'Cityparks' patērētāju sargiem pārmet neskaidru lēmuma formulējumu
Foto: Shutterstock

Piektdien, 15. februārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izplatīja paziņojumu, kurā apgalvo, ka SIA "Cityparks Latvija" vairās pildīt PTAC noteiktās prasības. Savukārt uzņēmumā norāda, ka tas labprāt "ievērotu un pildītu PTAC lēmumu, ja vien pati iestāde būtu devusi skaidras un tiesiski pamatotas norādes attiecībā uz to, kas tieši un kādā veidā mums ir jādara".

Kā portālu "Delfi" informēja uzņēmumā, "Cityparks Latvija" uzskata, ka PTAC lēmumā pienākums pārskatīt līdzšinējo komercpraksi ir formulēts vispārīgā veidā, turklāt tas "ir prettiesisks un faktiskajiem apstākļiem neatbilstošs", tādēļ uzņēmums bijis spiests to pārsūdzēt tiesā, kas ierosinājusi administratīvo tiesvedību.

Uzņēmumā akcentē, ka tas vērsies PTAC ar lūgumu skaidrot mums uzlikto pienākumu. PTAC pēc uzņēmuma lūguma precizēt, kāds līgumsoda apjoms būtu samērīgs, savā oficiālajā atbildē mums norāda: "PTAC nav tiesīgs noteikt konkrētu līgumsoda apmēru vai robežšķirtni starp proporcionālu un neproporcionālu līgumsoda apmēru, bet Sabiedrībai, kā profesionālam tirgus dalībniekam, organizējot komercdarbību, ir patstāvīgi jāizstrādā Noteikumi un jānoteic tajos konkrēts līgumsoda apmērs, vienlaikus ievērojot to, ka līgumsoda apmērs nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto."

Uzņēmumā pauž, ka juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka līgumsodiem ir jābūt ne vien pamatotiem ar zaudējumiem, bet arī jāpilda pārkāpuma prevencijas un soda funkcijas. To ir atzinušas arī tiesas vairākās instancēs.

Ievērojot minēto, uzņēmums iesniedzis skaidrojumus un pierādījumus PTAC, ka "mūsu līgumsodu apmērs atbilst visiem šiem kritērijiem. Proti, tas nosedz zaudējumus un piedziņas izdevumus un mazina autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu skaitu".

""Cityparks Latvija" kā profesionāls tirgus dalībnieks regulāri analizē tirgus situāciju, konkurentu tarifu un līgumsodu politiku, izmaksu un ienākumu tendences. Šajā sakarā varam apgalvot, ka mūsu līgumsodu politika ir atbilstoša, ne lielāka, ne mazāka, kā visam autostāvvietu tirgum Rīgā. Proti, mēs darbojamies pēc tiem pašiem principiem kā mūsu konkurenti," norāda uzņēmumā.

Uzņēmumā pauž, ka līgumsoda samērīguma vērtējums un līguma noteikumu atzīšana par spēkā neesošiem ir vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē, turklāt PTAC lēmuma ietvaros netiek risināti patērētāju individuālie prasījumi. Individuāli strīdi ir risināmi pušu pārrunu ceļā vai patērētājam vēršoties ar prasību tiesā.

"PTAC nespēj mums pateikt, kas ir samērīgs un atbilstošs līgumsods, bet vienlaikus prettiesiski soda mūs par tā it kā nesamērīgo apjomu, kas atbilstoši tiesību aktiem ir izveidojies dabīgā tirgus attīstībā. Citiem līdzīga rakstura uzņēmumiem PTAC neizsaka nekādas iebildes. Šādos apstākļos ir radušies šķēršļi saistībā ar PTAC lēmuma izpildi. Taču mēs esam gatavi turpināt konstruktīvu sadarbību ar PTAC, lai risinātu neskaidros jautājumus un skaidrotu mūsu komercprakses atbilstību tiesību aktiem," norāda uzņēmumā.

Jau vēstīts, ka PTAC par negodīgu komercpraksi 2018. gada nogalē piemēroja 50 000 eiro sodu "Cityparks Latvija".

No 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 28. novembrim PTAC bija vērsušies 428 patērētāji ar sūdzībām saistībā ar "Cityparks Latvija" rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu.

PTAC atzina "Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu, jo patērētājiem piedāvāti vai piemēroti normatīviem neatbilstoši un netaisnīgi līguma noteikumi par līgumsodu, nav nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības, kā arī nav nodrošināts pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības.

Uzņēmums PTAC lēmumu pārsūdzēja tiesā.

"Cityparks Latvija" reģistrēta 2013. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 93 000 eiro. Kompānijas kapitālā pa 30% pieder trim Igaunijas uzņēmumiem – "Alvarium", "Lectum Invest" un "Osauhing Toystor", bet 10% pieder Mārim Priedniekam. 2017. gadā kompānijas apgrozījums bija 837 912 eiro, bet peļņa – 116 136 eiro.

Tags

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form