Jaunalksnes sarunu noklausīšanās lietā apsūdzēto VID darbinieku soda KNAB
Foto: DELFI

Atstādināto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes (FPP) direktora vietnieku un daļas priekšnieku Jāni Laizānu, kurš ir viens no žurnālistes Ilzes Jaunalksnes telefonsarunu noklausīšanās krimināllietā apsūdzētajiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sodījis par amatu savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumu pārkāpšanu.

KNAB portāls "Delfi" uzzināja, ka pērn 21.augustā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Laizānu, KNAB konstatēja, ka viņš nav ievērojis likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus. Proti, viņš no 2012.gada 1.oktobra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim savienojis valsts amatpersonas amatu ar amatu SIA "Rangs JNS", kas ir aizliegts.

Laizāns vienlaikus pārkāpis arī noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, jo par aizliegta amata pienākumu pildīšanu ir guvis ienākumus.

KNAB secinājis, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī Laizāns no VID pārvaldes direktora vietnieka un daļas priekšnieka amata pienākumu pildīšanas jau bija atstādināts, taču kā valsts amatpersonai viņam tik un tā bija saistoši šie noteiktie ierobežojumi un aizliegumi.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz Laizāna saukšanu pie administratīvās atbildības par aizliegtu amatu savienošanu, KNAB ņēma vērā pārkāpuma raksturu, personību, vainas pakāpi un mantisko stāvokli.

KNAB atzīmē, ka līdz lēmuma pieņemšanas brīdim Laizāns par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu nav saukts pie administratīvās atbildības.

KNAB pieņēma lēmumu Laizānu sodīt ar naudas sodu 85,37 eiro apmērā. Laizāns lēmumu apstrīdēja KNAB priekšniekam, kurš 2013.gada 25.septembrī sākotnējo lēmumu atstāja negrozītu. Laizāns šo lēmumu pārsūdzēja Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, kura 2013.gada 15.novembrī to atstāja negrozītu. Laizāns iesniedza apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesā, kura 2014.gada 3.martā to noraidīja un KNAB priekšnieka pieņemto lēmumu atstāja spēkā.

Laizāns, kā arī citas FPP amatpersonas Raivis Freibergs, Vasīlijs Kivļonoks un Aldis Klems ir apsūdzēti par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Freibergs - arī par valsts amatpersonas bezdarbību.

Šī lieta ir saistīta ar žurnālistes Ilzes Jaunalksnes sarunu noklausīšanos. Lieta aizsākās 2006.gadā, kad novembrī saistībā ar viņas telefona sarunu noklausīšanos četras FPP amatpersonas tika atstādinātas no amata. Tiesnese Marija Goldšmite, izskatot FPP lūgumu, devusi atļauju veikt Jaunalksnes telefonsarunu noklausīšanos laikā no 2005.gada 6.decembra līdz 2006.gada 6.janvārim un šo informāciju likumā noteiktajā uzraudzības kārtībā nosūtījusi Ģenerālprokuratūrai. Ar lūgumu pārbaudīt sankcijas izsniegšanas likumību AT vērsās Jaunalksne, lūdzot ierosināt pret tiesnesi disciplinārlietu.

Vēlāk atklājās, ka žurnālistes sarunas noklausītas arī pēc tam. Savukārt tiesnese Goldšmite saistībā ar notikušo saņēma disciplinārsodu – piezīmi.

Tika pieļauts, ka arī šo sarunu noklausīšanos lūgusi sankcionēt FPP un sankcija varētu būt saņemta, maldinot AT tiesnesi, taču oficiāli šī informācija nav apstiprināta.

Krimināllietu Augstākās tiesas Senāts trīs reizes ir nodevis jaunai iztiesāšanai.
Nule kā Rīgas apgabaltiesa nosprieda visām apsūdzētajām personām samazināts sodus, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta 1.daļas 1.punktu - par soda noteikšanu, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Tas paredz, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt.

Tiesa piespriedusi apsūdzētajiem Laizānam un Freibergam naudas sodu 30 minimālo mēnešalgu jeb 9600 eiro apmērā, savukārt Kivļonokam - naudas sodu 20 minimālo mēnešalgu jeb 6400 eiro apmērā, bet Klemam piespriests sods desmit minimālo mēnešalgu jeb 3200 eiro apmērā. Arī šis vēl nav galīgais spriedums, jo par to vēl var sūdzēties Senātā.

Tags

Finanšu policija Ģenerālprokuratūra KNAB Korupcija Kurzeme Rīgas apgabaltiesa VID

Comment Form