Kā jau vēstīts, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegts sadales tarifu līdzsvarošanas projekts, kas juridiskajām personām paredz līdzsvarot sadales tarifu struktūru, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

AS "Sadales tīkls" jau laicīgi nodrošinājusi uzņēmējiem un valsts un pašvaldību iestādēm iespēju modelēt gaidāmās izmaiņas maksai par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem. Uzņēmuma mājaslapā klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem ievietots arī juridisko personu tarifu salīdzināšanas kalkulators.

Ir gan jāņem vērā, ka tarifu salīdzināšanas kalkulatoram ir tikai informatīvs raksturs, jo tarifu projekts ir izskatīšanā SPRK, taču kalkulators sniedz iespēju salīdzināt maksu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī pēc spēkā esošajiem tarifiem (ietverot arī OIK komponentes) un iespējamo maksu mēnesī atbilstoši iesniegtajam tarifu projektam.

Lai izmantotu kalkulatoru, ir jānorāda sprieguma pakāpe. Ja objekta pieslēgums ir 0.4 kV kopnes vai līnijas - ievadiet ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu ampēros (A). Savukārt, ja jūsu objekta pieslēgums ir 6-20 kV līnijas vai kopnes - norādiet atļauto slodzi kilo vatos(kW).

Tāpat ir jānorāda fāžu skaits, ja objekta pieslēgums ir 0.4 kV līnijas vai kopņu. Pēc tam nepieciešams norādīt elektroenerģijas patēriņu mēnesī dienas zonā, maksimumstundās, naktīs un nedēļas nogalēs, vai atbilstoši objekta patēriņam. Ja patēriņu ievadīsiet tikai dienas zonā, tas pēc noklusējuma kā dienas zonas patēriņu piemēros 65%, maksimumstundām - 15%, bet pārējo - nakts un nedēļas nogalēs. Šo sadalījumu gan ir iespējams individualizēt atbilstoši jūsu objekta datiem.

Ja maksimumstundās un/vai naktīs un nedēļas nogalēs elektroenerģija netiek patērēta, atbilstošajās šūnās jāieraksta "0". Tiek piedāvāta iespēja izvēlieties, vai kalkulatora rezultātus vēlaties skatīt ar PVN 21% apmērā vai bez. Ja PVN likmi nevēlaties rēķināt, lūdzu ailītē "PVN" norādiet "0".

Kolonnā "Maksa par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī pēc spēkā esošajiem tarifiem" tiek parādīti visi pieejamie tarifi un to plāni, kā arī iekrāsots visizdevīgākais tarifs. Iespējams, ka jūsu objektam šobrīd ir cits tarifs vai tarifu plāns - jums to ir iespēja pārskatīt un mainīt. AS "Sadales tīkls" aicina izvērtēt objekta patēriņa vajadzībām atbilstošas slodzes.

Kolonnā "Iespējamā maksa mēnesī atbilstoši tarifu projektam" tiek parādīti visi iespējamie tarifi pēc iesniegtā tarifu projekta, atbilstoši ievadītajiem tehniskajiem datiem un objekta patēriņam, kā arī iekrāsots visizdevīgākais un piemērotākais.

Juridisko personu tarifu salīdzināšanas kalkulators pieejams ŠEIT.