Latvijā septiņām jūras teritorijām nosaka aizsargājamās dabas teritorijas statusu
Foto: viest4449

Vēl septiņām vietām Latvijā noteikts Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas "Natura 2000" statuss.

Tās ir jūras teritorijas Nida-Pērkone, Akmensrags, Irbes šaurums, Rīgas līča rietumu piekraste, selga uz rietumiem no Tūjas, Vitrupe-Tūja, Ainaži-Salacgrīva.

Šādus grozījumus likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ceturtdien pieņēma Saeima.

Šajās teritorijās atklātas vairākas aizsargājamās sugas un biotopi, tostarp mazie ķīri, lielās gauras, tumšās un melnās pīles, kākauļi, melnās alkas.

"Natura 2000" ir Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls. Mērķis ir no 2010.gada apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, to balstot uz diviem pamata dokumentiem: putnu un biotopu direktīvām. No direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā atrodamas un tiek aizsargātas 20 augu, 20 bezmugurkaulnieku, piecas zīdītāju, trīs rāpuļu, 11 zivju, 70 putnu sugas un 60 biotopu veidi.

Latvijas Dabas fonda informācija liecina, ka kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šā tīkla. "Natura 2000" tīklā Latvijā ir iekļautas vairāk nekā 300 teritoriju, kas kopumā aizņem apmēram 12 procentu Latvijas platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi - no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam.

Comment Form