Projektu atbalsta
Latvijas Balzams
22. Septembris  | 1975

1975 .gads: Saslēdzas 'Sojuz-19' un 'Apollo', dibina 'Microsoft', iznāk 'Pink Floyd' albums 'Wish you were here'

Foto: Shutterstock

1975. gadā Jelgavā darbu sāka jaunā Rīgas autobusu fabrika, kur tika plānots saražot 17 tūkstošus mikroautobusu gadā. Jaunuzceltā starptautiskā lidosta “Rīga” sāka apkalpot regulāros avioreisus. Rīgas TEC-2 sāka ražot elektroenerģiju, bet novembrī ar pilnu jaudu sāka strādāt Rīgas HES.

Nāca arī jauninājums sabiedriskajā transportā – konduktorus nomainīja biļešu pusautomāti.

Bils Geitss 1977. gadā. Foto: Shutterstock

Jūlijā ASV kosmosa kuģis “Apollo” un Padomju Savienības kosmosa kuģis “Sojuz” veica savienošanos kosmosā. Tas bija pirmais gadījums, kad kosmosā savienojās divu nāciju divi kosmosa kuģi. Savukārt avīze “Cīņa” ziņoja par meteorītu Donbasā: “Viens no Donbasa rūpniecības centriem – Gorlovka – nesen piesaistīja astronomu un ģeologu uzmanību. Vajadzēja tā gadīties, ka meteorīts, kura svars bija ap 5 kilogramiem, nokrita Astronomijas ielā. “Debesu dāvanas” piezemēšanās liecinieks bija šīs ielas iedzīvotājs V. Kiško, kas tobrīd remontēja mājas jumtu. Meteorīta šķemba nosūtīta uz PSRS Zinātņu akadēmiju.”

Aprīlī Bils Geitss dibināja kompāniju “Microsoft”. Jūnijā referendumā Lielbritānija nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, kurā tā iestājās 1973. gadā. Septembrī “Pink Floyd” izlaida savu devīto studijas albumu “Wish You Were Here”.

Saslēdzas "Sojuz-19" un "Apollo"

Žurnālā “Zvaigzne” lasāms: “1975. gada 17. jūlijā pulksten 19.20 pēc Maskavas laika notika padomju kosmosa kuģa un amerikāņu kosmosa kuģa “Apollo” saslēgšanās. Pirmo reizi kosmonautikas vēsturē kopīgā lidojumā vienlaicīgi piedalās divu valstu kosmosa pētnieki: padomju kosmonauti Aleksejs Ļeonovs un Valerijs Kubasovs un amerikāņu kosmonauti Tomass Stafords, Venss Brands un Donalds Sleitons.

Foto: Vida Press

Lai izpildītu saslēgšanās operāciju, kosmosa kuģis “Sojuz-IQ” ar divām trajektorijas korekcijām tika ievadīts aprēķinātajā montāžas orbītā. Divus apļus pirms saslēgšanās apkalpe ar manuālās vadības palīdzību izdarīja orbitālo orientāciju, pēc kuras kuģu satuvošanās notika ar amerikāņu kuģa pakāpeniskiem manevriem. No desmit metru attāluma kosmosa kuģa “Apollo” orientēšanu un piestāšanos vadīja manuāli, izmantojot kosmosa kuģa “Sojuz-IQ” saslēgšanās mezgla mērķi. Padomju kuģis satuvošanās un piestāšanās laikā uzturēja saslēgšanās operācijai nepieciešamo orientāciju. Pēc kosmosa kuģu saskaršanās automātiski sakabinājās to saslēgšanās agregāti, notika saslēguma savilkšana. 

Ar sekmīgo saslēgšanās operāciju eksperimentāli apstiprināts, ka padomju un amerikāņu zinātnieku un speciālistu radošās sadarbības gaitā izstrādāto savienojamo saslēgšanās agregātu tehniskie risinājumi ir pareizi. Divas diennaktis ilgajā kosmosa kuģu “Sojuz-IQ” un “Apollo” kopīgajā lidojumā to apkalpes savstarpēji pāries no viena kuģa otrā un veiks kopīgus zinātniskos eksperimentus. Saskaņā ar padomju un amerikāņu pušu vienošanos pārejas laikā kosmonauti apmainīsies ar nacionālajiem karogiem.

Latvija skaitļos

Propagandas laikraksts “Dzimtenes Balss” 18. septembrī ziņo, ka Latvijas PSR Ministru padomes Centrālā statistikas pārvalde izdevusi krājumu “Latvijas PSR skaitļos 1974. gadā”.

