No piektdienas īpaši ierobežojumi 12 pašvaldībās; no pirmdienas izmaiņas skolās
Foto: Shutterstock

Ministru kabinets otrdien, 24. novembrī, ārkārtas sēdē pēc vairāku stundu ilga darba pieņēmis lēmumu Covid-19 izplatības ierobežošanai virknē pašvaldību no piektdienas, 27. novembra, noteikt īpašus papildu drošības pasākumus, kā arī no pirmdienas papildu drošības pasākumus skolās.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka no 27. novembra Varakļānu novadā, Aknīstes novadā, Baldones novadā, Salacgrīvas novadā, Krāslavas novadā un Daugavpils pilsētā, Mārupes novadā, Mālpils novadā, Smiltenes novadā, Garkalnes novadā, Limbažu novadā un Salaspils novadā tiek noteikta virkne papildu ierobežojumu.

Pagaidām noteikts,ka stingrākas prasības konkrētās pašvaldībās būs spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām jeb 6. decembrim.

Šajās pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju tiek noteikts pārtraukt jebkāda veida izglītības procesa norisi klātienē, izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi, kā arī vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no mācību norises telpas platības un pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādes telpās lieto mutes un deguna aizsegus (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā).

Noteikts pārtraukt kultūrvietu un izstāžu norises vietu, tai skaitā gadatirgu, darbību, izņemot grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai bibliotēkās, kā arī pārtraukt sporta treniņu (nodarbību) norisi iekštelpās, izņemot Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgus profesionālus sportistus.

Nolemts aizliegt jebkādus privātus pasākumus, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Privātās iekštelpās un privātās ārtelpās personām jāievēro divu metru distanci, izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; vecāku un viņa nepilngadīgos bērnus, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Atļauta bēru ceremoniju noturēšana ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšana neatliekamos gadījumos, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi un nodrošināti noteiktie pulcēšanās ierobežojumi – privātos pasākumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus un ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, izņemot bēres. Bērēs atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu), bet vairāk nekā no divām mājsaimniecībām.

Pilsētas sabiedriskā transporta pārvadātājam noteikts organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50% no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasības.

Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam noteikts nodrošināt, ka saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās, atrodas ne vairāk kā 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra, kā arī pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

Izmaiņas Ministru kabineta rīkojumā arī paredz, ka turpmāk šādas prasības no kārtējās nedēļas ceturtdienas var tikt attiecinātas arī uz citām pašvaldībām, sasniedzot noteiktu Covid-19 izplatības līmeni. Tāpēc Slimību profilakses un kontroles centram uzdots līdz kārtējās nedēļas otrdienai pulksten 12 savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par pašvaldībām, kurās iepriekšējā nedēļā 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem par 50 % pārsniedzis valsts vidējo rādītāju. Tas ir rādītājs papildu pasākumu ieviešanai pašvaldībās.

Jaunumi skolās un sportā


Savukārt attiecībā uz 1.-6. klašu skolēniem valdība lēma noteikt stingrākas prasības, ja izglītības iestāde mācību procesu organizē klātienē, informē Veselības ministrija. Turpmāk uz vienu skolēnu būs jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no klases telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās) un skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās). Ja šādas prasības nebūs iespējams nodrošināt, tad konkrētās skolas skolēni mācīsies attālināti. Šīs jaunās normas būs spēkā no pirmdienas, 30. novembra, dodot laiku skolām sagatavoties.

Savukārt pieaugušo izglītībā, kā arī augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, drīkstēs notikt, vienā telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, kā arī ievērojot citus piesardzības pasākumus. Tas nozīmē, ka klātienē drīkst notikt, piemēram, pirmās palīdzības sniegšana, praktiskās mācības operatīvo dienestu darbinieku kvalifikācijas celšanai u.tml. Desmit ir maksimāli pieļaujamais skaits, cik cilvēku drīkst pulcēties privāti, sportojot vai veicot citas darbības.

Stingrākas prasības būs arī sportošanai, kur iekštelpās sportot joprojām drīkstēs tikai individuāli vai viens pret viens ar treneri. Papildus nosacījums paredz, ka sporta zālē būs jānodrošina 15 kvadrātmetrus telpas uz katru cilvēku un cilvēku skaits sporta zālē nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā skaita.

