Kā stiprināt darba devēja zīmolu?
Foto: Publicitātes attēls

Darba devēja zīmols Latvijā vēl ir salīdzinoši jauns jēdziens. Tas nav zīmols vai uzņēmuma reputācija tās vispārējā nozīmē, bet uzņēmuma kā darba devēja reputācija. Šis jēdziens pasaulē radās jau 1990ajos gados un strauji guva popularitāti uzņēmumu vadītāju un akcionāru vidū. Citiem vārdiem sakot, tas ir uzņēmuma tēls kā "lieliska vieta, kur strādāt" - esošo darbinieku, potenciālo darbinieku (aktīvo un pasīvo darba meklētāju), klientu un viedokļa līderu skatījumā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Darba devēja zīmola popularizēšana nozīmē efektīvi komunicēt uzņēmuma vērtības, individualitāti un kultūru, lai panāktu vēlamo rezultātu. Darba devēja pozicionēšana attiecas uz katru saskarsmes punktu ar potenciālo un esošo darbinieku, sākot jau no pieņemšanas darbā un ievadīšanas procesa. Tālāk pozicionēšana turpinās katrā nodarbināšanas detaļā – darbinieku apmācībā un iemaņu attīstīšanā, atbalstā, karjeras izaugsmes iespējās, bonusu sistēmā un nemonetārajos labumos, līdz pat darbinieka aiziešanai no uzņēmuma un vēl ilgi pēc tam.

Vai tiešām tas ir tik svarīgi?
Skaidri definēts un saprotams darba devēja zīmols var sniegt jūsu uzņēmumam būtiskas priekšrocības. Tas var ievērojami uzlabot darba kandidātu kvalitāti, kuri piesakās uz jūsu izsludinātajām vakancēm, un pavērt lielākas izvēles iespējas, jo arī pieteikumu skaits būs lielāks. Šaurākos darba tirgus segmentos, kuros valda sīva konkurence par talantiem, tas var palīdzēt jūsu uzņēmumam būt izvēlei "Nr.1", izceļoties starp pārējiem darba piedāvājumiem un skaidri argumentēt, kāpēc pievienoties tieši jūsu uzņēmumam, nevis meklēt darbu citur.

Ja uzņēmuma vērtības, kultūra un vēlamie uzvedības modeļi ir iedzīvināti visos uzņēmuma līmeņos un ikvienā nodaļā, darba devējs var rēķināties arī ar darbinieku lielāku iesaistīšanos iekšējos procesos un motivāciju. Tas savukārt nozīmē augstāku produktivitāti un mazāku kadru mainību, novēršot pieredzes un zināšanu aizplūšanu no uzņēmuma.

Darbinieku lielāka iesaiste uzņēmumā sekmē ikkatra nodarbinātā lojalitāti un novērš labāko speciālistu aiziešanu pie konkurentiem, kas palīdz būtiski ietaupīt finanses jaunu darbinieku piesaistei un ievadīšanai darbā.

Uzņēmumam ar vājāku darba devēja zīmolu ir jārēķinās ar lielāku atalgojuma budžetu, jo, piesaistot uzņēmumam konkurētspējīgus speciālistus, var izrādīties, ka izšķirošo argumentu varēs atspoguļot tikai skaitļos.

Darba devēja zīmola pilnveidošana
Ķeroties pie darba devēja zīmola veidošanas, būtiski ir atbildēt uz vairākiem jautājumiem:

  • Kādas ir uzņēmuma neatvairāmākās priekšrocības esošo un potenciālo darba ņēmēju redzējumā?
  • Kādas funkcijas ir izšķiroši svarīgas uzņēmuma konkurētspējai un kas ir jādara, lai piesaistītu un noturētu nozares talantīgākos darbiniekus?
  • Kā vislabāk var raksturot uzņēmumā strādājošos darbiniekus: kādas ir viņu vajadzības un nākotnes mērķi?
  • Kā darba tirgus uztver darbu jūsu uzņēmumā? Kā tas ietekmē talantīgāko nozares speciālistu piesaisti?

