close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
Ar 2006.gada septembri biedrībai "Izglītības attīstības centrs" (IAC) sākās jaunu izaicinājumu laiks. Līdz šim IAC uzmanības lokā bija izglītības jautājumi un pedagogu tālākizglītība - IAC strādā pie programmu un materiālu izstrādes un aprobācijas pilsoniskajā izglītībā, iekļaujošajā izglītībā un starpkultūru izglītībā, kā arī reaģē uz aktuāliem jautājumiem izglītības jomā. Viens no IAC darbības veidiem ir arī dažādu projektu īstenošana.

Laikā no 2006.gada septembra līdz šī gada novembrim IAC komanda strādāja kopā ar neiepazītu mērķa auditoriju – vientuļajiem vecākiem, daudzbērnu ģimenēm un vecākiem pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, īstenojot projektu "Motivācijas programmu izstrāde un aprobācija dzīves kvalitātes paaugstināšanai un nodarbinātības sekmēšanai". Projekts īstenots ar Eiropas sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansējumu.

Projektā iesaistītie dalībnieki un projekta komanda mēģināja kopā saprast, kā palīdzēt tiem, kuri jūtas atstumti, nesaprasti vai netiek galā ar savām problēmām, kā rezultātā nespēj iekļauties vietējās sabiedrības dzīvē vai atrast sev piemērotu darbu. Pateicoties projekta dalībnieku no Kuldīgas pilsētas un rajona, Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju ieguldījumam, tika izzinātas mērķa grupu vajadzības. Balstoties uz konkrētajām vajadzībām, tika izstrādātas un aprobētas četras motivācijas programmas "Es ar sevi, es ar citiem", "Es ģimenē", "Es pašvaldībā, valstī", "Es darba tirgū", izveidota rokasgrāmata programmu īstenošanai.

Ne reti daudzi uzskata, ka "motivēt" nozīmē dot konkrētas zināšanas un prasmes noteiktās jomās – grāmatvedībā, datorzinībās, projektu vadībā, svešvalodās. Mūsu projektā gūtā pieredze apliecina, ka konkrētas zināšanas mēs esam gatavi apgūt tikai tad, ja esam tikuši galā ar sevi, analizējuši savas stiprās un vājās puses un, balstoties uz stiprajām pusēm, saskatījuši iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta gaitā tika pārrunāta, analizēta un izvērtēta pašu dalībnieku izvēlēto tēmu saistība ar katra klātesošā pieredzi, izjūtām un izzinātā pielietojamību. Izstrādātās programmas mērķtiecīgi virza dalībniekus izprast sevi, apkārtējos, saskatīt personības izaugsmes iespējas viedokļu un uzskatu dažādībā, pieņemt atbildīgus lēmumus, ņemt aktīvu dalību sabiedriskajos procesos.

Es ar sevi, es ar citiem

Programma "Es ar sevi, es ar citiem" piedāvā uzlabot komunikāciju prasmes (praktiski darbojoties, atklāt komunikāciju pamatlikumus, izjust dažādas komunikāciju veicinošas un traucējošas situācijas, noskaidrot ceļus, kā pārvarēt komunikatīvās barjeras, trenēt klausīšanās un argumentēšanas prasmes, pārbaudīt ķermeņa valodas lomu efektīvā saziņā); izprast konfliktu un problēmu risināšanas stratēģijas, pielietot iegūtās zināšanas konfliktoloģijā ikdienas situācijās; padziļina izpratni par to, kāda ir dažādu normatīvo aktu hierarhija un kā visās dzīves jomās mūsu ikdienu regulē dažādi likumi.

Es ģimenē

Programma "Es ģimenē" veicina izpratni par ģimenes tradīciju lomu ģimenes stiprināšanā; motivē uzņemties atbildības, palīdz pieņemt lēmumu, kā rīkoties vienlaicīgu atbildību situācijās; aktualizē stresa novēršanas paņēmienus, akcentējot personīgā jūtīguma dažādību stresa situācijās; rosina efektīvāk izmantot laiku, izzinot laika plānošanas metodes; veicina efektīvu lēmumu pieņemšanu, plānojot ģimenes budžetu.

Es pašvaldībā, valstī

Programma "Es pašvaldībā, valstī" vērsta uz piederības sajūtu savai kopienai, valstij; attīsta pilsoniskās līdzdalības prasmes; sniedz zināšanas un prasmes sadarbības veidošanā, piedāvā izzināt personīgo motivāciju un iespējamās lomas komandas darbā; attīsta konsensa lēmumu pieņemšanas prasmes situācijās, kad lēmumi jāpieņem grupā.

