Oficiāli neizvirzītais premjera amata kandidāts, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis (LPP/LC) iepazīstinājis prezidentu Valdi Zatleru ar savu plānu valdības pirmo 100 dienu darbam.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
 

Arī Delfi lasītājiem ir iespēja iepazīties ar Godmaņa tēzēm valdības darbam.

Jau ziņots, ka premjera amata kandidātiem bija jāiesniedz Valsts prezidentam Valdim Zatleram savs piedāvājums valdības pirmajām simts darbības dienām, šādu prasību prezidents pagājušajā nedēļā izvirzīja Ministru prezidenta amata kandidātiem.

 

 

Neatliekamie Valdības darbi pirmajās 100 dienās.

 

Tiesiskais bloks

1.Valdība rosinās likumdošanas izmaiņas ,kas paredz valdības tiesības izsludināt referendumus.

2.Valdība rosinās Saeimā pieņemt likumu paketi ,kas

-         paredz parlamentārās kontroles nostiprināšanu pār valsts

drošības iestādēm,, vienlaikus nemainot prokuratūras kā vienīgās tiesiskās uzraudzītājas funkcijas, ( par pamatu ņemot Valsts drošības iestāžu likuma redakciju līdz 2003.g.)

                     - iedibina Valsts drošības iestāžu padomi Ministru prezidenta vadībā

                ( par pamatu ņemot atcelto likumu par Valsts drošības iestāžu padomi)

                , nemainot augstāko pielaižu valsts noslēpumam piešķiršanas kārtību)

- valdība rosinās likumdošanas izmaiņas ,kas novērš pretrunas starp KNAB  speciālo likumu un likuma par Valsts pārvaldi, iestrādājot normas, kas paredz Ģenerālprokurora līdzdalību KNAB vadītāja

iecelšanas un atcelšanas procedūrās.

-         Atbalstīs Ģenerālprokuratūras priekšlikumus par tiesisko regulējumu, kas paredz piemērot vieglāku sodu personām, kuras ir sadarbojušās ar prokuratūru kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā arī gadījumos ,ja persona ir veikusi smagus, vai sevišķi smagus noziegumus , iestrādājot  tiesas funkciju pieņemt galējo lēmumu

  • 3. Valdība rosinās izmaiņas politisko partiju finansēšanas likumā ,kas noteiks ''trešo ''personu vietu partiju finansēšanā arī vēlēšanu kampaņas laikā.

4.  Valdība aktīvi darbosies, lai tiktu pieņemts likums un valdības noteikumi, kas noteiks fizisko   personu ienākumu sākumdeklarēšanu, nosakot izņēmumus atsevišķām iedzīvotāju grupām (pensionāriem, mazturīgiem utt.,u.c.).

Sociālie jautājumi

1.Valdība (līdz 2009.g. septembrim)sagatavo likumu grozījumus ,kas ievieš neapliekamo minimumu strādājošo pensionāru algām.(piemēro no  2009.g.)

2.Izejot no fiskālās un ''enerģētiskās'' situācijas Valdība izskata iespēju brīvpusdienu paplašināšanu no 1. u z 1-4 klasēm sākot no  2009.g.

3.Valdība(līdz 1. septembrim)obligāti izstrādā invalīdu pensiju - īpašu   indeksāciju ko ieviest ,izejot no situācijas.( 2009.,2010.g)

4.Valdība (līdz 1.septembrim)izstrādā pāreju no vispārējā bērnu pabalsta uz pabalstu trūcīgiem bērniem (ievieš no 2009.g.)jau 2009.g.

5.Valdība izstrādā normatīvos aktus (līdz 1. aprīlim) ,kas samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas termiņu no 9 mēnešiem uz 3 mēnešiem.(stājās spēkā no 2008.g. 1.jūlija)

6.Valdība nepaplašinās priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas un nepalielinās izdienas pensiju saņēmēju kategorijas.

7.Valdība turpinās palielināt uz 2009.g. piemaksas pensionāriem par nostrādātiem gadiem ( 2008.g. budžetā jau paredzēts palielināt no 19 santīmiem uz 40 santīmiem).

 

Izglītība

1.Valdība ,saglabājot pamatskolas uz vietām, kopā ar pašvaldībām  2008.g. uzsāk lauku maz skaitlisko vidusskolu klašu apvienošanu - koncentrēšanu.

