Baltijas valstu elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru seminārs notiek jau kopš 1996. gada un šogad tas 21. un 22. septembrī norisinājās Liepājā, pulcējot vadošos uzņēmuma darbiniekus un ekspertus no Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls", Lietuvas enerģētikas uzņēmuma AB "Energijos Skirstymo Operatorius", Igaunijas sadales sistēmas operatoriem "Elektrilevi" OÜ un "VKG Elektrivõrgud" OÜ. Uzņēmumu speciālisti divu dienu laikā pārrunāja katras valsts sadales sistēmas elektrotīkla attīstības virzienus, diskutēja par jaunākajām elektroapgādē izmantotājām tehnoloģijām un tendencēm Eiropā, kā arī vērtēja kaimiņu valstu paveikto darbu, lai samazinātu elektrotīkla bojājumu skaitu un elektroapgādes pārtraukumu ilgumu klientiem.

AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis atzīst: "Regulāra pieredzes apmaiņa ar Baltijas valstu lielākajiem sadales sistēmas operatoriem ir efektīvākais veids, kā apspriest elektrotīkla atjaunošanas gaitu, ekspluatāciju un vadību, jo tas nemainīgi ir visu sadales sistēmas operatoru galvenais uzdevums.

Mūsu darbam ir viens mērķis – nodrošināt ikvienam uzņēmumam un mājsaimniecībai nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, un, lai apmierinātu arvien pieaugošās klientu prasības, gan mēs, gan kaimiņu valstu sadales sistēmas operatori lielu vērību piešķir uzņēmuma darbības procesu pilnveidošanai, rūpīgi vērtē savu klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī domā par iespējām sniegt jaunus pakalpojumus. Salīdzinot Baltijas valstīs paveikto un nākotnes attīstības plānus, redzam, ka vairākās jomās, piemēram, digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanā esam soli priekšā saviem kaimiņiem, kas ir rezultāts efektīvai plānošanai un resursu pārvaldībai".

Tradicionāli ekspertu darbs norisinājās tematiskajās grupās, kurās semināra dalībnieki diskutēja par ieguldīto darbu elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanai un iepazīstināja ar izmaiņām sava uzņēmuma darbībā. Lai gūtu jaunas atziņas un veicinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, šogad īpaša uzmanība tika pievērsta sadales sistēmas operatoru darbības efektivitātes paaugstināšanai, tādēļ kolēģus no Lietuvas un Igaunijas sadales sistēmas operatoriem AS "Sadales tīkls" iepazīstināja ar uzņēmuma darbības stratēģiju līdz 2022. gadam, organizēja diskusiju par pasākumiem, ko uzņēmumi realizē, lai nodrošinātu personāla mobilitāti, kā arī apsprieda sadarbības partneru sniegto pakalpojumu efektivitāti, kurus sadales sistēmas operatori piesaista elektrotīkla izbūvei, uzturēšanas un remontu darbiem.

Savukārt, lai paaugstinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un apmierinātību ar elektroapgādes pakalpojumu un pieejamību, īpaša diskusija tika veltīta elektroapgādes uzņēmumu komunikācijai ar saviem klientiem, kuras laikā eksperti pārsprieda klientu apkalpošanas tendences un aktivitātes. Visu valstu sadales sistēmas operatori aktīvi strādā pie klientu apkalpošanas procesu attīstības un seminārā iezīmējās kopēja tendence – mērķtiecīgi tiek veikts darbs, lai nodrošinātu klientiem jaunas iespējas, izmantojot tādus attālinātos komunikācijas kanālus kā zvanu centrs, klientu portāls u.c. mobilos risinājumus.

AS "Sadales tīkls" ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 94 000 kilometru. Lietuvas enerģētikas uzņēmuma AB "Energijos Skirstymo Operatorius" sadales elektrotīkla kopgarums sasniedz teju 122 000 kilometrus, Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" OÜ elektrotīkla kopgarums pārsniedz 60 000 kilometrus, bet uzņēmums "VKG Elektrivõrgud" OÜ uztur elektrotīklu 924 kilometru garumā.