“Latvijas ekonomiskās attīstības līmeni vislabāk raksturo nacionālais ienākums. Salīdzinājumā ar pirmskara periodu tas pieaudzis 8,2 reizes. Gandrīz visu nacionālā ienākuma pieaugumu nodrošinājusi sabiedriskā darba ražīguma celšanās. Nacionālā ienākuma palielināšanās tempu ziņā Latvija stipri apsteigusi Eiropas kapitālistiskās valstis un ASV.

Foto: Jānis Valters Ezeriņš/F64

Vairāk nekā pusi Latvijas nacionālā ienākuma tagad dod rūpniecība, piekto daļu – lauksaimnieciskā ražošana. Tagad vienā dienā Latvijā saražo vairāk produkcijas nekā 1940. gadā veselā mēnesī. Pēdējos gadu desmitos ražojumu apjoma pieauguma vidējais gada temps bijis četras reizes straujāks nekā Anglijā. 20 procenti Latvijā strādājošo iedzīvotāju nodarbināti lauksaimniecībā. Labības ievākums bija vislielākais visā mūsu zemkopības vēsturē – 1 643 000 tonnu. Salīdzinājumā ar 1960. gadu kolhoznieku darba samaksa palielinājusies 3,6 reizes. Latvijā pašlaik mācās 818 000 cilvēku. Latvijā ir desmit augstskolas un 54 vidējās speciālās mācību iestādes. Latvijā ir 1,4 tūkstoši masu bibliotēku, kuru grāmatu fondā ir kopā 17,7 miljoni grāmatu, 1000 klubu, 10 profesionālo teātru un 62 muzeji. Šā gada sākumā Latvijā bija 2 478 000 iedzīvotāju.”

PSRS un Eiropa – pie viena galda

Avīze “Cīņa” ziņo, ka Briselē 20. septembrī sākusies Eiropas drošības un sadarbības komitejas sesija. Uz šo forumu ieradušies vairāk nekā 20 Eiropas valstu pārstāvju, kā arī delegāti no 12 starptautiskām organizācijām, arī no Vispasaules miera padomes un UNESCO. PSRS delegāciju sesijā vadīja Padomju Savienības Augstākas padomes Savienības padomes priekšsēdētājs, PSRS Eiropas drošības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs A. Sitikovs.

“Sesijas dalībnieku uzmanības centrā ir Eiropas drošības un sadarbības apspriedes rezultāti, kā arī pasākumi, kas veicami Eiropas sabiedrībai, lai īstenotu šīs apspriedes lēmumus. A. Sitikovs, runādams sesijā, teica, ka Eiropas valstu apspriedes panākumus visā pasaulē pamatoti uzskata par vēsturisku starptautisku notikumu, par lielu saprāta uzvaru. Padomju Savienības sabiedriskās aprindas dedzīgi atbalsta apspriedes rezultātus.

Padomju tauta vienprātīgi atzinusi par pareizu PSKP CK ģenerālsekretāra L. Brežņeva vadītās PSRS delegācijas darbu apspriedē un pilnīgi pievienojas viņa runā izteiktajiem atzinumiem.

A. Sitikovs uzsvēra, ka lieli nopelni Eiropas valstu drošības un sadarbības apspriedes sekmīgas norises nodrošināšanā bijuši Eiropas valstu sabiedriskajām aprindām, kuru cīņā par mieru izpaužas centieni panākt drošību un sadarbību mūsu kontinentā. Tikšanās Helsinkos lielā mērā sekmējusi Eiropas valstu sadarbības attīstību. Tā stimulējusi saspīlējuma izkliedēšanu visā pasaulē. (..)

Mēs uzskatām, ka Eiropas apspriede ievadījusi tālāku vispusīgu virzīšanos uz priekšu pa miera nostiprināšanas ceļu un radījusi iespēju izslēgt karus no tautu dzīves. Patlaban galvenais uzdevums, lai politiskā saspīlējuma atslābums tiktu papildināts ar militārā saspīlējuma izkliedēšanu.”

2017 - 2008 2017 - 2008 2007 - 1998 2007 - 1998 1997 - 1988 1997 - 1988 1987 - 1978 1987 - 1978 1977 - 1968 1977 - 1968 1967 - 1958 1967 - 1958 1957 - 1948 1957 - 1948 1947 - 1938 1947 - 1938 1937 - 1928 1937 - 1928 1927-1918 1927-1918