2.Valdība izskatīs konkrētu rīcības plānu  budžeta vietu pasūtījuma izvietošanā valsts augstskolās ,ņemot vērā kopējo studentu skaita krasu samazināšanos(2009,2010. un tālākos gados) kas izsauks augstskolu maksas pakalpojumu - pašu ieņēmumu strauju kritumu un sekojošu vēlmi paaugstinot mācību maksu un palielināt valsts apmaksāto vietu skaitu.

3.Šādos apstākļos  valdība rosinās izglītības eksportu - tiesības mūsu augstskolām mācīt ārvalstu studentus atsevišķās grupās arī svešvalodās ( angliski, krieviski u.c.).

4.Valdībai līdz  2008.g. vasaras atvaļinājumam ir jālikvidē ''mūžīgā neskaidrības '' starp mācību slodzēm un skolotāju skaitu.

5.Pilotprojekta ietvaros - vienā no rajoniem ,kas sakritīs ar jauno novadu piešķirt visu naudu proporcionāli skolēnu skaitam, lai pašvaldība pati pieņem lēmumu ne tikai par skolu skaitu, bet arī apmaksājamo skolotāju skaitu.

6.Valdība pieņems jaunu Augstākās izglītības likumu ar mērķi modernizēt studijas.

7.Valdībai jāizveido mehānisms ,kurā darba devēji ( Darba devēju konfederācija ) no vienas puses un Augstskolu rektoru padome no otras puses un valdība kā vidutājs noslēdz vienošanos par mācību vietu struktūras pakāpenisku pārveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām.

Veselība aprūpe

 1.Valdība konsekventi uzsāks programmu par '' sociālo slimnieku'' pakāpenisku novirzīšanu no slimnīcām uz sociālās aprūpes namiem.( jau sākot no ģimenes ārstu nosūtījumiem).

2. Valdība īstenos programmu : "cik gultas samazina slimnīcā , tik palielina sociālajos namos". Tur ,kur nav šādu namu pietiekošā skaitā - izskatīt iespējas izveidot īpašas sociālās nodaļas slimnīcu teritorijā.

3. Valdība izskatīs jautājumu par atteikšanos no kapitācijas principa ģimenes ārstu apmaksā, slēdzot līgums ar ģimenes ārstiem kā kritēriju izvirzot ne tikai pieņemto pacientu skaitu, bet arī kopējo veselības līmeni šī ārsta apkalpojamā teritorijā.

Tautsaimniecība

 

Prioritāro nozaru noteikšana

            Valdība , balstoties uz jau izstrādātajām Tautsaimniecības stabilizācijas programmām (EM un FM vadītajās darba grupās) ( līdz  2008.g. 1 .martam)  būtu jākontraktē speciāla komisija (pēc ''Harca komisijas'' parauga Vācijā) , kurā ietilptu Latvijas lielāko uzņēmumu vadības pārstāvji ( ne zemāk kā valdes locekļu līmenī un ko vadītu viņu pašu izvēlēts pārstāvis), arodbiedrību ( darba ņēmēju), zinātnieku un mācību spēku pārstāvji.

Komisijas uzdevums būtu, balstoties uz Nacionālo Attīstības plānu un jau izstrādātajām programmām (EM un FM vadītajām), apkopot un iesniegt valdībai nākamo 6 gadu ( sakrītošu ar ES fondu apguves laiku) Latvijas tautsaimniecības attīstības programmu, kas sevī iekļautu:

- prioritāru tautsaimniecības nozaru noteikšanu ,ko turpmāk īpaši atbalstīs valdība,  attiecīgi pārorientējot ES fondus  to veicināšanai, balstoties uz  Latvija tautsaimniecības pēdējo 8 gadu IKP un eksporta struktūru un tās izmaiņu tendencēm,

-        eksporta veicināšanas un importa izstājošo produktu un pakalpojumu nozaru attīstības virzienus, kas mazinātu tekošā konta negatīvās tendences, īpaši pievēršot uzmanību pakalpojumu bilances negatīvo izmaiņu apturēšanai,

 

Enerģētika

  • 1. Valdība izskata (līdz 15.janvārim)Regulatora ziņojumu par tā lēmumu ,sakarā ar ''Latvenergo'' un Rīgas Siltuma iesniegtajiem tarifu palielinājumiem , attiecīgi no 2008.g. 1.februāra.(+33% elektrība, +30 % -siltums)

Valdība nepieļauj politisku energo tarifu bremzēšanu (iesaldēšanu) no regulatora puses, lai nenovestu šos uzņēmums maksātnespējas stāvoklī.

