Bauskas novada dome ārkārtas sēdē pirmdien, 6. martā, akceptēja Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes rezolūciju "Valsts vietējo autoceļu stāvoklis astoņos Bauskas novada pagastos" un pieprasīja Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Bauskas novadā saistībā ar valsts autoceļu ar grants segumu kritisko stāvokli, portālu "Delfi" informē pašvaldības pārstāve Ieva Šomina.

Bauskas deputāti arī valdībai pieprasa noteikt nekavējoši veicamos nepieciešamos pasākumus ārkārtējās situācijas novēršanai.

Uz domes ārkārtas sēdi bija ieradušies 11 no 17 Bauskas novada domes deputātiem. Lēmums par lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju pieņemts vienbalsīgi.

Bauskas novada dome sliktajā ceļu stāvoklī vaino valsts iestādes. "Situācija, kāda ilgstošā laika periodā ir izveidojusies uz valsts autoceļiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā liecina par to, ka Satiksmes ministrija, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" nepilda tām likumos noteiktos pienākumus," teikts pašvaldības paziņojumā.

2017.gada 1.martā Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes atklātajā sēdē tika pieņemta rezolūcija par valsts vietējo autoceļu stāvokli astoņos Bauskas novada pagastos. Rezolūcijā Bauskas novada pašvaldībai tiek pieprasīts izsludināt ārkārtas stāvokli Bauskas novadā līdz laikam, kamēr tiks veikti minimālie valsts vietējo autoceļu stāvokļa uzlabojumi, lai iedzīvotāji varētu saņemt valsts garantētos pamatpakalpojumus izglītības, veselības, drošības un ugunsdrošības jomās.

Par Arta Červinska saraksti ar valsts iestādēm par kritisko Bauskas novada ceļu stāvokli portāls "Delfi" iepriekš rakstīja šeit.

"Tas, ka pavasaros grantētie zemes ceļi kļūst grūtāk izbraucami ir ierasta parādība, taču šogad situācija ir katastrofāla," skaidro Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (NA) lēmumu.

Likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. panta pirmā daļa nosaka, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Tāpat likumā teikts, ka ārkārtējo situāciju izsludina Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par trim mēnešiem. Savukārt Bauskas novada pašvaldība izmanto minētā likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanu var pieprasīt pašvaldības dome.

Tags

Bauskas novada dome Latvijas Valsts ceļi Ministru kabinets Satiksmes ministrija

Comment Form