Skaidras atbildes uz šiem jautājumiem palīdz formulēt, kur jūsu uzņēmums atrodas šobrīd, kāds darba devēja zīmols jums būtu vispiemērotākais un kāds ir rīcības plāns, lai tur nokļūtu. Tas ir labs pamats, uz kā var sākt būvēt darba devēja tēla pilnveidošanas stratēģiju.

Parasti visu atbildību par darba devēja zīmola veidošanu noveļ uz personāla vadītāju, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālistu pleciem, bet patiesībā jūsu uzņēmumā katrs un visi kopā ir atbildīgi par darba devēja zīmolu, jo īpaši vidējā un augstākā līmeņa vadītāji. Darba devēja zīmols nevar tikt mākslīgi uzspiests; tam ir jābūt patiesam un precīzi jāatspoguļo tas, kā uzņēmums attiecas pret saviem darbiniekiem. Darbinieki pieņem darba devēja zīmolu un uztur to tikai tad, ja tas ir iedzīvināts uzņēmuma kultūrā, pilnībā izprasts un nosaka katra vadītāja vadības stilu. Ja vadības līmenī nav ticības zīmolam un tā vērtībām, tad pat labākā iekšējā komunikācija nespēs iedzīvināt izmaiņas uzņēmuma iekšējā kultūrā un darba devēja kopējā tēlā.

Darba devēja un ārējā zīmola apvienošana
Uzņēmuma zīmolam un darba devēja zīmolam ir jāsaplūst vienā veselumā, lai sabiedrības acīs tas būtu vienots un nedalāms – būtu skaidri saprotams. Ja būs pamanāmas neatbilstības starp to, kā jūs prezentējat savu uzņēmumu uz ārpusi un kādu to darbinieki redz no iekšpuses (kā tajā ir strādāt), jūsu zīmola vēstījums zaudēs ticamību un radīs apjukumu kā sadarbības partneros, tā arī darba tirgū. Paturiet prātā, ka jūsu darbinieki var būt uzņēmuma degsmīgākie slavinātāji un arī lielākie kritiķi.

Būtiski ir, lai darbinieki izjustu "uz savas ādas" uzņēmuma zīmolu, ieskaitot zīmolam vēlamo uzvedību, vērtības un kultūru. Tik pilnīga darbinieku iesaistīšana nenotiek nedēļas laikā. Lai attīstītu darba devēja zīmolu, ir jāinvestē esošajos darbiniekos; nav jēgas reklamēt inovācijas, ambīcijas, karjeras iespējas un apmācības potenciālajiem darbiniekiem, ja tajā pašā laikā uzņēmumā valda stagnācija, birokrātija un nav gandrīz nekādas darbinieku attīstības programmas. Labākie darba devēju zīmoli akcentē uzņēmuma pozitīvos aspektus, kas ir reālistiski un atbilst patiesajai situācijai.

Darba devēja zīmols pilnā nodarbinātības ciklā
Kamēr vien darba devēja zīmols ietekmē potenciālos un esošos darbiniekus, ir svarīgi atcerēties, ka darba devēja un nodarbinātā attiecības sāk veidoties jau pirms tiek izsludināts amata konkurss un laika gaitā šīs attiecības attīstās un mainās.

Lai izveidotu labi noslīpētu un neatvairāmu darba devēja zīmolu, jāpatur prātā visas darba devēja un darbinieka attiecību stadijas:

Jaunu talantu piesaistīšana
Jaunu talantu piesaistīšana un ieinteresēšana ir jebkura personāla atlases projekta pirmā daļa. Populārākais uzskats ir: lai saņemtu darba kandidātu pieteikumus, ir jāreklamē uzņēmuma stiprās puses. Tomēr daudzi darba devēji šajā cīņā ir nolemti sakāvei, jo neņem vērā esošo darbinieku viedokli par uzņēmumu.