Es darba tirgū

Programma "Es darba tirgū" veicina adekvātu pašnovērtējumu par savām iespējām darba tirgū; pilnveido izpratni par tendencēm darba tirgū; attīsta prasmes būtisku lietišķo rakstu noformēšanā; sniedz zināšanas par darba meklēšanas iespējām; uzlabo praktiskas iemaņas informācijas iegūšanā un analīzē, kā arī darba intervijas sagatavošanā un intervijas sniegšanā.

Ar izstrādātajām programmām un rokasgrāmatu, projekta komandu un projektā iesaistītajām dalībniecēm iepazinās dažādu institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji motivācijas programmu prezentācijas un izvērtēšanas seminārā. Šajā seminārā izskanēja jautājumi, adresēti gan sev pašiem, gan projekta komandai: Vai es gribu sevi izprast? Vai es esmu gatava ieraudzīt lietas, kas sevī jāmaina? Kā mācēt jebkurā situācijā ieraudzīt ko labu? Kā iemācīties pieņemt izaicinājumus? Kā uzturēt to pozitīvo, ko tu iegūsti...? Kā apgūt pacietību? Kā paciešot uzdrīkstēties? Kā šī labā lieta aizies līdz katrai pašvaldībai vai cilvēkiem, kam jāķepurojas no savas alas ārā?

Motivācijas programmu prezentācijas un izvērtējuma semināra norise balstījās uz tiem pašiem principiem, kādā veidā tika īstenotas motivācijas programmas un apgūtas zināšanas un prasmes projekta dalībnieku izvēlētajās tēmās: Katram ir tiesības izteikties; Katram ir tiesības klusēt; Katrs ir gatavs aktīvi klausīties citos; Visi dalībnieki ciena citu vērtības, uzskatus, pat ja tie ir pretrunā ar savējiem; Tiek apspriestas idejas, priekšlikumi, nevis cilvēki, kas tos izsaka; Visi dalībnieki izsakās pēc būtības; Katrs dalībnieks, arī aizstāvot savu ideju, ir atvērts jaunām idejām un priekšlikumiem.

Tā visiem kopā izdevās arī rast atbildes uz saviem jautājumiem: Efektīvai motivācijas programmai ir jābalstās uz psiholoģisko atbalstu un izglītojošiem principiem, nevis uz prasmju attīstību (datori, valodas... ) Nomest "veco ādu" un audzēt jaunu – bez "ārstu" uzraudzības, mājas kārtībā – pašiem labāk nedarīt! Ir daudz lietas, kas nav jāizgudro no jauna, pietiek ieklausīties citu pieredzē, apmainīties ar informāciju. Laikam nav problēmas, kuru nevar atrisināt... Uzdrīkstēšanās ir daļa no panākumiem!

Kad tu esi viens ar savu problēmu, tu arī viens ar to vai nu sadzīvo vai cīnies pretī, vai arī padodies tai. Kad blakus ir cilvēki ar tādām pašām problēmām, tev ir iespēja salīdzināt un analizēt, izvēlēties labāko risinājumu savai problēmai. Tev ir iespēja ne tikai ņemt no citiem, bet arī dalīties – ieklausīties citos, just līdzi, izteikt savu viedokli, kopīgi meklēt atbildes un rast risinājumus. Ir vajadzīgs tikai kāds, kas tevi uzrunā un aicina kopā ar citiem veidot interešu grupu, kurā tu pats veidosi šīs grupas mikroklimatu, noteiksi, ko kopā apgūsiet, kādus jautājumus apspriedīsiet, kur ņemsiet informāciju, kādiem ekspertiem lūgsiet padomu. Šis kāds ir cilvēks, kurš grib un prot vadīt grupu – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogs, nevalstiskas organizācijas vai interešu grupas līderis. Tavas grupas vadītājam un tev kopīgajā darbā var noderēt IAC projektā gūtā pieredze. Mums kopā izdevās, lai izdodas arī jums veidot šādas atbalsta un interešu grupas savās pašvaldībās un sadarbojoties risināt jums katram aktuālās problēmas!

Vairāk par mums un šī projekta rezultātiem varat uzzināt www.iac.edu.lv vai mūsu birojā Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8, tel.67503729

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form