Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir ar likumu noteikti, obligāti ikmēneša maksājumi speciālā budžeta kontā.

Personām, kuras veic šīs iemaksas, ir tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, tostarp pensijas un bezdarbnieku pabalstu.

Jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas VSAOI, jo attiecīgi lielāks ir arī pabalsta, pensijas vai cita veida atlīdzības apmērs.

VSAOI veikšanas kārtības uzlabošana reformas ietvaros paredzēta kā tālredzīgs solis, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju kopējo sociālo nodrošinātību nākotnē, kā arī pasargātu no riskiem (darba zaudēšana, nelaimes gadījumi utt.) mazāk aizsargātās sabiedrības grupas.