Biedrība vēršas tiesā pret būvatļauju 'Lidl' noliktavai Ulbrokas ielā
Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Rīgas pilsētas būvvalde ir prettiesiski izsniegusi būvatļauju zemo cenu lielveikalu tīkla "Lidl" noliktavu centra būvniecībai Ulbrokas ielā, jo pirms būvatļaujas izsniegšanas nav ievērotas sabiedrības līdzdalības tiesības, kā arī nav izvērtēta būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz apkārtējo vidi," tādu viedokli pauž biedrība "Mikrorajons". Ņemot vērā nepieciešamo procesuālo un tiesisko darbību neievērošanu, apkaimes vietējo iedzīvotāju dibinātā biedrība "Mikrorajons" vērsīsies tiesā un apstrīdēs tehnisko noteikumu izsniegšanas likumību, uz kuru pamata ir izsniegta būvatļauja, portālu "Delfi" informēja biedrības pārstāvji.

Savukārt Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja biroja galvenā speciāliste Kristīne Bašķere, portālam "Delfi" komentējot šo biedrības paziņojumu, atbildēja, ka šobrīd nav augstākas iestādes lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru būvatļauja būtu atzīta par prettiesisku. Lieta ir skatīta Administratīvajā rajona tiesā, kura atzina, ka būvatļauja tika izsniegta likumīgi un pieteicēja pieteikums par būvatļaujas atcelšanu tika noraidīts.

Bašķere skaidro, ka par pirmās instances tiesas spriedumu pieteicējs iesniedza apelācijas sūdzību, un lieta šobrīd atrodas izskatīšanā Administratīvajā apgabaltiesā. "Vienlaikus norādu uz sekojošo – kamēr lieta, kurā tiek pārbaudīts minētās būvatļaujas tiesiskums, nav izskatīta un par to nav stājies spēkā tiesas nolēmums, lietas dalībnieki, tajā skaitā, būvvalde nav tiesīgi izdarīt secinājumus par būvatļaujas tiesiskumu," atgādina būvvaldes pārstāve.

Biedrība "Mikrorajons" skaidro, ka plānotajam "Lidl" Baltijas mēroga noliktavu centram būs būtiska ietekme uz vidi un apkārtējo māju iedzīvotāju ikdienu. Noliktavu apbūves laukums aizņem gandrīz 40 tūkstošus kvadrātmetru, neskaitot tehniskās palīgtelpas un ūdens rezervuārus. "Tā izbūve nozīmēs to, ka klusais mikrorajons no iedzīvotājiem draudzīgas, klusas un ģimenēm piemērotas dzīves vietas, pārtaps par industriālu kompleksu, kur nemitīgi kursēs smagās kravas automašīnas no visām trim Baltijas valstīm. Privātmāju un daudzdzīvokļu māju rajons pārtaps par lielu noliktavu centru, kurā būtiski pasliktināsies gaisa kvalitāte, satiksmes drošība un cilvēku dzīves kvalitāte," savu satraukumu pauž iedzīvotāji.

Neskatoties uz būtiskajām izmaiņām, ko videi un vietējiem iedzīvotājiem var nodarīt šis industriālais komplekss, Valsts vides dienests nav pieprasījis veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī nav notikusi sabiedrības iesaiste noliktavu izbūves celtniecības jautājumu apspriešanā, teikts "Mikrorajona" paziņojumā presei. "Faktiski vienīgais veids, kā apkārtnes iedzīvotāji uzzināja par noliktavu kompleksa celtniecību, bija būvtāfeles izvietošana, pārkāpjot pašas elementārākās sabiedrības tiesības uz informācijas saņemšanu un iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā. Savukārt sabiedrības līdzdalības tiesību pārkāpšana būvatļaujas izdošanā ir uzskatāma par pamatu būvatļaujas tiesiskuma apšaubīšanai," uzskata biedrības pārstāvji.

Biedrības "Mikrorajons" biedri uzskata, ka šādas darbības neatbilst Latvijā pastāvošajām tiesību normām un procesuālajai šāda mēroga būvdarbu veikšanas kārtībai. Tāpēc biedrība šobrīd ir uzsākusi tiesiskas darbības, lai aizstāvot apkaimes iedzīvotāju tiesības, vērstos tiesā pret Valsts vides dienesta Lielrīgas reģiona vides pārvaldi un apstrīdētu būvdarbu tehnisko noteikumu izsniegšanas likumību.

Biedrības "Mikrorajons" biedri jau vairākkārt esot vērsušies arī pie lielveikalu "Lidl", aicinot pastāstīt par savām iecerēm un plānotajiem darbiem. "Tomēr līdz šim uzņēmuma attieksme pret vietējo iedzīvotāju aicinājumiem ir bijusi aroganta, ignorējot jebkādus vietējo iedzīvotāju lūgumus," raksta biedrība.

Sabiedrības tiesības piedalīties ar vidi saistītu jautājumu pieņemšanā nostiprinātas Satversmes 115. pantā un uzskatāmas par būtisku garantu personas konstitucionālo tiesību efektīvā nodrošināšanā. Tāpat sabiedrības līdzdalības tiesības konkretizētas Vides aizsardzības likumā un to juridiskais avots ir Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

Tiesiskais pamats sabiedrības tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā paredzēts Vides aizsardzības likuma 9. pantā. "Atbilstoši šajā pantā ietvertajām normām sabiedrībai ir tiesības vērsties tiesā vides jautājumos gadījumos, kad tiek aizskartas sabiedrības tiesības saņemt vides informāciju, piedalīties vidi ietekmējošu lēmumu pieņemšanā vai kad ir nepieciešamība novērst vides normatīvo aktu pārkāpumu vai iespējamo kaitējumu videi," vēsta biedrība "Mikrorajons".

Biedrība "Mikrorajons" ir dibināta 2019. gada 16. aprīlī lai veicinātu Ulbrokas ielas rajona teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanu, iesaistot apkaimē dzīvojošos cilvēkus. Tās biedri aktīvi iesaistās vides jautājumu risināšanā, īpaši aizstāvot sabiedrības tiesības uz vides informācijas saņemšanu, lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu videi un cilvēkiem. Biedrības valdē darbojas Jānis Štekerhofs, Andris Lapiņš un Iveta Ratīnika.

"Delfi" pagaidām nav izdevies iegūt "Lidl" un Valsts vides dienesta komentāru par biedrības "Mikrorajons" sūdzībām.

Tags

Lidl Valsts vides dienests

Comment Form