AFP/Scanpix

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autortiesību aģentūra (AKKA/LAA) vērsusies Kultūras ministrijā (KM), rosinot noteikt jaunu nodokli visu veidu atmiņas kartēm, zibatmiņām, kā arī portatīvajiem datoriem, mobilajiem telefoniem, datoru cietajiem diskiem un videokamerām, portālu "Delfi" informēja AKKA/LAA.

Savā paziņojumā AKKA/LAA apgalvo, ka ņemot vērā straujo tehnoloģijas nozares attīstību, ir būtiski arī nemitīgi sekot līdzi tam, lai normatīvie akti, kas attiecas uz tehnoloģijām un to lietošanu, atbilstu reālajai situācijai.

AKKA/LAA ir vērsusies KM ar ierosinājumu grozīt Ministru kabineta (MK) noteikumus par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību un papildināt tos ar jauniem datu nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidiem.

AKKA/LAA apgalvo, ka grozījumi MK noteikumos ir nepieciešami, jo šobrīd spēkā esošie noteikumi tika pieņemti pirms vairāk nekā trim gadiem, un šajā laikā ir būtiski mainījušās un attīstījušās gan reproducēšanas iekārtas, gan datu nesēji. Noteikumos ir noteikta atlīdzība, kas ir piemērojama tajā laikā populārākajām iekārtām un datu nesējiem - diskiem un kasetēm, CD, DVD rakstītājiem, video un audio kasešu magnetafoniem ar ieraksta funkciju - iekārtām, kas tika plaši lietotas tajā laikā, bet šajos noteikumos nav minēta atlīdzība par iekārtām un datu nesējiem, kas 2003. gadā vēl nebija pieejamas vai netika lietotas, taču šobrīd tiek plaši pielietotas dažādu autoru darbu reproducēšanā.

Aģentūras ierosinātie grozījumi MK noteikumos attiektos uz to, ka jāiekasē nesēja atlīdzība par tādiem mūsdienīgiem tukšajiem nesējiem kā atmiņas kartes, izņemot xD standarta kartes un visu veidu zibatmiņām, kā arī par šādām reproducēšanai izmantojamām iekārtām: mobilie telefoni ar MP3, MP4 ar atmiņu, iekārtas ar iebūvētām zibatmiņām, datoru cietie diski, videokameras, personālie un piezīmju datori un plaukstdatori.

AKKA/LAA norāda, ka samaksu autoriem par kopēšanu jeb darbu reproducēšanu personiskai lietošanai paredz Eiropas Savienības (ES) direktīvas par autortiesību harmonizāciju ES ietvaros.

Otrdien notikušās sanāksmes laikā šī jautājuma izskatīšanai sasauktā darba grupa nonākusi pie trim iespējamiem risinājuma variantiem: pirmkārt, tā varētu būt fiksēta maksa par katru iekārtu un tukšo nesēju, kā tas ir šobrīd; otrkārt, tā varētu būt noteikta summa, par kuru iekārtu un nesēju importētāji un ražotāji vienojas ar tiesību īpašniekiem un ko katru gadu ražotāji un importētāji samaksā tiesību īpašniekiem un treškārt, Latvija varētu atgriezties pie tādas atlīdzību aprēķināšanas kārtības, kāda tā bija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, nosakot atlīdzības lielumu 3% apmērā no reproducēšanas iekārtu cenas un 6% no tukšo nesēju cenas.

Darba grupā tika nolemts, ka līdz nākamajai sanāksmei, kuras datumu noteiks KM pēc saskaņošanas ar pusēm, visām iesaistītajām institūcijām ir jāvienojas, kurš no atlīdzības aprēķināšanas veidiem būtu piemērotākais institūcijas pārstāvētajai auditorijai, lai nākamās sanāksmes laikā institūcijas savstarpēji vienotos par visām pusēm piemērotākajiem MK noteikumu grozījumiem. Sarunas par konkrētiem atlīdzību lielumiem tiks sāktas tikai tad, kad starp visām pusēm būs panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko atlīdzības maksāšanas kārtību.

Comment Form