Ar elektroapgādi saistītus jautājumus vēlams plānot rūpīgāk un apdomāt daudz savlaicīgāk, īpaši, ja paredzēts iegādāties jaunu nekustamo īpašumu, kam nepieciešams izveidot jaunu elektrības pieslēgumu vai veikt pieslēguma jaudas izmaiņas. Jebkurš esošais vai potenciālais klients var bez maksas noskaidrot, cik izmaksās pieslēguma jaudas izmaiņas vai jauna pieslēguma izveidošana, iesniedzot pieteikumu AS "Sadales tīkls". Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

Uz jebkuru klienta iesniegumu konkrētā adresē, pat ja tas ir jautājums par pieslēguma izmaksām pirms nekustamā īpašuma iegādes, uzņēmuma speciālisti izstrādā tehniskos noteikumus, kuros bez tehniskā risinājuma būs norādīts arī orientējošais pieslēguma maksas lielums. Pagājušajā gadā AS "Sadales tīkls" kopumā izsniedza gandrīz 20 tūkstošus tehnisko noteikumu, no kuriem 7500 gadījumos jau tālāk ir slēgti pieslēguma līgumi un tie ir realizēti. Savukārt ap 6000 gadījumos cilvēkiem bijusi tikai interese noskaidrot izmaksas viņu iecerētajiem darbiem, tai skaitā pirms nekustamā īpašuma iegādes.

"Mēs aicinām ikvienu klientu izmantot šo iespēju, un mūsu inženieri vidēji 11 dienu laikā sagatavos atbildi tehnisko noteikumu formā, kuros jau būs norādītas arī aptuvenās pieslēguma izbūves vai jaudas palielināšanas izmaksas. Turklāt jautājumu gadījumā klients varēs saņemt papildus konsultāciju vai ieteikumus no konkrētā mūsu speciālista, kurš šos tehniskos noteikumus ir sagatavojis," skaidro AS "Sadales tīkls" attīstības direktors, valdes loceklis Rolands Lūsveris.

Visu pieslēguma procesu stingri regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināti Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kuri nosaka vienotus elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku.

Mājsaimniecību segmentā AS "Sadales tīkls" sedz līdz 40% no pieslēguma maksas, bet juridisko personu grupā tiek ņemta vērā pieslēguma jauda - ja pieslēgums nepārsniedz 100 ampērus, tad AS "Sadales tīkls" sedz līdz 40% no pieslēguma maksas, bet virs 100 ampēriem uzņēmumam jau jāmaksā pieslēguma maksa 100% apmērā. Tomēr šādā gadījumā uzņēmumam, efektīvi izmantojot pieprasīto jaudu, ir iespējas piecu gadu laikā atgūt samaksāto pieslēguma maksu pilnā apmērā ar samazinātu sadales pakalpojumu tarifu.

Klientiem nav jāuztraucas par papildus darbu apjomu, kas viņu pieslēguma ierīkošanas gadījumā skar citus elektrotīklam pieslēgtos klientus - tās segs AS "Sadales tīkls", jo pieslēguma maksa tiek aprēķināta proporcionāli konkrētā klienta pieprasītajai jaudai.

"Mūsu pamata uzdevums ir nodrošināt, lai visiem klientiem būtu stabila un droša elektroapgāde. Mēs aicinām ikvienu klientu pieejamās pieslēguma jaudas izmantot pēc iespējas efektīvāk, taču tas obligāti nenozīmē elektrības patēriņa samazināšanu - pārdomāti darbinot elektroierīces ir iespējas optimizēt nepieciešamās jaudas un samazināt kopējos tēriņus par elektroenerģiju, un par šīm iespējām mēs kā eksperti elektroapgādes jautājumos arī turpmāk informēsim savus klientus," uzsver R. Lūsveris.

Viņš arī atgādina, ka AS "Sadales tīkls" mājas lapā ir ievietots kalkulators, ar kura palīdzību klients pēc mājās vienlaicīgi lietojamo elektroierīču kopējās jaudas var iegūt pareizus pieslēguma tehniskos parametrus, balstoties uz kuriem pēc tam var noskaidrot aptuveno pieslēguma maksu.