Kāpēc izvēlēties starptautisku izglītību
Foto: Publicitātes foto

"Esmu strādājis dažādās starptautiskās skolās, tostarp četrus gadus Brazīlijā, trīs gadus Indonēzijā, pirms tam – piecus gadus Latvijā. Es varu viennozīmīgi apgalvot, ka mūsu skola ir unikāla. Tā piedāvā iekļaujošu un rosinošu mācību vidi, kas veicina starptautisko domāšanu un daudzvalodību," saka Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" direktors Artūrs Piļkēvičs. Skolā ir sākusies uzņemšana jaunajam mācību gadam.

close-ad
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" (Exupery International School, EIS) ir Pasaules skolu apvienībā autorizēta Starptautiskā Bakalaurāta (International Baccalaureate, IB) diploma programmas skola, kas piedāvā starptautikās mācību programmas skolēniem no pirmsskolas (no 2,5 gadu vecuma) līdz vidusskolai, absolventiem nodrošinot iespēju tālāk izglītoties prestižākajās augstskolās visā pasaulē. Papildus starptautiskajām atļaujām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas licenci īstenot starptautisko izglītības programmu Latvijā . Tas nozīmē, ka skolēniem tiek nodrošināta izglītība, ko oficiāli atzīst gan valsts, gan starptautiskās institūcijas. EIS ir skola, kas katrā skolēnā attīsta to, kas viņā ir labākais.

Ar ko unikāla ir Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"?

Pirmkārt, mums ir unikāla valodu programma - mācības notiek angļu valodā ar īpašu atbalstu, bet ir arī ļoti spēcīgs atbalsts skolēna dzimtajai valodai. Apzinoties, ka lielākā daļa mūsu skolēnu nenāk no angļu valodā runājošām ģimenēm, mums ir ļoti spēcīga angļu valodas atbalsta programma, kurā bērniem tiek piedāvāta speciāla palīdzība ar nolūku panākt vēlamo valodas līmeni. Ir arī citi atbalsta paņēmieni - pirmsskolā (2,5-6 gadi) mēs strātēģiski cenšamies nodarbināt vietējos pedagogus ar ļoti labu angļu valodu, kuri māca valodu un vienlaikus var labi saprasties ar bērniem un viņu vecākiem, savukārt sākumskolā (1.-5. klase) strādā brīnišķīgi pedagogi no ārzemēm, bet katram ir asistents, kurš spēj komunicēt ar bērniem un vecākiem viņu dzimtajā valodā.

No otras puses, mēs īpaši atbalstām arī dzimto valodu. Pētījumi parāda, ka dzimtā valoda ir pamats citu valodu attīstībai un zināšanu iegūšanai. Tādēļ, atšķirībā no daudzām citām starptautiskām skolām, mēs nevis vienkārši piedāvājam mācīties otru valodu, bet ikvienam skolēnam nodrošinām iespēju padziļināti mācīties arī savu dzimto valodu 2-3 reizes nedēļā jau no pirmsskolas vecuma līdz pat vidusskolai (pat, ja grupā ir tikai 3-5 bērni). Tas viss ļoti labi strādā – jau 6. klasē skolēni runā un raksta angliski pavisam brīvi un lielākai daļai mūsu skolēnu, pabeidzot 12. klasi, ir iespējams saņemt bilingvālu diplomu. Tā ir milzīga vērtība un tas mūsu skolu ļoti atšķir no citām.

Otrkārt, mums ir ne tikai patiesi starptautisks un augsti kvalificēts skolotāju kolektīvs, bet arī īpāša kolektīva saliedētība. Tas nav tikai subjektīvs novērojums, par to liecina cipari – mums ir netipiski zema pedagogu rotācija un skolotāju atsauksmes aptaujās un ikdienā ir ļoti pozitīvas. Pie mums skolotāji paliek, grib šeit strādāt. Pētījumi pierāda, ka skolotāju kolektīvā efektivitāte ir viens no noteicošākiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē skolēnu izaugsmi. Un kas tad vēl, ja ne skolēnu izaugsme ir skolas kvalitātes pazīme? Pierādījums ir atkal ciparos. pagājušajā vasarā vien mums pievienojās vairāk nekā 100 bērni un gada laikā vēl ap 30. Kopā mums ir jau 369 skolēni, un šogad mums būs jau pirmais 12. klases izlaidums.

Treškārt, mums ir divas patiešām īpašas skolas ēkas, kas abas ir uzvarējušas arhitektūras konkursos. Tās ir ļoti modernas un tehnoloģiski advancētas, mūsdienīgi ekipētas, taču galvenais ir tas, ka, ienākot skolā, vide un ēkas struktūra rada komforta, atvērtības, dabīguma, caurspīdīguma un viegluma sajūtu. Mēs arī esam vienīgā starptautiskā pansijas tipa skola reģionā – mums ir dienesta viesnīcas ēka, kurā dzīvo jau 20 skolēni.

