Kā veidojas rēķins par elektrību?
Pirmā rēķina sastāvdaļa ir "Elektroenerģijas cena", kas ir Jūsu mājsaimniecības mēnesī patērētās elektrības cena, ko noteicis Jūsu izvēlētais elektrības tirgotājs. Nākamā sastāvdaļa ir "Elektrības pārvades un sadales sistēmas pakalpojumi" jeb maksa par elektrības piegādi, Latvijas elektrotīklu uzturēšanu un bojājumu novēršanu iedzīvotājiem. Tālāk seko "Obligātā iepirkuma komponentes", kas ir maksa par atbalstāmo elektroenerģiju jeb obligāto iepirkumu, kas ir valsts noteikts atbalsta mehānisms, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī atbalsts elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā. Vēl rēķinam var tikt piemērota tā piegādes maksa, ja izvēlaties rēķinu saņemt pa pastu papīra formātā. Uz iepriekš minētājām rēķina sastāvdaļām tiek attiecināts valsts noteiktais pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.

Kāpēc nepieciešama sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošana?
Izmaiņas sadales tarifos nepieciešamas tādēļ, ka pieaug klientu prasības pēc mūsdienīga elektrotīkla un nepārtrauktas elektrības piegādes neatkarīgi no laika apstākļiem. Kā liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, 80% iedzīvotāju, kuru mājokļos ir bijuši elektrības piegādes traucējumi, ir svarīgi, lai tiktu uzlabota mājsaimniecību elektroapgādes kvalitāte.

Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, pirmkārt jau tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes maksai visām mājsaimniecībām – tas nozīmē, ka turpmāk tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS "Sadales tīkls" ir jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie "nulles" un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas lauku reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz "tukšajiem" pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS "Sadales tīkls", kuras pašlaik sedz tikai tās mājsaimniecības, kas patērē elektroenerģiju. Ar līdzsvaroto tarifu pieeju šī nevienlīdzīgā situācija tiks novērsta.

Tāpat AS "Sadales tīkls" būs iespēja atjaunot valsts elektrotīklu - katru gadu ir nepieciešams rekonstruēt elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Līdz ar to uzņēmumam būs iespējas uzlabot elektrības piegādes kvalitāti, samazināsies elektrības piegādes pārtraukumu skaits un ilgums, kā arī ātrāk tiks novērsti bojājumi. Būs iespējas arī ātrāk un lētāk izbūvēt jaunus pieslēgumus, kur tas ir nepieciešams.

Kas mainīsies?
Ja līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, tad līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22% . Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Līdz ar to aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies.

Rēķina izmaiņas būs atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, kurās elektrība netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ikmēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektrība netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektrības patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī.

Vienfāzes pieslēgums nodrošina mazāku jaudu, tāpēc fiksētā mēneša maksa paredzēta zemāka. Trīsfāžu pieslēgumos tiek nodrošināta lielāka jauda, tāpēc fiksētā mēneša maksa būs augstāka un atšķirsies atkarībā no pieslēguma jaudas.

Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā, rēķina sadaļā par elektrības pārvades un sadales pakalpojumiem tiks atsevišķi uzrādītas 2 pozīcijas – fiksētā maksa par pieslēguma nodrošinājumu un maksa patērētās elektrības piegādi.

Tarifu kalkulators iedzīvotājiem
AS "Sadales tīkls" iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru, ar kura palīdzību var ātri un ērti salīdzināt elektrības rēķina izmaiņas, stājoties spēkā līdzsvarotajiem tarifiem. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai ātri vien soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem.

1 vai 3 fāzes?
Vairāki iedzīvotāji interesējas, kā noskaidrot, vai mājoklim ir vienfāzes vai trīsfāžu pieslēgumi? Informācija par sadales tarifu, fāžu skaitu un pieslēguma jaudu ir pieejama līgumā ar elektrības tirgotāju, kā arī tirgotāja vai AS Sadales tīkls portālā www.e-st.lv. Fāžu skaits norādīts arī uz elektrības skaitītāja.

Vienfāzes pieslēgums pārsvarā tiek nodrošināts dzīvokļos. Ar tā piegādāto jaudu pietiek, lai darbinātu visas dzīvoklī nepieciešamās elektroierīces – apgaismojumu, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi, televizoru, gludekli, elektrisko tējkannu un citas ierīces. Jaunajos projektos un privātmājās raksturīgāks ir trīsfāžu pieslēgums, jo tur jādarbina vairāk un jaudīgākas elektroierīces, piemēram, siltumsūkņi vai elektriskie caurplūdes sildītāji.

Visa informācija par AS "Sadales tīkls" līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv