No 7. aprīļa būs izmaiņas tirdzniecībā, izglītībā, pulcēšanās noteikumos, lemj valdība
Foto: LETA

Ministru kabinets ceturtdien, 1. aprīlī, turpinot darbu pie iepriekš konceptuāli panāktās vienošanās par zināmiem pārkārtojumiem Covid-19 izplatības dēļ noteiktajos ierobežojumos un drošības pasākumos, pieņēmis apjomīgus grozījumus attiecīgajos noteikumos, nosakot zināmas izmaiņas no 7. aprīļa, kad būs beigusies valstī izsludinātā ārkārtējā situācija.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Līdz ar to pamatā paliek spēkā jau esošie ierobežojumi un drošības pasākumi, taču dažās jomās no 7. aprīļa būs izmaiņas, tajā skaitā grozīti pulcēšanās ierobežojumi, noteiktas izmaiņas tirdzniecībā, izglītībā, kā arī citās jomās.

"Mēs izprotam situācijas trauslumu, bet esam gatavi spert šo sakārtošanas soli, pakāpeniski ejot uz drošas sadzīves modeli," valdības lemto sēdē novērtēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) kopumā pauda atbalstu izmaiņām, taču atgādināja, ka visai sabiedrībai aktīvi jāievēro drošības pasākumi un valdībai jābūt gatavai ātri reaģēt, ja situācija mainās uz slikto pusi.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) secināja, ka epidemioloģiskā situācija ir joprojām trausla, tomēr loģiska ierobežojumu sistēmas sakārtošana ir nepieciešama.

Salīdzinot ar konceptuāli lemto pirms nedēļas par iespējamām izmaiņām, valdības ceturtdien lemtajā nākusi klāt iespēja 12. klasēm ierobežotā apjomā klātienē apgūt daļu mācību, kā arī praktiskās nodarbības vadītāja tiesību iegūšanai noteiktās kategorijās.

Neliela diskusija izvērtās pie grozījumu punkta par 12. klašu skolēnu atgriešanos skolā uz dažiem mācību priekšmetiem visā valstī. Veselības ministrs Pavļuts atzina, ka, izvērtējot visus riskus, tas būtu pieļaujams. Kariņš gan vaicāja, kāpēc nevar atcelt eksāmenus arī 12. klasēm, kā tas darīts citās valstīs.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) atbildēja, ka tas ir daudz vērtēts, bet, atceļot eksāmenus, tiktu sodīti tieši motivētie skolēni, kas gatavojas studēt, turklāt situācijā, kad izglītības kvalitāte Latvijas skolās ir nevienmērīga, centralizētie eksāmeni sniedz objektīvu ainu un ir būtiski pie salīdzinoši maza budžeta vietu skaita augstskolās. Kariņu dzirdētā argumentācija apmierināja un viņš arī piebilda, ka tā ir tikai daļēja atgriešanās skolā stingras drošības apstākļos.

Vienlaikus grozījumi arī paredz, ka, epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, pie noteiktiem rādītājiem ārtelpu treniņgrupas varētu palielināt līdz 20 personām un pieļaut noteiktu iekštelpu sporta treniņu norisi. Tas darīts saskaņā ar Saeimas dotu uzdevumu valdībai noteikt tādu kārtību bērnu sportam.

Izpildot vēl vienu Saeimas uzdevumu Ministru kabinetam, grozījumos iekļauta arī kārtība, kā ierobežotos apstākļos pie noteiktiem kumulatīvās saslimstības rādītājiem varētu atsākt ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās un tūrisma mītnēs. Sēdes gaitā ministri gan vienojās grozījumos neminēt konkrētus datumus, bet iekļaut nosacījumu, ka Ministru kabinets par atvēršanu lemj tikai pēc virknes epidemioloģisko kritēriju izvērtēšanas.

Ministru kabineta rīkojumam par ārkārtējās situācijas izsludināšanu beidzot savu darbību, tajā iekļautie ierobežojumi tiek pārcelti uz Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Tas darīts ar mērķi nodrošināt epidemioloģiskās drošības un pretepidēmijas pasākumus sabiedrības veselības aizsardzībai no Covid-19.

Ministru kabineta rīkojumā bija noteikta virkne pasākumu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas darbības laiks beigsies 7. aprīlī, taču nelabvēlīgā epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 vēl var turpināties nenoteiktu laika periodu, ir nepieciešams rīkojumā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus pārnest un nostiprināt attiecīgajos jomas normatīvajos aktos, kuru darbības periods nav ierobežots, tai skaitā izstrādājot jaunus noteikumus, kas regulētu epidemioloģiskās drošības pasākumus un pretepidēmijas pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, teikts grozījumu anotācijā.

Valdības ceturtdien apstiprinātajos grozījumos iekļauti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, tajā skaitā nosakot atsevišķus specifiskus ierobežojumus noteiktām jomām, kurās nav iespējams piemērot vispārējās prasības. Esošie pasākumi ir pārskatīti un nepieciešamības gadījumā tie ir precizēti, atbilstoši aktuālajai situācijai un Covid-19 infekcijas izplatībai, teikts anotācijā.

