FKTK: pamatkonts Lembergam garantēts, maksājumi īpaši jāizvērtē
Foto: LETA

Atbildot uz ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu biroja (OFAC) sankcijām pakļautā Aivara Lemberga preses konferencē šonedēļ izskanējušajiem pārmetumiem, ka Latvijas varas iestādes atstājušas viņu neziņā un bez izmantojamiem bankas kontiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) norāda, ka pamatvajadzību segšanai konts viņam tiks nodrošināts, bet tas pašam klientam jākārto ar savu banku.

Vienlaikus komisija atzīst, ka šis sankciju piemērošanas gadījums ir bezprecedenta, tādēļ decembra nogalē izstrādāti un pieņemti grozījumi FKTK normatīvajos noteikumos, kas stājušies spēkā 8. janvārī jeb dienā, kad beidzās trīsdesmit dienu periods, kas dots sadarbības pārtraukšanai ar sankcijām pakļautajām juridiskajām personām.

Trešdien Lembergs žurnālistiem pavēstīja, ka viņam joprojām neesot atbildes no FKTK, cik naudas viņš drīkst tērēt dienā pārtikai un citām pirmās nepieciešamības precēm, viņa konts esot bloķēts un arī sieva informēta, ka viņas konts tikšot bloķēts. Lembergs arī paziņoja, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz vienu pamatkontu un ka viņi vērsīsies ar lūgumu FKTK, lai viņiem tiktu nodrošinātas šīs tiesības.

"Visi iesniegumi, kas saņemti FKTK, tiek izskatīti un iesniegumu autoriem nodrošināta FKTK atbildes sniegšana atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajam, vienlaikus cenšoties nodrošināt maksimāli ātru atbildes sniegšanu vēl pirms likumā noteiktā termiņa. FKTK nav tiesību izpaust informāciju par saņemtajiem iesniegumiem," portālam "Delfi" atbildēja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Dace Jansone.

Pats Lembergs iesniegumu, ar ko vērsies FKTK pērnā gada 20. decembrī, jau tajā pašā dienā publiskoja saziņas vietnē "Twitter".

Savukārt atbildot uz jautājumiem par pamatkontu, Jansone pastāstīja, ka šajā jautājumā viņam jāvēršas bankā un jāinformē, kurš konts būs viņa pamatkonts. Tālāk par katru maksājumu šajā kontā bankai būs jāprasa atļauja FKTK. Jansone arī atgādināja, ka Lembergam kā OFAC sankcionētajai personai ir noteikti ierobežojumi un kontos esošā nauda netiek atņemta, tikai iesaldēta uz sankciju piemērošanas laiku.

Saskaroties ar šo konkrēto OFAC sankciju gadījumu attiecībā uz Lembergu un ar viņu saistītajām juridiskajām personām, FKTK nācies izstrādāt un pieņemt grozījumus normatīvajos noteikumos par pamatvajadzību nodrošināšanu fiziskām un juridiskām personām, kas paredz iespēju ar FKTK atļauju sniegt finanšu pakalpojumus pamatvajadzību nodrošināšanai.

FKTK norāda, ka attiecībā uz fizisku personu Lembergu sankcijas un ierobežojumi stājās spēkā uzreiz, bet 30 dienu laiks bija dots, lai pārtrauktu sadarbību ar juridiskajām personām. No 8. janvāra trīs sankciju sarakstā esošajām juridiskajām personām – Ventspils attīstības aģentūrai, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai, Biznesa attīstības asociācijai – finanšu iestādes nesniedz pakalpojumus, izņemot juridisko personu pamatvajadzības saskaņā ar noteikumu grozījumiem, kas spēkā no 8. janvāra.

Kas atļauts?

Tagad normatīvo noteikumu Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" 18. punktā noteikts, ka, piemērojot ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijās noteiktos finanšu ierobežojumus, finanšu pakalpojumu iestāde izvērtē ar šiem ierobežojumiem saistītos riskus, tostarp juridiskos riskus, un paredz izvērtējumam atbilstošus ierobežojumus, tai skaitā nosaka, ka iestāde nesniedz pakalpojumus personai, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, vai neizpilda darījumus, ja tajos iesaistītā puse ir persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi.

