanai jāpanāk divas lietas – jāsagatavo pietiekamā daudzumā lopbarība un jāuzceļ plānā paredzētās kūtis.

Kolhoza lopkope. Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Ar lopbarības sagatavošanu padomju varai Latvijā šovasar nav veicies tāpat kā pērn. Piem., Dundagas rajons sagatavojis tikai 16% no plānā paredzētās rupjās barības. Tāpat nav izpildījuši plānu Alūksnes, Kuldīgas un Skrundas rajoni. Krūmiņš liek priekšā norīkot kolhoznieku brigādes līdzās citiem steidzīgiem lauksaimniecības darbiem arī lopbarības sagatavošanai.  

Meklējot izeju no stāvokļa, Krūmiņš raksta: “Panākumi lopbarības sagatavošanā kā kaut kurā citā lietā ir atkarīgi no organizatoriskā un masu politiskās audzināšanas darba. Vietējo partijas organizāciju pienākums ir neatlaidīgi izskaidrot kolhozniekiem, ka lopu nodrošināšana ar lopbarību ir viens no galveniem priekšnoteikumiem sociālistiskās lopkopības attīstības un kolhozu labklājības celšanas trīsgadu plāna izpildīšanai.” Vai tad Krūmiņš tiešām domā, ka kolhoznieki nezina, kas lopiņam dzīvei ir vajadzīgs. Ja kolhozu lopi nav nodrošināti ar lopbarību, tad tam ir pavisam citi iemesli, kas meklējami padomju iekārtā un kolhozu sistēmā. 

Ļoti neapmierināts Krūmiņš ir arī ar to, ka nav izpildīts ēku celšanas plāns lopiem. Stāvoklis, liekas, ir īsti katastrofāls, jo viņš liek priekšā motoru un traktoru staciju direktoriem jau tagad palīdzēt kolhoziem sagatavot un izvest būvmateriālus, kaut gan tagadējā gada laikā parasti neviens nebrauc mežā pēc kokiem.

Varbūt viszīmīgākais Krūmiņa priekšlikums trūkumu novēršanai, kas ir īsts nabadzības apliecinājums visai kolhozu sistēmai, ir viņa norādījums kolhoziem iepirkt iztrūkstošos lopus pie kolhozniekiem un strādniekiem. Izrādās, ka boļševiku izdaudzinātiem kolhoziem grūtā brīdī pēc palīdzības jāgriežas pie tiem pašiem privātīpašniekiem, kurus padomju vara visu laiku ierobežojusi un apspiedusi un kas savās individuālās saimniecības robežās tomēr izrādījušies par labākiem saimniekiem nekā kolhozi.”

Uztraucas par jaunu karu

Laikraksts “Latvija Amerikā” raksta par uztraucošām ziņām no PSRS: “Stokholmas laikraksti ziņo, ka Padomju S-ba savus rūpniecības uzņēmumus, kas atrodas valsts rietumu daļā, steidzīgi pārvietojot uz austrumiem – aiz Volgas. Tos uzņēmumus, kas rietumu daļā pēc kara nav atjaunoti, valdība slēgusi, bet visus pārējos evakuē. Veseli ešeloni ar fabriku iekārtām un strādniekiem nepārtraukti ripojot no rietumiem uz austrumiem. Tos apturot uz Volgas kreisā krasta un Urālu apgabalā, bet reti viņpus Urāliem. 

Sevišķi straujā tempā evakuējot rūpnīcas no Baltkrievijas. Jau aizvesta lielā auto fabrika, kas atradās pie Minskas. 50% ķīmisko rūpniecības uzņēmumu no Ņevas krastiem aizvesti uz Kazaņu pie Volgas. Ari lielās tērauda rūpnīcas no Ļeņingradas pārvietos uz austrumiem. Šie notikumi padomijas strādnieku aprindās radījuši baumas par nenovēršamu karu. Šīs ziņas zviedru laikrakstiem snieguši vācu kara gūstekņi, kas nesen atgriezušies no PSRS, kā ari bēgļi no Baltijas valstīm.”

2017 - 2008 2017 - 2008 2007 - 1998 2007 - 1998 1997 - 1988 1997 - 1988 1987 - 1978 1987 - 1978 1977 - 1968 1977 - 1968 1967 - 1958 1967 - 1958 1957 - 1948 1957 - 1948 1947 - 1938 1947 - 1938 1937 - 1928 1937 - 1928 1927-1918 1927-1918