Valdības pieņemto grozījumu Ministru kabineta noteikumos anotācijā arī atgādināts, ka, ja pēc minēto piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas novēro Covid-19 saslimstības pieaugumu, ir jāparedz piesardzības un drošības pasākumu atjaunošana. Augsts risks Covid-19 izplatības pieaugumam ir, ja 14 dienu Covid-19 gadījumu skaits pieaug par 20%. Konstatējot šādu Covid-19 gadījumu pieaugumu, ir jālemj par piesardzības un drošības pasākumu atjaunošanu. Tāpat par piesardzības un drošības pasākumu atjaunošanu ir jālemj, ja pieaug stacionāros esošo pacientu skaits un/vai smago pacientu skaits stacionāros, attiecīgi, ja stacionāru gultu vai intensīvās terapijas noslodze pārsniedz 75%.

Pulcēšanās

No 7. aprīļa ir joprojām aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz 10 personām. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un noteikts, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

No 7. aprīļa būs atļauti arī gājieni un piketi ne vairāk kā 10 personām.

Tirdzniecība

No 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos klātienē varēs darboties visi veikali ārpus tirdzniecības centriem un veikali tādos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir zem 7000 kvadrātmetru. Lai mazinātu riskus pastiprinātai cilvēku koncentrācijai vienkopus, lielākām cilvēku plūsmām iekštelpās, tirdzniecības vietu darbībai tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetru, tiek saglabāti ierobežojumi atsevišķu veikalu veidu darbībai.

Tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetru, darbojas tikai – veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta; veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta; aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); optikas preču veikali; dzīvnieku barības veikali; ziedu veikali; grāmatnīcas; preses tirdzniecības vietas.

Darbības ierobežojumi tirdzniecības centros neierobežo pakalpojumu sniedzēju (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.c.) darbību.

Būs atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, ja tirdzniecības vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem un netiek rīkoti izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas). Ielu tirdzniecības organizators nodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošanu ar žogu, norobežojošām lentām, barjerām.

Izglītība

No 7. aprīļa klātienē darbosies bērnudārzi, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Klātienē notiek profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Epidemioloģiski drošos apstākļos notiek individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību.

Noteikts, ka no 7. aprīļa mācību process klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var tikt īstenots, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā.

Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220, lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā, un 250, lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju, teikts grozījumos.

Ministru kabineta ceturtdien lemtais arī paredz, ka mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši tā saucamajam reģionu principam, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Lai samazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi, grozījumi paredz iespēju pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem daļu no formālās izglītības programmas apgūt klātienē, ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un izglītojamo grupai, kas piedalās izglītības programmas īstenošanā, nepārsniedzot 10 izglītojamo skaitu.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve nodrošināma attālināti, vienlaikus paredzot izņēmumu – profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, kā arī māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās ne vairāk kā 10 personu grupās.

Profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, klātienē var apgūt grupā līdz pieciem izglītojamiem.

Klātienes izglītība turpināma arī speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu. Arī sociālās korekcijas iestāde "Naukšēni" turpina klātienes darbu, ievērojot striktus piesardzības pasākumus un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu.

Klātienē būs iespējamas arī praktiskās traktortehnikas apmācības klātienē, kā arī praktiskās braukšanas apmācības AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai, un noslēguma pārbaudījuma kārtošana.

Kultūra

Kultūras jomā, sākot no 7. aprīļa, pēc ilgāka pārtraukuma būs iespēja piedalīties amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumos – ne vairāk kā 10 personām vienlaicīgi ārtelpās.

Klātienē būs atļauta arī profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 kvadrātmetru no nodarbības norises telpas platības, nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība joprojām ir pārtraukta, izņemot grāmatu izsniegšanu bibliotēkās un muzeju brīvdabas teritorijas, taču pagarināts laiks, kurā kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi – no pulksten 6 līdz pulksten 22.

Sports

Sporta jomā arī pēc 6. aprīļa tiek turpināti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie drošības pasākumi sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) regulējumam, vienlaikus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas redakcionāli precizējot atsevišķu ierobežojumu formulējumus, lai nodrošinātu to vienveidīgu piemērošanu.

Saglabājot ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu un uz noteiktu periodu atceļot visus klātienes sporta pasākumus (tai skaitā sporta sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), tiek precizētas to sporta sacensību kategorijas, kuras, ievērojot starptautisko sporta federāciju (attiecībā uz starptautiskām sporta sacensībām) un Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju (attiecībā uz nacionāla līmeņa sporta sacensībām) noteiktos drošības pasākumus, tomēr drīkst norisināties.

Ja ārkārtējās situācijas laikā drīkstēja norisināties tikai starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, tad no 7. aprīļa pie identiskiem drošības pasākumiem atļautas augstākā līmeņa sporta sacensības arī neolimpiskajos sporta veidos.

Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus

Tags

Ilga Šuplinska Koronavīruss Covid-19 Daniels Pavļuts Kaspars Gerhards Krišjānis Kariņš Ministru kabinets Ministru prezidents Saeima
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form