Vienlaikus dota iespēja attālināti nodrošināt izklaides pasākumus. Piemēram, izklaides industrijas pārstāvis drīkstēs privātam pasākumam, kurā sapulcējušies līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām, pieslēgties attālināti un nodrošināt izklaides iespējas. Savukārt amatieru kolektīvu mēģinājumi (viens pret viens) drīkstēs notikt līdz pulksten 22.

Ar mērķi kontrolēt izplatību


No rīkojuma grozījumu projekta anotācijas izriet, ka to mērķis ir samazināt Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus pēc iespējas nodrošinot vitāli svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību.

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra datiem, Latvijā turpina pieaug jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits (salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu pieaugums ir 4,9%), kā arī stacionēto pacientu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu ir pieaudzis par 16,7%.

Tas liecina, ka iepriekš ieviesto piesardzības pasākumu rezultātā nav panākts saslimstības rādītāja samazinājums un turpina pieaugt pārslodzes risks veselības aprūpes sistēmai. Tādēļ ir nepieciešams ieviest papildus drošības pasākumus, teikts anotācijā.

Kā liecina epidemioloģiskās izmeklēšanas dati, atsevišķās pašvaldībās Covid-19 izplatība ievērojami pārsniedz vidējos rādītājus valstī, tādēļ tur ir nepieciešams ieviest vēl papildus drošības pasākumus. Kā ļoti augsts rādītājs Covid-19 izplatībai reģionā tiek atzīts, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem par 50 % pārsniedz vidējo rādītāju valstī.

Otrdien, 24. novembrī, vidējā 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem ir 275,9. Tas nozīmē, ka īpašās drošības prasības ir jāpiemēro reģioniem, kur saslimstības rādītājs pārsniedz 413,8. Patlaban šo rādītāju pārsniedz Baldones novads, Daugavpils, Krāslavas novads, Salacgrīvas novads, Aknīstes novads Varakļānu novads, Mārupes novads, Mālpils novads, Smiltenes novads, Garkalnes novads, Limbažu novads un Salaspils novads.

Tiek paredzēts, ka turpmāk katru nedēļu līdz otrdienai Slimību profilakses un kontroles centrs publicēs to pašvaldību sarakstu, kur saskaņā ar iepriekšējās nedēļas saslimstības rādītājiem Covid-19 izplatība pārsniedz vidējo valstī. Savukārt ierobežojumi pašvaldībās stāsies spēkā līdz ceturtdienai, lai pašvaldība un tajā strādājošie uzņēmumi varētu sagatavoties noteiktajiem ierobežojumiem.

Bērniem vecuma grupā 10-12 gadiem ir novērojams straujš Covid-19 saslimstības pieaugums, kas pielīdzināms pieaugušo saslimstības tendencēm, kā arī joprojām izglītības iestādēs tiek konstatēti uzliesmojumi ar lielu iesaistīto skolēnu skaitu. Tādēļ var secināt, ka joprojām izglītības iestādēs saglabājas augsti Covid-19 izplatības riski.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, ir nepieciešams noteikt pienākumu nodrošināt lielāku platību uz vienu izglītojamo, lai izglītības procesa norises laikā tiktu nodrošināta iespēja ievērot distanci gan skolotājam no bērniem, gan bērniem savā starpā un tiktu novērsta telpu pārblīvētība.

Tā kā epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka visbiežāk Covid-19 izplatība skolēnu vidū notiek tādēļ, ka pedagogs bērnus ir inficējis, lai mazinātu infekcijas izplatības risku no pedagoga uz bērniem, tiek noteikts pienākums pedagogiem izglītības procesa laikā lietot mutes un deguna aizsegus. Savukārt, lai novērstu Covid-19 izplatību pedagogu vidū, pulcējoties izglītības procesa starplaikos, tiek noteikts, ka pedagogi lieto mutes un deguna aizsegus izglītības iestādē arī ārpus mācību procesa, teikts anotācijā.

Ārkārtējās situācijas laikā ir pieļauta klātienē profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei, augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei, kā arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei.

Tas nozīmē, ka piemēram klātienē var notikt pirmās palīdzības sniegšana, praktiskās mācības operatīvo dienestu darbinieku kvalifikācijas celšanai, rezidentu praktiskā apmācība ārstniecības iestādēs utml.