2.Valdība saskaņo  (līdz 20.janvārim) šo rīcību ar pašvaldībām attiecībā uz vietējo regulatoru lēmumiem.

      3.Valdība līdz 1.februārim izstrādā īpašu programmu maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam ,sakarā ar energocenu kāpumu ( izejot no budžeta izpildes  un Rezerves fonda iespējām jāizskata iespēja  vienreizējai  piemaksai mazturīgajiem .)

     4. Valdība izstrādā (līdz 1.aprīlim) konkrētu rīcību, sakarā ar paredzamo dabas gāzes cenas tālāku paaugstinājumu (orientējoši- 1.maijā ) ,ka paredz:

a) regulatora aprēķinu izskatīšanu un akceptēšanu attiecībā par sagaidāmo korelāciju starp dabas gāzes jauno cenu un nākamajiem elektrības un siltuma tarifiem 2009.g.,

b) iestrādāt visu valsts iestāžu 2009.budžetā nepieciešamo komunālo izdevumu paaugstinājums, mazinot gan jauno projektu ,gan kapitālremontu daļu šajā budžetā,

c) valdība saskaņo b. punktā minēto rīcību ar pašvaldībām ,tām pieņemot savus 2009.g. budžetus,

d) valdība nekavējoties uzsāk sarunas ar arodbiedrībām par saskaņotām darbībām attiecībā par jau noslēgtajām ''algu trepēm''  2009.g. un nepieciešamību pārdalīt budžeta izdevumus sakarā ar strauju komunālo maksājumu kāpumu.. Vienošanās ir nepieciešama par vienu no diviem variantiem:

            1) izejot no minimālā fiskālā  mērķa  ,saglabājot 2009.g. proficītu +1% līmenī (kas būs jau 150 milj.LVL ,salīdzinot ar +92 milj LVL 2008.g.), samazināt ''algu trepju'' lielumu uz komunālo izdevuma palielinājuma rēķina ,(valdībai un arī pašvaldībām veicot daļu tiešo maksājumu energo piegādātājiem, nevis daļai gala patērētājiem ( lai nepalielinātu apgrozībā naudas masu, un ,lai garantētu ,ka šī nauda tiešām aiziet komunāliem maksājumiem - šī norma attiektos tikai uz 2009.g. ,kā cenu lēciena gadu,)

            b)  valdībai saglabājot pēc iespējas ''algu trepju'' lielumu ( pie tā paša +1% proficīta  ) energocenu pieaugumu atstāt tāpat kā 2008.g. uz algu saņēmēju ''pleciem'',

c) valdība izstrādā konkrētu darbības plānu, ko darīt, ,ja strauji augot tarifiem būtiski palielinās debitoru skaits energo uzņēmumiem (rīcību skaņo ar pašvaldībām),

Valdība izskata ''Latvenergo '' konkrētu plānu (līdz 1.martam),kas sevī satur jauno energo jaudu ģenerēšanas programmu, izejot no sekojošiem principiem:

a)      jāievēro laika grafiks,  kādā vispār ir iespējama pirmā jaudas ģeneratora celtniecība,

b)      kā ''Latvenergo'' izskata iespēju nofinansēt šīs pirmās kārtas- papildus gāzes turbīnas  TEC -2  celtniecību,

c)      akceptējot jauno gāzes turbīnu ,kā ''pirmo'' kārtu noteikti paredzēt tās darbību ārkārtas apstākļos ar rezerves kurināmo ( gan ar šķidro kurināmo, gan ar cieto kurināmo),

d)      noteikt otrās  kārtas energo ģeneratora  - ogļu stacijas būves vietu, termiņu un finansēšanas modeli,

e)      valdība ierosina šo divu jauno energojaudu kārtu ieviešanas procedūras iekļaut energo likuma grozījumos,(līdz 1.februārim)

Valdība turpina aktīvi darboties - jaunās Baltijas atomelektrostacijas radīšanas procesā.

Valdība ierosinās pārskatīt 2007-2013 g, ES fondu finansējuma sadali ar mērķi būtiski palielināt to daļu ,ko var izmantot energo taupības pasākumiem, gan arī kā kofinansējumu 2 kārtai, un arī pašvaldību papildus energo jaudu radīšanai.

Pretinflācijas programmas tālāka virzīšana

1.Valdība uzdod visu valsts iestāžu atbildīgām institūcijām  izvietojot valsts pasūtījumu obligāti to darīt starptautiski (sākot no noteiktas summas).