Vienlaikus noteikts, ka, atkāpjoties no šo noteikumu 18. punkta, iestāde var sniegt finanšu pakalpojumus personai, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, ja ir saņemta FKTK rakstveida atļauja finanšu darījumu izpildei un persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, ir saistīta ar ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti un pakalpojumu saņemšana ir pamatoti nepieciešama un atbilstoša ES un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajam sankciju mērķim.

Tas nozīmē, ka var sniegt pakalpojumu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzību vai juridiskās personas pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanai, tostarp maksājumiem par pārtikas produktiem, īri, hipotekāro kredītu, medikamentiem un ārstniecības pakalpojumiem, nodokļu un valsts nodevu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumiem, atlīdzības par izdevumiem saistībā ar personai sniegtiem juridiskiem pakalpojumiem segšanai, komisijas maksas par finanšu līdzekļu turēšanu segšanai. Tāpat arī maksājumiem par saistībām, ko persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, uzņēmusies, pirms tā iekļauta ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju sarakstā, kā arī par saistībām pēc iekļaušanas sarakstā, ja tās saistītas ar kādu no šajos noteikumos noteiktajiem izņēmuma gadījumiem.

Šo noteikumu noteikto izņēmumu piemērošanai – fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzību vai juridiskās personas pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanai, tostarp maksājumiem par pārtikas produktiem, īri, hipotekāro kredītu, medikamentiem un ārstniecības pakalpojumiem, nodokļu un valsts nodevu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumiem – FKTK var izdot vispārēju saskaņojumu, tostarp noteikt limitu pamatvajadzībām vai pamata saimnieciskajai darbībai raksturīgo izdevumu segšanai.

Komisija jau decembrī ir nosūtījusi tirgus dalībniekiem divas vēstules ar skaidrojumiem par sankciju piemērošanas kārtību, kā arī turpina saziņu ar tirgus dalībniekiem, lai sniegtu nepieciešamos skaidrojumus.

FKTK medijiem nesniedz skaidrojumus par OFAC sankciju piemērošanu konkrētām personām, taču norāda, ka OFAC noteikto finanšu ierobežojumu mērķis ir panākt, lai finanšu līdzekļi nenonāktu tās personas rīcībā, pret kuru noteiktas sankcijas. OFAC sankcijas ir vienlīdz attiecināmas uz vienībām, kurās individuāli vai kopumā, tieši vai netieši, 50% vai lielākā apmērā interesi īsteno persona, pret kuru noteiktas minētās sankcijas

OFAC sankcijas nosaka ierobežojumus attiecībā uz Ventspils Attīstības aģentūru, Latvijas Tranzītbiznesa asociāciju un Biznesa attīstības asociāciju, un uz Lembergu kā fizisku personu. OFAC globālā Licence Nr.1 pieļāva atkāpes no sankcijām, ļaujot uzņēmumiem viena mēneša laikā parastās saimnieciskās darbības ietvaros pārtraukt to, bet tas nav attiecināms uz Lembergu, norāda FKTK.

Runājot par Lemberga tuviniekiem, FKTK atzīst, ka minētās personas nav iekļautas OFAC sankciju sarakstā, taču OFAC noteikto finanšu ierobežojumu mērķis ir panākt, lai finanšu līdzekļi nenonāktu tās personas rīcībā, pret kuru noteiktas sankcijas. Līdz ar to iestādēm ir jāizvērtē sadarbība ar personām, kuras darbojas vai, iespējams, darbojas to personu interesēs, kuras iekļautas sankciju sarakstā. Ja pēc veiktā izvērtējuma gūta pārliecība, ka attiecīgā persona nedarbojas tās personas, pret kuru noteiktas sankcijas, kontrolē, tad OFAC sankcijas neliedz turpināt sadarbību ar šo personu.

Kā sankcijas ievēro Latvija?

Jau vēstīts, ka 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi.

