Attaisnotie izdevumi un atvieglojumi: ko nodokļu reforma dos strādājošajiem un ģimenēm?

Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā ir iekļauti arī grozījumi, kas skar attaisnoto izdevumu atgūšanu un atvieglojumu piemērošanu. Jāteic, ka šajā sakarā darba ņēmējiem un ģimenēm netrūkst labo ziņu. Sākot ar 2018. gadu, palielināsies atvieglojumi par apgādājamajiem, kā arī paredzamas būtiskas izmaiņas attaisnoto izdevumu atgūšanas procesā, kas ievērojamam iedzīvotāju skaitam ļaus atgūt lielāku nodokļu daļu.

No nākamā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) atvieglojums par vienu apgādājamo no pašreizējiem 175 eiro mēnesī tiks palielināts līdz 200 eiro.

Tas turpinās pieaugt arī divus nākamos gadus, 2019. gadā sasniedzot 230 eiro un 2020. gadā – 250 eiro mēnesī par vienu apgādājamo.


Par ko pienākas atvieglojumi?

Nodokļu maksātājiem atvieglojums par apgādājamo šobrīd pienākas par:

  • nepilngadīgu bērnu;
  • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
  • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt alimentus, arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
  • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
  • par nepilngadīgu bērnu, kas ir apgādībā esošas personas, kā arī nestrādājoša laulātā apgādībā
  • par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
  • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un nestrādā, kā arī ir atzīti par personām ar invaliditāti;
  • par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti.

Reformā iekļautie likuma grozījumi nākamajos gados paredz vēl papildu atvieglojumus nodokļu maksātājiem – tos piemēros arī par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā arī dažos gadījumos, kad apgādībā ir vairāki bērni.