Aiz horizonta

Vietas, par kurām valda aplami pieņēmumi, kur neiesaka doties, kur vietējo un iebraucēju dzīvība vai veselība ir apdraudēta, kas ziņu virsrakstos nonāk tikai tad, kad piedzīvo kataklizmas, bet kur mīt cilvēki, kas dzīvo, strādā un domā. Dažādos laikos un dažādos apstākļos "Delfi" žurnālisti pabijuši aiz horizonta un vēsta, kā tur ir.