Gadījumos ,ja pieteicies tikai viens pretendents - valdība aizliedz veikt pasūtījumu.

2.Valdība uzdod  Finansu ministrijai ( 15.janvāris) pārstrukturēt budžeta finansu plānu pirmajos trijos mēnešos ,pietaupot līdzekļus kapitālo ieguldījumu , investīciju izdevumiem (  līdz 1 aprīlim ), lai radītu rezervi ,kas ,iespējams būs nepieciešama sakarā ar komunālo maksājumu '' tarifu sitienu'' 2008.g. februārī,

b) mazinātu naudas apgrozījuma masas apriti gada sākumā ,

3.Valdība ( līdz 2008.g. 1.jūlijam )- likvidē brīvās štata vietas ( kas ir virs darba nekomplekta).

4.Valdība pieprasa no Ministrijām obligātu plānu ,kā 2008.g. laikā tiks apvienotas virkne iepriekš radīto aģentūru - ietaupot uz administrācijas izdevumiem.

Konkurētspējas palielināšana

Valdībai (līdz 1.martam ) ir jāpieņem lēmums  par ārkārtas pasākumiem konkurētspējīgā piedāvājuma palielināšanai, kas sevī ietvertu:

-         diferencētu pieeju konkurētspējīgā piedāvājuma veicināšanā nozaru ,

- noteikumu izstrādi, kas paredz valsts iestāžu un  uzņēmumu obligātu atteikšanos    no monopolpiedāvājumiem  valsts pasūtījuma izpildē (piemēram , tiek veidotas celtniecības firmu ''pulas'' ( kā likums divas it kā konkurējošas ''firmu apvienības '') ,

- noteikumus ,kas uzliek par obligātu paplašināt valsts pasūtījuma izvietojuma ģeogrāfiju starptautiskā mērogā,,

       - turpināt pilnveidot Konkurētspējas likumdošanu, lai vēl vairāk samazinātu dominanci dažādu nozaru tirgo, paredzot katrai nozarei savu specifisko antidominances regulējumu,..

 

            Nodokļu politika

 

1.Valdība pieņem lēmumu ,ka 2008.gada laikā antiinflācijas plāna ietvaros nodokļi netiek mainīti.

2.Valdība uzsāk darbu ,lai uz 2009.g. sakarā ar nepieciešamību augstās inflācijas apstākļos kompensēt reālās algas mazināšanos, būtu sagatavoti divi likumi:

1) 2009.g. turpināt palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu ,

2) 2009.g. turpināt pārdalīt Iedzīvotāju ienākuma nodokli par labu pašvaldībām

3) izstrādāt jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumu, kas būtiski paplašina ar nodokli apliekamo nodokļa bāzi; ienākumus no īpašuma, kapitāla u.c.,utt. un 4) izstrādāt grozījumus uzņēmumu ienākuma nodoklī, kas samazinot virkni atlaižu ( amortizācijas noteikšanā utt.,u.c.), noteiktu atlaides (atbrīvošanu) no 

ienākumu nodokļa ieguldījumiem ražošanas attīstībā.

5) pakāpeniski turpināt sociālās apdrošināšanas iemaksu pārdali, palielinot  proporciju darba ņēmējiem.

Valdība ierosinās šo nodokļu izmaiņas tikai pēc viennozīmīga fiskālā iespaida aprēķina . Valdība neveiks nodokļu izmaiņas ,ja tās izsauks budžeta proficīta samazināšanos.

 

 

 

Valdības Rezerves fonda izveide.

 

1.Valdība pieņem lēmumu ( 15.janvāris) par 2007.g. proficīta ieskaiti valdības rezerves fondā.

2.Valdība slēdz līgumu ar Latvijas Banku kā tās fiskālo aģentu par Rezerves fonda aktīvu efektīvu  izvietošanu .

            3. Lai iegūtu būtiskus līdzekļus Rezerves fondā :

a) Valdība līdz 15.februārim pieņem   ''Lattelekom ''privatizācijas noteikumus ,kas paredz  valsts daļas pārdošanu .

Valdībai  līdz 1.februārim ir jāpieņem lēmums par vienu no variantiem;

- kā par  prioritāro variantu

(I.Godmaņa personisks viedoklis uz 13.12.2007.g.)

izskatīt valsts daļu pārdošanu ''Lattelekom'' menedžmentam kopā ar finansu investoru  ''Blackstone'' pie sekojošiem nosacījumiem:

  • a) turpmākos 5 gadus jebkāda kompānijas daļu atsavināšana- pārdošana u.c.,utt. pieļaujama tikai ar valdības atļauju,
  • b) potenciālais pircējs (menedžments& ''Blackstone'')prezentē valdībai kompānijas tālākās attīstības(biznesa)plānu,
  • c) privatizācijas noteikumi izslēdz starptautiskās tiesvedības iespējamību

- kā par otru variantu izskatīt valsts daļu pārdošanu  '' Telia -Sonera'' kompānijai , ievērojot līdzīgi augšminēto  a., b. un c punktu izpildi, papildus  uzsākot  konkrētu rīcību (t.sk.arī Briselē) ,lai nepieļautu monopolcenu izveidošanos Latvijas mobilo un stacionāro sakaru vidē.

b) valdība pieņem lēmumu (15.janvāris) par citu privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšanu  valdības rezerves fondā,

4.Valdība līdz Saeimas brīvdienu beigām izstrādā likumu ,kas nosaka kādiem mērķiem un kā  drīkst lietot Valdības Rezerves  fonda līdzekļus .

 

   

Darba spēka migrācija .

 1.Valdība, ņemot vērā jaunu ārējo  faktoru parādīšanos migrācijas sfērā

- pēc  Šengenas ''režīma''ieviešanas Latvijā (no 21.12.2007.g.) ,

            - ES "zilās imigrācijas kartes'' ieviešana kā potenciālas ES regulas ( 2010.g.) parādīšanās, kā obligātas arī Latvijai,

            - darbaroku trūkumu virknē ražojošo un pakalpojumu nozarēs

-balstoties uz darba spēka pieprasījumu tagadnē, ko reģistrē Valsts nodarbinātības aģentūra ,

 - balstoties uz Valsts investīciju un attīstības aģentūras datiem par darba roku eventuālo pieprasījumu tuvākā nākotnē,

- balstoties uz nozaru asociāciju datiem par to, ka tajās darba roku trūkums ir sasniedzis kritisko robežu ,lai slēgtu ražotnes un pakalpojumu sniegšanu Latvijā,

- balstoties uz tendencēm bezdarba rādītājos Latvijā

noteiks kvotas (līdz 1.martam) darba spēka ievešanai atsevišķās nozarēs no valstīm ,ar kurām Latvijai būs noslēgts divpusējs līgums par savstarpējas migrācijas nosacījumiem.

2.Valdībai izlīdzinās (līdz 1.martam)  ar Lietuvu un Igauniju valsts nodevu par legāli ievesto strādnieku.

Valdības attiecības ar darba devējiem un darba ņēmējiem

Valdība izstrādās jaunus priekšlikumus :

 

 -trīspusējā dialogu formai,

- sadarbības partneru kompetences un atbildības sadalījumam,

-  savstarpējo saistību izpildes kārtībai,

- sadarbībai īpašos ekonomiskās un sociālās situācijas saasināšanās  apstākļos,

 

Reģionālā reforma

1.Valdība (līdz 2009.g. pusgadam)  kā neatliekamus - izskata un pieņem visus normatīvos aktus (ap 150 nosaukumiem) ,kas attiecās uz jauno novadu izveidi.

2.Valdība , saskaņojot pozīcijas ar Pašvaldību savienību , (līdz 2008.g. septembrim) pieņem jauno pašvaldību izlīdzināšanas plānu ,kā vienu no pirmajiem šajā paketē.

Satiksme un sakari

1.Valdība atbalstīs Rīgas lidostas paplašināšanas programmu.

2.Valdība atbalstīs Latvijas pasta modernizāciju ,nododot koncesijā finansu investoram - operatoram koncesijā pasta nodaļu pārvaldīšanu, ar mērķi optimizēt pasta pārvedumus reģionos.

3.Valdība virzīs tālāku atskaitījuma no akcīzes nodokļa procentu palielinājumu ceļu vajadzībām.

Nacionālā bibliotēka

 

1.      Valdība nepārtrauks Nacionālās bibliotēkas projekta virzību.

Valdība nebūvēs bibliotēku uz parāda ,bet apstiprinās finansējuma plānu ,kas sevī ietvers nosacījumus izmantot celtniecībā gan valsts budžeta  ,gan Valdības Rezerves fonda līdzekļus, par ko būtu jāpieņem lēmums Saeimai.
Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form