Tā dēvētā ēnu ekonomika ir valstī notiekošā saimnieciskā darbība, kuras rezultātā gūtie ienākumi netiek uzskaitīti oficiālajā statistikā un netiek deklarēti, tādējādi izvairoties no godprātīgas nodokļu maksāšanas.

Šādas "pelēkās zonas" radītais posts valstu ekonomikām ir visaptverošs – tiek veicināta nevienlīdzīga konkurence, kropļots tirgus.

Tīša izvairīšanās no nodokļu maksāšanas samazina valsts budžeta ieņēmumus, kas attiecīgi samazina valsts rīcībā esošo naudas apjomu, ko būtu iespējams izmantot iedzīvotāju kopējās labklājības celšanai un valsts attīstībai – veselības nozarei, izglītībai, infrastruktūrai u.c.

Sekmīga komunikācija ar nodokļu maksātājiem ir nozīmīgs solis izpratnes radīšanai par to, ka ir nepieciešams godīgi maksāt nodokļus un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir nosodāma rīcība. Turklāt tikai un vienīgi represīvi pasākumi nebūt nav labākais veids, kā apkarot ēnu ekonomiku valstī.