Lai iestātos skolā, bērnam ir obligāti jāzina angļu valoda?

Tā kā mācības notiek angļu valodā, mums ir noteiktas prasības. Līdz sākumskolai uzņemam bērnus arī bez angļu valodas zināšanām, bet mums ir pārrunas un pārbaudes dienas, lai saprastu, vai bērns ir gatavs mācīties svešvalodā. Sākumskolā bērniem ir iestāšanās testi angļu valodā, taču, protams, prasības pakāpeniski pieaug ar bērnu vecumu. Mēs izmantojam Eiropas vienoto valodu skalu un, ja 3. klasē angļu valodas prasība ir A1 līmenī, tad 11. klasē – jau B2 līmenī.

Kādu tautību bērni mācās jūsu vadītajā skolā?

Pie mums mācās bērni no visdažādākajām valstīm – no Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Krievijas, Francijas, Anglijas un Kazahstānas, kā arī no Meksikas, Brazīlijas un Ķīnas. Un tas ir unikāli, ka visi bērni šeit jūtas labi, te politikai nav vietas. Patiesībā mums ir unikāla iespēja ar izglītību mainīt pasaules redzējumu un iestāties par starptautiskām vērtībām – par mieru, diplomātisku konfliktu risināšanu, starpkulturālu saliedētību un sapratni. Mūsu skolā bērni apgūst starptautisku programmu, mācās no kulturāli daudzveidīgiem un pieredzējušiem pedagogiem, daudzi no kuriem ir pasnieguši starptautiskās skolās visā pasaulē un pārstāv augstus akadēmiskos standartus. Viņi mācās dzīvot pastāvīgi mainīgajā pasaulē, un mēs tiecamies viņiem nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi, kas veicina starptautisko domāšanu un daudzvalodību. Mūsu personāls ienes klasē pasaules pieredzes un zināšanu klāsta daudzveidību, kas palīdz radīt daudzkultūru vidi. Kurš vēl šo pasauli mainīs, ja ne bērni?

Cik pedagogu strādā skolā?

Skolā ir 87 pedagogi - skolotāji, skolotāju asistenti aukles, atbalsta personāls. Un viņi ir pērles, superzvaigznes! Mūsu pedagogu vidū ir horeogrāfi, dizaineri, uzņēmēji, izgudrotāji, mediķi, profesionāli mākslinieki un sportisti, zinātnieki, valodnieki. Mums ir patiešām ļoti laba pedagogu bāze. Viņi arī ļoti ambiciozi iet uz to, lai skolēni piedalās dažādās mācību olimpiādēs. Salīdzinot ar citām starptautiskām skolām, mēs visvairāk piedalāmies olimpiādēs un mums ir medaļas matemātikā, fizikā, ķīmijā, vēsturē, arī valodās, tostarp latviešu valodā. Tas ir īpašs sasniegums skolai, kurā mācības notiek angļu valodā.

Kāpēc jūsuprāt starptautisku izglītību?

Jo tā ir progresīva izglītība. Skola darbojas saskaņā ar Starptautiskā Bakalaurāta sistēmas un ANO standartiem, piedāvājot bērniem unikālu izglītības vidi, kurā ņemtas vērā jaunākās tendences un labākā izglītības prakse. Mēs esam starptautiski domājošu profesionāļu komanda, mēs integrējam tehnoloģijas savā mācību praksē un ieviešam inovatīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu skolēniem visjaunākos pieejamos resursus, lai uzlabotu mācīšanās procesu, kā arī sagatavotu viņus dzīvei ārpus skolas. Bērni šajā programmā iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas pielietot savas zināšanas. Iemācās argumentēt, salīdzināt, analizēt, māk darboties ar statistiku, kā arī iegūst starpkultūru izpratni. Galvenais ir risinājuma meklēšanas process, ne tikai iemācīšanās. Tā ir zinātniska pieeja, kurā tiek izmantoti dažādi rīki un praktisku zināšanu apguve, kas skolēnus sagatavo reālajai dzīvei un nākotnes profesijas izvēlei. Šodien pasaule ļoti polarizējas – viss kļūst balts vai melns, ir grūti domāt pašam par sevi. To parādīja kovida pandēmija un tagad arī karš Ukrainā. Kā palikt līdzsavarā, spēt spriest balansēti šajā polarizētā vidē? Domāt, izsvērt, analizēt, saprast, argumentēt – starptautiskā izglītība uz to ir ļoti vērsta. Turklāt tā ir multilingvistiska – pabeidzot vidusskolu, jaunietis pilnībā pārvalda un komunicē divās vai trijās valodās. IB programmas diploms ir arī augstas izglītības kvalitātes zīme, "brīvbiļete" uz augstskolu, jo ir jau labi pazīstama ar akadēmiski stingrajiem eksāmeniem un koncentrēšanos uz skolēnu patstāvīgo darbību, individuālu izpēti un iemaņu attīstību. Starptautisko vidusskolu absolventi ir atsevišķs jauniešu profils – bilingvāli, ļoti patstāvīgi, prot izzināt, analizēt un argumentēt. IB diplomam ir kvalitātes zīmogs, tas ir atzīts starptautisko izglītības programmu līderis visā pasaulē. Liela daļa pasaules labāko universitāšu bez papildu iestājeksāmeniem uzņem skolēnus, kuri IB eksāmenos saņēmuši augstus novērtējumus.

