43% Latvijā pārbaudīto liftu var radīt risku cilvēka dzīvībai un veselībai
Foto: DELFI

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pēdējo divu gadu laikā ir veicis plānveida pārbaudes 214 no 7300 Latvijā lietošanā esošajiem liftiem un secinājis, ka 43% no tiem var radīt risku cilvēka veselībai un dzīvībai, informēja PTAC pārstāve Evija Lene.

Saistībā ar pēdējos gados notikušajām smagajām liftu avārijām PTAC bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā ir veicis plānveida pārbaudes lietošanā esošajiem liftiem. Liftu avāriju cēloņi bija tieši saistīti ar liftu neatbilstošu tehnisko stāvokli - ilgtermiņā pakāpeniski veidojies mehānismu nolietojums, kam par iemeslu ir liftu neatbilstoša uzturēšana.

Lietošanā esošo liftu pārbaudēs konstatēts, ka 68% no pārbaudītajiem liftiem neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 43% no pārbaudītajiem liftiem var radīt risku cilvēka veselībai un dzīvībai. Galvenās problēmas saistītas ar savu laiku nokalpojušajiem liftiem un jauno liftu neatbilstību Eiropas Savienības (ES) vienotajām prasībām.

PTAC skaidroja, ka pēdējo divu gadu laikā pārbaudīti 214 lifti dažādās Latvijas vietās, piemēram, dzīvojamās ēkās, sabiedriskās ēkās, pie tiltiem un citviet.

Bīstamo iekārtu reģistrā šī gada novembrī Latvijā bija reģistrēti 7300 lifti. No tiem 51% jeb aptuveni 3700 lifti Latvijā tiek ekspluatēti jau vairāk nekā 25 gadus, pārsniedzot tiem paredzēto lietošanas laiku. Turpmāku šādu liftu drošu lietošanu nodrošina savlaicīgi veikti iekārtu uzturēšanas pasākumi, tai skaitā regulāras apkopes, remonti un, ja nepieciešams, liftu rekonstrukcija, modernizācija vai liftu nomaiņa. PTAC pārbaudēs konstatēts, ka 62% no pārbaudītajiem liftiem var radīt draudus cilvēka veselībai un dzīvībai. Šo liftu tehniskā stāvokļa raksturojums atbilst jau iepriekš notikušo liftu avāriju cēloņiem - iekārtas nav atbilstoši uzturētas, ekspluatējot gan iekārtas, gan to mehānismus līdz pilnīgam nolietojumam, konstatēta arī liftu drošības ierīču daļēja demontāža vai atslēgšana.

Kopš 2000.gada 1.septembra Latvijā drīkst uzstādīt tikai tādus liftus, kas atbilst ES vienotajām prasībām, ko apliecina CE atbilstības zīmes marķējums lifta kabīnē. Šādu liftu ražošanā un uzstādīšanā jāņem vērā normatīvajā regulējumā noteiktās drošuma prasības. Tomēr pārbaudēs konstatēts, ka 92% no pārbaudītajiem liftiem - liftu kabīnes nav nodrošinātas ar sakaru ierīcēm, lai lifta darbības traucējumu gadījumā kabīnē iesprostotie cilvēki varētu izsaukt palīdzību un, līdz pat atbrīvošanai no kabīnes, pastāvīgi varētu sazināties ar apkalpojošo personālu.

PTAC 2019.gadā turpinās plānveida kontroles pasākumus liftu uzraudzības jomā, ietverot gan liftu pārbaudes, gan mērķtiecīgu sadarbību ar nozarē iesaistītajām institūcijām.

PTAC aicina liftu uzstādītājus un valdītājus pārliecināties par liftu atbilstību normatīvo aktu prasībām, savukārt lifta lietotājus aicina ievērot lifta pasažieriem paredzētos lietošanas noteikumus un gadījumos, kad radušās šaubas par lifta drošumu, informēt par to lifta valdītāju, ēkas apsaimniekotāju vai lifta apkalpojošo dienestu, kura telefona numuram jābūt norādītam lifta kabīnē.

Tags

Eiropas Savienība Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form