Ir jāsaprot, ka jebkurš darba meklētājs var būt saskāries ar jūsu uzņēmumu, kas jau ir viņam izveidojis viedokli par jūsu zīmolu un tas var kļūt par noteicošo iemeslu, vai kandidāts pieteiksies uz jūsu vakanci. Visticamāk potenciālais kandidāts arī rūpīgi iepazīsies ar jūsu uzņēmumu, izpētīs mājaslapas karjeras sadaļu, sociālajos tīklos sameklēs atsauksmes, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai informācija, ko jūs par sevi sniedzat, vai darbinieku pieredze, saskan ar jūsu darba devēja zīmola vēstījumu.

Izpētot esošo viedokli par jūsu uzņēmuma zīmolu un potenciālos darbiniekus, kurus vēlaties piesaistīt, jūs varat veidot darba devēja tēlu iekārojamāku. Piemēram, vakances aprakstā fokusēties ne tikai uz tehniskajām prasībām, bet lielāku uzsvaru likt uz pozitīvajiem aspektiem, kāpēc amats ir pievilcīgs un ko jūsu uzņēmums var piedāvāt, kas jūsu uzņēmumu padara pievilcīgāku par citiem nozares uzņēmumiem (uzņēmuma kultūra, darba un atpūtas līdzsvars, bonusi u.c.). Pārliecinieties, lai arī jūsu mājaslapas karjeras sadaļa pilnā mērā atspoguļo visas tās pašas vērtības un priekšrocības, ko ietver jūsu darba devēja zīmols!

Kā izraisīt darba kandidātu interesi:

  • Reklamējiet uzņēmuma iekšējo kultūru.
  • Parādiet, kā jūsu uzņēmumā izpaužas panākumi.
  • Iepazīstiniet ar esošajiem darbiniekiem.
  • Reklamējiet uzņēmuma sasniegumus ("Iekārotākais darba devējs" vai "Uzņēmumu Reputācijas Tops").
  • Parādiet uzņēmuma sociālo atbildību.
  • Izskaidrojiet karjeras un attīstības iespējas.

Atcerieties, ka pret visiem darba kandidātiem ir jāattiecas vienlīdz ar cieņu un pieklājību. Neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav atbilstoši amatam, viņi jums ir veltījuši savu laiku un uzmanību, ikviens no viņiem var kļūt par ziņnesi, kurš ir saskāries ar jūsu uzņēmumu klātienē un tāpēc viņa viedoklim ir liela ietekme uz jūsu darba devēja zīmolu – tas nedrīkst būt nepienācīgi novērtēts.

Darba intervija un ievadīšana darbā
Darba intervija ir lieliska iespēja stiprināt darba devēja zīmolu, tāpēc parūpējieties, lai kandidātu intervētāji ar visu savu būtību un uzvedību paustu jūsu zīmola vērtības. Ar negatīvu pasaules uztveri, neprofesionāls vai nesagatavots intervētājs var ne tikai radīt nepareizu iespaidu par darba devēja zīmolu, bet arī ietekmēt to, vai darba kandidāts pieņems darba piedāvājumu. Tas var arī negatīvi ietekmēt jūsu darba piedāvājuma pievilcību arī citu darba kandidātu acīs, jo Latvijas salīdzinoši nelielajā darba tirgū nozares speciālisti savā starpā bieži ir labi pazīstami.

Kad esat atradis piemērotāko darba kandidātu un tas ir pieņēmis jūsu piedāvājumu, nekavējoties ir jāsāk kandidāta ievadīšana darbā, vadoties pēc rūpīgi izstrādāta plāna. Ignorējot šo izšķiroši svarīgo fāzi, ir liela iespēja nonākt pie "sasistas siles", kad atlases process ir jāsāk no sākuma. Jaunajiem darbiniekiem jau no pirmās darba dienas ir saprotami jāparāda darba devēja zīmola vērtības, lai uzsākot darba gaitas uzņēmumā, darbinieks varētu pieņemt uzņēmuma kultūru un vērtības.

Talantīgāko speciālistu noturēšana uzņēmumā
Stiprs darba devēja zīmols sekmē ne tikai jaunu darbinieku piesaisti, bet tas ir arī labs arguments esošajiem darbiniekiem, lai paliktu strādāt pie jums. Ar savu uzkrāto zināšanu bagāžu un pieredzi jūsu uzņēmumā, esošie darbineikie ir nenovērtējams resurss un ir būtiski atvēlēt laiku tam, lai izveidotu ar tiem ciešākas saites.

