Pašvaldību temperatūra:

Kopiena

Ints Vikmanis / Shutterstock.com
Uz sākumu

Dažu labu Pierīgas novadu vidējais autoparka vecums ir gandrīz divreiz mazāks nekā pierobežā. Šur tur, par spīti izmiršanai un emigrācijai, pēdējo gadu laikā strauji pieaudzis deklarēto iedzīvotāju skaits. Kā kurā novadā balsoja 2012. gada referendumā par krievu kā otro valsts valodu? Kur visvairāk iedzīvotājus notur pie dzimtā kaktiņa, iesaistot koros un deju kolektīvos? Atbildes uz šiem un citiem vēlētājam noderīgiem jautājumiem – aizraujošā ceļojumā datos par kopienu dzīvi Latvijas pašvaldībās.

Ekspertu vērtējumi:

Ir redzama sakarība starp to, ka ekonomiskās un sociālās attīstības pamatrādītāji ietekmē politisko līdzdalību – piedalīšanos vēlēšanās. Cilvēkiem mazinās motivācija īstenot demokrātiju praksē. Politiskā pasivitāte vēlēšanās ir tieši saistīta ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, trūcīgo personu skaitu, demogrāfiskās slodzes rādītāju. Var izvirzīt baisu domu, ka demokrātija ir "greznība", kuru atļaujas bagātie novadi.

Daniels Pavļuts,
sabiedrības vadības maģistrs, bijušais ekonomikas ministrs

Toties, kā redzams no "valodas referenduma" balsojuma rādītāja, nav pamata uzskatīt, ka Latgale varētu būt "separātiska" – Rēzekne un Dagda ir "latviskās" Latgales piemēri, arī Daugavpils nav "etniskais cietoksnis".

Daniels Pavļuts,
sabiedrības vadības maģistrs, bijušais ekonomikas ministrs

Koru skaits nav atkarīgs no pašvaldības ekonomikas stipruma. Radošie kolektīvi ir vajadzīgi, lai saglabātu gan latviešu, gan mazākumtautību identitāti un kultūras mantojumu. Labi pārvaldītai pašvaldībai jāsaprot, ka jāmazina riski kultūras ilgtspējai reģionos. 

Deniss Hanovs,
kultūras teorijas doktors

Automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem dažviet Kurzemē ir tāds pats kā Latgalē, kas liecina – Kurzeme kā attīstītāko pašvaldību reģions ir mīts.

Viesturs Celmiņš,
sociālantropologs


Izvēlies pašvaldību

Atrodi sev interesējošo no 119 Latvijas pašvaldībām un izpēti, cik veiksmīgi vai ne ir tās ekonomikas, kopienas un labklājības rādītāji!

Pašvaldību saraksts

Uz sākumu