Starptautiskās skolas uzdevums ir ne tikai iedot zināšanas, bet tādu izglītību, lai jaunietis ir spējīgs pielāgoties dzīvei jebkur pasaulē, lai viņam nav bail ne no kā. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu vidusskolas absolventi dzīvē nepazudīs, spēs atrast savu ceļu, vieglāk pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem, sadarboties ar dažādu kultūru un izcelsmes cilvēkiem, būs atvērti jaunai pieredzei un brīvi savās izvēlēs.

Vai un kā Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" palīdz saviem skolēniem, izvēloties tālāko profesionālo ceļu?

Jā, mēs sniedzam vērtīgus padomus, kas nodrošina piekļuvi pasaules labākajām augstākās izglītības iestādēm. Mācību programma un eksāmenu sistēma dažādu valstu augstskolās var būtiski atšķirties, tāpēc mūsu skolā ir ļoti pieredzējis speciālists (College Counselor), kas strādā attālināti un kuram ir asistents arī skolā. Ši komanda palīdz tajā visā noorientēties, konsultē katru bērnu un ģimeni individuāli – kad pieteikties, lai nenokavētu, kā uzrakstīt eseju, kā sastādīt CV, ko izcelt un akcentēt. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai tiktu tālāk, jo konkurence ir ļoti liela. Tāpat pie mums brauc pārstāvji no prestižām augstskolām – no Itālijas, Holandes, Amerikas –, lai skolēnus jau no 9. klases iepazīstinātu ar savām akadēmiskajām programmām un studiju iespējām. Mēs bijām arī pirmie, kas nesen noorganizēja vietējo universitāšu izstādi programām angļu valodā – Latvijā šāds programmu skaits pieaug un tās kļūst ļoti konkutrētspējīgas.

Kādi ir skolas direktora šī brīža izaicinājumi?

Viena no sarežģītākām lietām šobrīd ir budžeta plānošana. Iespējams, augstās mācību maksas dēļ sabiedrībā valda priekšstats, ka starptautiskās skolas peldas naudā. Bet, saliekot visu "pa plauktiņiem", kļūst skaidrs, ka tā nav. Ap 70% no izmaksām ir pedagogu atalgojums, skolotāji no ārzemēm ir dārgs prieks. Turklāt skolas platība ir 12 000 kvadrātmetru, un līdz ar enerģijas un apkures cenu kāpumu mums ir milzīgas izmaksas. Neskatoties uz izaicinājumiem, mēs turpinām nodarboties arī ar labdarību. Pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums izsludināt īpašu palīdzību ukraiņu bērniem, piedāvājot iestāšanās maksas atlaidi un iespēju par brīvu dzīvot internātskolā. Mums ir stipendiju programma, kas paredz piecas studijas gadā – tā sedz līdz 90% no mācību gada maksas talantīgiem bērniem no valsts skolām. Skolas neatkarīgā statusa dēļ valsts dotācijas mums ir minimālas – zem pusprocenta no skolas budžeta. Mums nav arī nodokļu atvieglojumu. Saliekot šos faktorus kopā, finanšu plānošana ir liels izaicinājums, un mēs joprojām dzīvojam ar skolas dibinātāju finansiālu atbalstu.

Skola piedāvā arī kādas ārpusskolas sporta aktivitātes?

Protams, mums ir pietiekoši plašs ārpusskolas nodarbību piedāvājums visaptverošai radošu un fizisku iemaņu attīstībai – gan sporta un interešu pulciņi, gan papildizglītības kursi. Tiesa gan, sportā mūsu mērķis nav konkurēt ar profesionālu, daudzveidīgu un finansiāli pieejamu sporta skolu piedāvājumu, kāds ir mums apkārt. Tādēļ piedāvājam iekļaujošas sporta nodarbības ar dažādām sporta spēlēm un liekam uzsvaru uz oriģināliem, akadēmiskiem un tehnoloģiskiem pulciņiem – mums ir šahs, droni, parlamenta simulācijas, skolas pašpārvalde, laikmetīgas dejas, balets, keramika, mozaīka, māksla un pat Cooking Club, kur bērni gatavo skolai draudzīgā restorāna "36. līnija" šefpavāru vadībā. Un jau drīz skolā būs arī autoskola!