18. decembra vakarā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs paziņojis par sankciju atcelšanu pret Ventspils brīvostu un Ventspils brīvostas pārvaldi. Šo lēmumu ASV pieņēma pēc intensīvām pārrunām ar Latvijas vēstniecību ASV, Ārlietu ministriju un citām institūcijām, kā arī iepazīstoties ar visām Latvijas veiktajām un plānotajām darbībām, lai neatgriezeniski novērstu sankcionētās fiziskās personas ietekmi Ventspils brīvostā un Ventspils brīvostas pārvaldē.

Ārlietu ministrija informēja, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem ASV OFAC sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tai skaitā bankas, kā arī ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas publisko iepirkumu, publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā.

OFAC izdeva Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar sankcionētajām juridiskajām personām.

ASV ir izteikušas brīdinājumu, ka jebkurš, kurš veiks finanšu pārskaitījumus sankcionētajām personām, arī var tikt pakļauts ASV OFAC sankcijām. Līdz ar to Ārlietu ministrija lūdz ņemt vērā šo papildu risku, kā arī vērš uzmanību, ka jau noslēgto līgumu izpilde ar ASV OFAC sankcionētām personām var būt apgrūtināta vai neiespējama, kamēr sankcijas ir spēkā.

Ārlietu ministrijas mājas lapā atrodams skaidrojums, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu NATO dalībvalstu sankcijas var tikt piemērotas likumā noteiktajos gadījumos, kad NATO dalībvalstu (t.sk., ASV) sankcijas būtiski ietekmē Latvijas finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Ņemot vērā to, ka ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses, Latvijā ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskajā iepirkumā un finanšu darījumos.

ASV OFAC sankciju ievērošana ir gan finanšu iestāžu, gan uzņēmēju, gan publisko personu interesēs, izsludinot iepirkumu konkursus. ASV OFAC sankciju neievērošanas gadījumā var tikt liegta pieeja maksājumiem ASV valūtā, apturēti darījumi un pārskaitījumi, tādējādi liedzot veikt nepieciešamos maksājumus, kā rezultātā var rasties kā uzņēmuma, tā bankas un valsts reputācijas krīze u.c. negatīvas sekas.

Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā ir jāveic pārbaudes par ASV OFAC noteiktajām sankcijām attiecībā uz kandidātu vai pretendentu; kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības; personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; tā valdes vai padomes locekli; pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība.

Ja veicot šīs pārbaudes tiek konstatēts, ka pret kandidātu vai pretendentu ir noteiktas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ASV OFAC sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, kandidāts var tikt izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

Vienlaikus, likums paredz pienākumu turpmāk iekļaut līgumos nosacījumu un tiesības publiskai personai vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ASV OFAC sankcijas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Sankciju likumā dots uzdevums noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem kritērijus, pēc kādiem noteikt Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Tāpat atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem prasības attiecībā uz finanšu ierobežojumu piemērošanu, ja šie ierobežojumi izriet no tādām Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Jau vēstīts, ka OFAC, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Lembergu.

OFAC nosauc četras struktūras, kuras pieder Lembergam vai atrodas viņa kontrolē. Tās ir Ventspils Brīvostas pārvalde, kā arī trīs biedrības – Ventspils Attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.

Saskaņā ar noteiktajām sankcijām tiek bloķēti visi Lemberga un šo četru struktūru īpašumi, daļas īpašumos un tieši vai netieši individuāli vai ar citu personu starpniecību piederošās struktūras, kurās viņu daļa ir virs 50%, kas atrodas ASV vai atrodas ASV personu īpašumā vai kontrolē, un par tām jāziņo OFAC. OFAC norāda, ka Latvijas oligarhs Lembergs sankcijām pakļauts kā pašreizējā vai bijusī amatpersona, kas atbildīga vai līdzdalīga, vai tieši vai netieši iesaistīta korupcijā.

Vēlāk gan Ventspils brīvostas pārvalde no šī saraksta tika izņemta.

Tags

FKTK Ārlietu ministrija Eiropas Savienība NATO

Comment Form