Darba devēja zīmols ir regulāri jāstiprina; darbiniekiem ir jāatgādina par tām vērtībām, kuras viņus uzrunāja piesakoties darbā, un par priekšrocībām, kuras tie gūst, strādājot tieši pie jums. Jo īpaši svarīgi ir pildīt zīmola dotos solījumus – lai tā ir atzinība un prēmijas, apmācība un izaugsme vai skaidri definēta karjeras izaugsme. Uzņēmuma reputācija tiek veidota no darbinieku ikdienas pieredzes.

Šķirties kā draugiem
Uzņēmumā vienmēr būs kāds darbinieku atbirums, bet tas, ka jūs atvadāties no kāda, vēl nenozīmē, ka jūsu attiecības ir beigušās. Ja darbinieki ir bijuši pilnvērtīgi iesaistīti, aizejot no uzņēmuma tie var kļūt par jūsu labākajiem vēstniekiem – ja viņu aiziešana būs notikusi pozitīvā gaisotnē. Bijušie darbiniekie nereti kļūst par uzņēmuma ieinteresētajām personām, tikai citā frontē: kā klienti vai sadarbības partneri. Viņi bieži kļūst par lemtspējīgām personām, kam ir labi pazīstams jūsu uzņēmums ar tā vērtībām un kultūru. Paturot šo prātā, ir svarīgi aizgājējiem līdz galam likt justies atbalstītiem un aprūpētiem.

Inervijas ar aizgājējiem bieži var kalpot par labu norādi turpmākajai darba devēja zīmola attīstībai un tā uztveres veidošanai ārpus uzņēmuma, tajā pašā laikā parādot aizgājējiem, ka viņu viedoklis tiek novērtēts. Daudzi starptautiski darba devēji ir apzinājušies, cik nozīmīgi ir saglabāt saikni ar bijušajiem darbiniekiem, lai stiprinātu savu darba devēja zīmolu, tāpēc ir izveidojuši savus "absolventu klubiņus", kas palīdz saglabāt attiecības un uzturēt komunikāciju ar bijušo darbinieku tīklu.

Darba devēja zīmola aprūpēšana
Darba devēja zīmols gadiem ejot aug un turpina attīstīties, pieprasot arvien vairāk uzmanības. Labākie darba devēju zīmoli, sekojot sabiedrības mainīgajām vajadzībām un pieprasījumam, atbilstoši veido savu tēlu un nemitīgi pielāgojas apstākļiem. Tādi rīki kā darbinieku apmierinātības pētījumi un intervijas ar aizgājējiem var sniegt ļoti vērtīgu informāciju un ieskatu turpmākajām zīmola attīstības vadlīnijām.

Uzņēmumi, kuri neapzinās darba devēja zīmola nozīmi un atstāj to novārtā, ilgtermiņā var nonākt neizdevīgā situācijā. Palielinot darbinieku piesaistīšanas izmaksas, var panākt īstermiņa rezultātu, bet tajā pašā laikā zaudēt cīņu par talantīgākajiem speciālistiem saviem konkurentiem, kuriem darba devēja zīmols ir stiprāks. Pat, ja jums izdosies pieņemt darbā konkurētspējīgu speciālistu, jūsu darba devēja zīmols un tas, kā tas ir iedzīvināts visos uzņēmuma līmeņos, noteiks, vai šo darbinieku izdosies saglabāt uzņēmumā ilgtermiņā.

Personāla atlases uzņēmums WorkingDay Latvia, apzinoties darba devēja zīmola nozīmīgumu darbinieku piesaistē, jau devīto gadu veic pētījumu "Iekārotākais darba devējs". Pētījuma rezultāti atspoguļo darba devēju zīmolu dažādos griezumos Latvijas populārākajiem darba devējiem. Ar "Iekārotāko darba devēju" top 100 var iepazīties WorkingDay interneta mājas lapā www.workingday.lv

Informāciju sagatavoja Māris Silinieks, WorkingDay Latvia mārketinga direktors.

Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form