Bauskas novadā reorganizēs trīs skolas un slēgs Mežotnes internātvidusskolu
Foto: Publicitātes foto

Bauskas novada dome vakar nolēma reorganizēt trīs skolas un slēgt Mežotnes internātvidusskolu. Iedzīvotāju neapmierinātību, piketu pie domes un diskusijas bija izraisījusi Īslīces vidusskolas reorganizācija.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova informēja, ka lemšana par Bauskas novada Īslīces vidusskolas reorganizāciju izsauca asas un plašas diskusijas. Uz sēdi bija ieradušies Īslīces skolēnu vecāki un audzēkņi. Pirms sēdes notika pikets.

Tomēr deputāti ar balsu vairākumu nolēma skolu reorganizēt no vidusskolas uz pamatskolu, nosakot, ka nākamgad 10. klasē netiks uzņemti jauni skolēni. Izglītojamie, kas uzņemti vidusskolas posmā līdz 2015. gada 1. septembrim, pabeigs izvēlēto izglītības programmu.

Reorganizācija noslēgsies 2018. gada 31. augustā, kad Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde "Īslīces vidusskola" kļūst par vispārējās izglītības iestādi "Īslīces pamatskola".

Lēmums pamatots ar to, ka 2015. gada 1. septembrī 10. klasē mācījās 19 izglītojamie, 11. klasē - vien pieci un 12. klasē - astoņi. Vidējās izglītības process norit apvienotajā 11.-12. klasē.

Vidusskolas posmā Īslīces vidusskola īsteno vienu izglītības programmu - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. Bauskas novadā šādu izglītības programmu īsteno gan Bauskas Valsts ģimnāzija, gan Bauskas 2.vidusskola.

Par sagatavoto lēmumprojektu nobalsoja astoņi deputāti, pret bija pieci, bet atturējās divi.

Saistībā ar Bauskas novada Uzvaras vidusskolas reorganizāciju, tāpat kā Īslīces vidusskolas gadījumā, lēmumprojekts bija sagatavots nepietiekamā skolēnu skaita dēļ. Šī gada 1.septembrī 10. klasē mācījās 12 skolēni, 11. klasē - desmit, 12. klasē - desmit.

Izglītības process notiek apvienotajā 11.-12. klasē. Šī skola īsteno tikai vienu izglītības programmu - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, ko desmit kilometru attālumā pilsētā īsteno Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola.

Deputāti nolēma, ka nākamgad 10. klasē netiks uzņemti jauni skolēni. Reorganizācija tiks pabeigta 2018. gada 31. augustā. Skolēni, kas vidusskolā mācās no 2015. gada 1. septembra, varēs pabeigt Uzvaras vidusskolu. Pēc tam to pārsauks par Uzvaras pamatskolu.

Par šo lēmumprojektu balsoja divpadsmit deputātu, bet pret bija trīs.

Deputāti vakar atbalstīja arī lēmumprojektu par Vecsaules pamatskolas reorganizāciju. Tās struktūrvienībā "Jaunsaules pamatskola" no šā gada 1. septembra pamatizglītības programmu apgūst 25 skolēni. 1. klasē mācās pieci skolēni, 3. klasē - četri, 4. klasē - divi, 6. klasē - seši, 7. klasē - trīs, 9. klasē - pieci. Savukārt 2. klase, 5. klase un 8. klase vispār nav nokomplektētas.

Mazā skolēnu skaita dēļ deputāti lēma reorganizēt šo struktūrvienību, nosakot, ka no 2016. gada 1. augusta izglītības iestāde realizē pirmā posma - no 1. klases līdz 6. klasei - pamatizglītības un pirmskolas izglītības programmas.

Savukārt 6. klases un 7. klases skolēniem nākamajā mācību gadā pašvaldība piedāvās pamatizglītību iegūt jebkurā novada pamatskolā, nodrošinot skolēnu pārvadājumus uz tuvāko izglītības iestādi.

Par šo lēmumprojektu nobalsoja trīspadsmit deputātu un divi atturējās.

Ar daudz lielāku vairākumu tika nolemts likvidēt pašvaldības vispārējās izglītības iestādi "Mežotnes internātvidusskola".

Mežotnes internātvidusskola īsteno trīs izglītības programmas - pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.

Šā gada 1. septembrī skolā bija reģistrēti 39 izglītojamie. Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi un deviņi tehniskie darbinieki. Mazā skolēnu skaita dēļ nolemts skolu likvidēt līdz 2016. gada 8. jūlijam.

Par šo lēmumprojektu nobalsoja četrpadsmit deputātu, bet viens atturējās.

Savukārt par iepriekš diskutēto Griķu pamatskolas reorganizāciju dome pagaidām nav lēmusi.

Kā ziņots, pirms tam jau Finanšu komitejas sēdē deputātu vairākums atbalstīja ieceri par Bauskas novada skolu reorganizāciju un pansionāta "Derpele" pārcelšanu uz Mežotnes internātvidusskolas telpām, informē pašvaldībā.

Tāpat Bauskas novada pašvaldībā tiek izstrādāts izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plāns, kurā paredzēts iekļaut arī jau akceptēto skolu reorganizāciju.

Šādi ierosinājumi tapuši, ņemot vērā janvārī apstiprināto Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2015.-2025. gadam un Ministru kabineta noteikumus "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Optimizācijas plāna tapšanas gaitā secināts, ka, apvienojot vienā pirmsskolas izglītības iestādē bērnudārzus "Zīlīte" un "Pasaulīte" Bauskā un Griķu pamatskolas pirmsskolas grupas, kas darbojas Bauskas tuvumā, Ceraukstes pagastā, varētu labāk risināt rindu jautājumu, veikt bērnu reģistrāciju vienā adresē, pilnveidot pirmsskolas izglītības piedāvājumu, ieviest vienotas prasības, vienotu pārraudzību pirmsskolas izglītības procesam, pilnveidot resursu pārvaldību, kā arī nodrošināt iespēju pašvaldības resursus izmantot maksimāli.

Jau iepriekš Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē domes deputāti diskutēja par Īslīces vidusskolas reorganizāciju, par Uzvaras vidusskolas reorganizāciju, par Vecsaules pamatskolas reorganizāciju, kā arī par pirmsskolas izglītības iestāžu "Pasaulīte", "Zīlīte" un vispārējās izglītības iestādes Griķu pamatskola reorganizāciju.

Tags

Bauskas novada dome Izglītība

Comment Form