'Microsoft': valsts par licencēm ir parādā 1,5 miljonus latu
Foto: LETA

Programmatūras ražošanas giganta "Microsoft" Latvijas filiāle vaino valsts pārvaldi nelicencētas programmatūras izmantošanā un 1,5 miljonu latu liela parāda uzkrāšanā, draudot ar "juridiskām un finansiālām konsekvencēm". Ministrijas gan šos pārmetumus neatzīst un noliedz nelegālu programmatūras izmantošanu.

Valsts 2005.gadā noslēdza ar "Microsoft" līgumu, kas paredzēja visu programmatūras licencēšanu, kā arī kārtību, kādā pakāpeniski legalizē tobrīd bez licences lietoto "Microsoft" programmatūru. 2006.gadā "Microsoft" ar vairākām valsts iestādēm noslēdza programmatūras licences līgumus uz trīs gadiem, un šie līgumi paredzēja, un 2009.gada līgumus jāpārslēdz uz nākamajiem trīs gadiem.

"Microsoft" vēstulē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai norāda, ka 2009.gadā, ņemot vērā ekonomisko situāciju, valsts iestādēm piešķirtas ievērojamas atlaides. Taču neskatoties uz to, liela daļa valsts iestāžu licences līgumu atjaunošanu aizkavēja un/vai neiekļāva jaunajos līgumos "būtisku daļu no lietotās programmatūras produktiem, situāciju skaidrojot ar nepietiekamu budžeta finansējumus", teikts "Microsoft Latvia" vēstulē komisijai.

"Microsoft" uzskata, ka Latvija ir parādā uzņēmumam 1,5 miljonus par nelicencētas programmatūras lietošanu kopš 2009.gada. "Saistību neizpilde valstij var radīt juridiskas un finansiālās konsekvences," pausts vēstulē.

Izskatīšanai valdībā iesniegtajos dokumentos norādīts, ka "licenču skaita samazinājums 2010.gadā ir pamatots un "Microsoft" autortiesību pārkāpumi no ministriju puses netika atklāti".

Uz iespējamām grūtībām nākotnē pildīt savas saistības attiecībā uz līgumiem ar SIA "Microsoft Latvia" nepietiekamā finansējuma dēļ bija norādījusi vienīgi Kultūras ministrija. Tomēr KM atradusi nepieciešamos 330 216 latus sava budžeta ietvaros un paredzējusi šī gada budžetā.

Iekšlietu ministrija savukārt nolēmusi atteikties no "Microsoft" biroja programmatūras lietošanas tajās darba vietās, kas būtiski neiespaido iestāžu darbību, pārejot uz atvērtā koda bezmaksas biroja programmatūras lietošanu. Lai IeM pilnvērtīgi izmantotu jau daļēji ieviestos tehnoloģiskos jauninājumus IT infrastruktūras pārvaldīšanā, licenču iegādei vai nomai nepieciešami aptuveni 300 000 latu gadā, kas pie apstiprinātā Iekšlietu ministrijas budžeta nav iespējams, atzīst ministrija.

Izskatīšanai valdībā iesniegtajā projektā plānots noraidīt SIA "Microsoft Latvia" pārmetumus par iespējamo programmatūras lietošanu bez atbilstoša licences līguma un norādīt, ka iestādēm samazinātā finansējuma apstākļos jāvienojas ar SIA "Microsoft Latvia" par to darbībai nepieciešamo "Microsoft" produktu un licenču skaitu.

Comment Form