Pieaug noziegumu skaits pret tikumību un dzimumneaizskaramību
Foto: Shutterstock

2017. gadā par gandrīz 20% pieaudzis noziedzīgu nodarījumu skaits pret tikumību un dzimumneaizskaramību, liecina Ģenerālprokuratūras apkopotā informācija.

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers prokuratūras gada pārskata sanāksmē klātesošos informēja, ka, salīdzinājumā ar 2016. gadu, 2017. gadā izvarošanu skaits pieaudzis no 59 gadījumiem līdz 65 gadījumiem, kas ir par 10,2% vairāk, savukārt vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanas gadījumu skaits pieaudzis no 80 līdz 118 gadījumiem.

Ģenerālprokurors norādīja, ka 2017. gadā reģistrēts par 49 noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, vairāk, kas ir 19,8% pieaugums.

Attiecībā uz noziegumiem pret personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, statistika liecina, ka izvarošanu skaits ir samazinājies par vienu noziegumu – no 15 uz 14. Savukārt noziegumu – vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana pret 16 gadus nesasniegušu personu – skaits pieaudzis no 56 noziegumiem 2016. gadā līdz 94 nodarījumiem pērn.

Noziegumu, kas tiek kvalificēti kā seksuāla rakstura darbības pret personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, skaits gada laikā nav mainījies – arī pērn reģistrēti 50 šāda tipa noziegumi.

Savukārt noziegumu – pavešana netiklībā – skaits samazinājies par trīs reģistrētiem gadījumiem līdz 42 noziegumiem, bet noziegumu, kas kvalificēti kā pamudināšana uz seksuāla rakstura darbībām, skaits pieaudzis par astoņiem noziegumiem – līdz 21 gadījumam pērn.

Kopējā tendence ir, ka par 23% jeb no 179 noziegumiem 2016. gadā līdz 221 noziegumam 2017. gadā pieaudzis noziegumu skaits, kas vērsti pret 16 gadus nesasniegušu personu tikumību un dzimumneaizskaramību. "Domāju, ka tiesībsarga celtā trauksme par bērnu tiesību ievērošanu ir pamatota," sacīja Kalnmeiers.

Ģenerālprokuratūrā trešdien notiek ikgadējā virsprokuroru sanāksme par prokuratūras pagājušā gada darba rezultātiem un plānotajām prioritātēm šogad.

Sanāksmes pirmajā daļā Kalnmeiers sniedza pārskatu par prokuratūras darbību 2017. gadā, noziedzības stāvokli valstī, kā arī iestādes darbības prioritātēm un uzdevumiem 2018. gadā.

Savukārt sanāksmes otrajā daļā ziņojumu sniegs Latvijas pārstāvis "Eirojust", Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns, prokuratūras administratīvais direktors, kā arī notiks virsprokuroru diskusija.

Tags

Ēriks Kalnmeiers Ģenerālprokuratūra

Comment Form