Kādi ir skolas nākotnes attīstības stratēģiskie virzieni?

Mums ir mērķis kļūt par skolotāju tālākizglītības centru. Jau tagad organizējam izglītības konferences, kas ir saskaņotas ar pašvaldību kā skolotāju tālākizglītības kursi. Plānos ir paplašināt šo virzienu, sadarbojoties ar pedagoģijas fakultātēm Latvijā un piedāvāt iespējas skolotāju izglītībai, praksei un pieredzes apmaiņai. Aktīvi strādājam arī pie sadarbības ar labākajām vietējām augstskolām – ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga), Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Latvijas Universitāti (LU). Cenšamies mūsu skolēniem dot iespēju izmantot augstskolu telpas, laboratorijas, apmeklēt lekcijas, kā arī aicinām lektorus pie mums, tādējādi palīdzot skolēniem sagatavoties noteiktām karjeras izvēlēm.

Jūs pats arī esat mācījies starptautiskā skolā?

Neesmu mācījies starptautiskā vidusskolā, bet man ir bijusi starptautiska augstskolu pieredze. Sākotnēji esmu mācījies vietējā skolā, tad arī uzņēmējdarbības koledžā. Pēc pirmā kursa Latvijas universitātē aizbraucu uz Vāciju spēlēt basketbolu un tur uzsāku studijas universitātē. Turpināju mācības ASV, kur arī ieguvu bakalaura grādu (Oglethorpe University, 2007). Pēc tam šeit, Latvijā, ieguvu divus maģistra grādus – izglītības vadībā Latvijas universitātē (2011) un sporta zinātnē ar kvalifikāciju skolotājs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (2014).

Cik ilgi esat strādājis par skolotāju?

Starptautiskā izglītībā strādāju 15 gadus, deviņus no tiem par skolotāju. Pēc paša pieredzes saprotu un augsti vērtēju skolotāja darbu un noteicošo lomu. Uzskatu, ka skolas direktora lielākais izaicinājums ir atrast skolotājus-pērles. Skolotājam ir otra lielākā ietekme (pēc vecākiem) uz bērna dzīves attīstības trajektoriju un pat profesijas izvēli. Diemžēl mūsu valstī skolotāja darbs netiek cienīts un pienācīgi novērtēts. Latvijā ir vēl daudz jādara, lai celtu izpratni par to, cik sarežģīts, daudzpusīgs un svēts ir skolotāja darbs.

Tāds ir arī skolas direktora darbs?

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir jauna skola, un man kā direktoram ir uzdevums veidot skolas kultūru. Tas, kā mēs darām lietas, ir skolas nākotnes attīstības veiksmes pamatā, jo skola nav tikai ēka – tie ir cilvēki, tas ir kolektīvs, tās ir attiecības ar skolēniem un viņu vecākiem. Saglabāt un attīstīt skolas kultūru vienmēr ir liels izaicinājums, bet es jūtu, ka esam uz laba viļņa. Skolā visi jau ir pieraduši, ka esmu atvērts komunikācijai – es nesēžu kabinetā, bet katru dienu cenšos iziet pa skolu, ieiet klasēs, paskatīties, kā notiek mācību process, parunāties ar bērniem un jauniešiem, uzturēt kontaktu. Manā iknedēļas rutīnā ir arī sagaidīt bērnus un ģimenes no rīta ierodamies skolā, sasveicināties ar viņiem. Domāju, arī tas veido skolas kultūru, kurā tiek atzīmēta atvērtība, pieejamība, interese par katra bērna un ģimenes izaugsmi.

Jūsu ģimenē aug četri bērni un visi mācās "Ekziperī".

Jā, Evai ir 13 gadu, Marianam – 12, Viktorijai – 9, bet Danielam – trīs gadi. Viņi ir ļoti atšķirīgi, bet viņiem visiem patīk šajā skolā. Viņi ir mācījušies starptautiskās skolās Latvijā, Indonēzijā un Brazīlijā, bet par šo skolu bērni ir vislielākā sajūsmā. Viņi grib iet uz skolu un tā šeit ir tipiska parādība – skolēnu un viņu vecāku aptaujas parāda, ka vairāk nekā 95% skolēnu grib nākt uz skolu un jūtas šeit ļoti labi!

EXUPERY.LV

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.
Ads disabled
Ads disabled