Tomēr nav pieļaujams, ka praktisko mācību norise notiek neierobežotam cilvēku skaitam, tādēļ bija nepieciešams veikt precizējumus Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Tie paredz, ka šādās mācībās vienlaicīgi vienā telpā var atrasties ne vairāk kā 10 vienas mācību grupas pārstāvji. Šāds cilvēku skaits ir minimāli pieļaujamais skaits, cik cilvēku var pulcēties privāti, sportojot vai veicot citas darbības.

Tā kā joprojām tiek novērots, ka organizējot sporta pasākumus iekštelpās ne vienmēr tiek nodrošināta pietiekama piesardzības pasākumu ievērošana, nepieciešams noteikt papildus nosacījumus sporta pasākumu organizēšanai iekštelpās, lai tiktu samazināts iespējamais cilvēku skaits, kas sporta nodarbību laikā vienlaicīgi atrodas iekštelpās.

Ņemot vērā minēto, tiek noteikta prasība nodrošināt lielāku platību uz vienu cilvēku (no 10 kvadrātmetriem uz 15 kvadrātmetriem), kā arī tiek noteikts, ka telpā atrodas ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku piepildījuma.

Tas nozīmē to, ka, ja saskaņā ar ugunsdrošības prasībām sporta zālē drīkst atrasties 100 cilvēki, saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem zālē individuālus treniņus drīkstēs veikt ne vairāk kā 20 cilvēku, ieskaitot arī trenerus. Vienlaicīgi arī būs jāparedz gan katram sportistam, gan trenerim ne mazāk kā 15 kvadrātmetru platība, norādīts anotācijā.

Pēdējā laikā ārstniecības iestāžu aprūpē nonāk liels skaits ilgstošas sociālās aprūpes centru (SAC) klientu. Līdz šim bija noteikts, ka SAC klientu uzņem tikai ar negatīvu Covid-19 testu. Tomēr pieredze parāda, ka pēc inficēšanās ar Covid-19 laboratoriskās diagnostikas tests ilgstoši uzrāda vīrusa pēdas organismā, proti tests ir pozitīvs, kaut arī cilvēks vairs nav infekciozs.

Ņemot vērā minēto ir jāparedz iespēja slimnīcām pārvests Covid-19 pacientu pēc tam, kad ir nodrošināta pacienta veselības stāvokļa stabilizācija un nav nepieciešama aprūpe slimnīcā, cilvēku pārvest uz SAC, kaut arī Covid-19 tests ir pozitīvs. Šādos gadījumos ārsts izsniegs atzinumu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Šis pasākums dos iespēju slimnīcām ātrāk izrakstīt pacientus un nodrošināt aprūpi slimnīcā tiem, kam tā ir nepieciešama, teikts anotācijā.

Tā kā ārkārtējās situācijas apstākļos, ciktāl tas iespējams, jādrošina amatiermākslas (tautas mākslas) nozares darbība, lai mazinātu risku, ka ilgtermiņā amatiermākslas kolektīvu darbības ilgstošam pārrāvumam ir nevēlamas sekas kultūras izpausmēm, kuras veido gandrīz 150 gadu ilgo Dziesmu un deju svētku tradīciju, bija nepieciešams veikt izmaiņas rīkojumā, lai nodrošinātu iespēju amatiermākslas kolektīviem individuālos mēģinājumus veikt līdz pulksten 22.

Amatierkolektīvu darbība – regulārs mēģinājumu process specifikas dēļ lielākoties notiek dienas otrajā pusē, caurmērā laikā no pulksten 18 līdz pulksten 22, pēc darbdienas beigām.

Tāpēc ārkārtējās situācijas ietvaros, kad amatierkolektīvu mēģinājumu procesu klātienē drīkst organizēt pēc principa viens (vadītājs) pret vienu vai vienas mājsaimniecības ietvaros (dalībnieks), būtisks apstāklis ir iespēja plānot un nodrošināt mēģinājumu procesu, pagarinot kultūrvietu darba laiku līdz pulksten 22. Bez tā regulārs mēģinājumu process nepieciešams, lai savlaicīgi sagatavotu koprepertuāru XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā, teikts anotācijā.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7% jeb 457.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 693 personas, bet 175 inficētas personas mirušas.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Koronavīruss Covid-19 Aknīste Baldone Daugavpils Krāslava Mārupe Ministru kabinets Salacgrīva Salaspils Smiltene
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.
Lasi vēl
 

Comment Form