'Ogres komercbanku' atzīst par likvidējamu (papildināts)

Rīgas apgabaltiesa otrdien pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lūguma nolēma AS "Ogres komercbanka" atzīt par likvidējumu, portālu "Delfi" informēja tiesas preses sekretāre Evita Naglinska.

Par likvidatoru tiesa iecēla FKTK virzīto advokātu Andri Rukmani.

Tiesa noteica, ka bankas likvidācijas procesā "Ogres komercbanka" padomes priekšsēdētāja Artura Jeresjko, valdes priekšsēdētāja Valērija Roldugina, valdes locekles Ludmilas Naumovas, valdes locekles Aijas Danilānes un Finanšu resursu pārvaldes vadītāja Viktora Lauča piedalīšanās ir obligāta.

Spriedums nav pārsūdzams.

Tiesa neuzskatīja par pamatotiem "Ogres komercbanka" pārstāvju iebildumus, ka FKTK pieteikums par bankas likvidāciju līdz abu pušu strīds tiks izšķirts administratīvā procesā liedz tiesības uz taisnīgu tiesu, informēja Naglinska. Civilprocesa likums nosaka – ja tiesa konstatē, ka KFKT atsaukusi kredītiestādes darbībai izsniegto licenci saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, tā atzīst kredītiestādi par likvidējamu.

Jautājums par to, kādas sekas var iestāties, ja "Ogres komercbanka" pieņemtais nelabvēlīgais akts tiek atcelts, nebija izskatāmais priekšmets šajā lietā. Tādēļ tiesa uzskatīja, ka "Ogres komercbanka" pārstāvju izteiktais lūgums par tiesvedības apturēšanu šajā lietā līdz nav pabeigta tiesvedība administratīvajā procesā nebija šķērslis pārbaudīt, vai FKTK rīkojusies saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, atsaucot bankas darbībai izsniegto licenci.

Tiesa norādīja, ka, pamatojoties uz Kredītiestāžu likumu, FKTK izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana par kredītiestādes licences anulēšanu neaptur tā izpildi.

Izskatot kredītiestādes likvidācijas lietu, tiesa nevar vērtēt kredītiestādes maksātnespēju, tādēļ "Ogres komercbanka" pilnvaroto pārstāvju apgalvojumus, ka bankas aktīvi ir pietiekami darbības turpināšanai un kreditoru prasījumu apmierināšanai tiesa atstāja bez ievērības.

Tāpat tiesa uzskatīja, ka FKTK 2006.gada 5.decembra lēmums par pastiprinātās uzraudzības kārtības piemērošanu "Ogres komercbanka" nav šķērslis, lai FKTK varētu anulēt kredītiestādei piešķirto licenci. Lai gan tiesas sēdē "Ogres komercbanka" pārstāvji apgalvoja, ka bankai nav konstatēts neviens no Kredītiestāžu likumā uzskaitītajiem apstākļiem, kas ir par pamatu licences anulēšanai, tiesa, pamatojoties arī uz Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvu "Par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu", atzina, ka FKTK varēja pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, norādīja tiesas pārstāve.

Portāls "Delfi" iepriekš jau ziņoja, ka FKTK padome 21.decembrī ārkārtas sēdē, lai aizsargātu bankas noguldītāju intereses, pieņēma lēmumu anulēt Ogres komercbankai izsniegto licenci kredītiestādes darbībai un iesniegt Rīgas apgabaltiesai a/s "Ogres komercbanka" likvidācijas pieteikumu. Šāds lēmums pieņemts, jo banka ilgi nav spējusi ieviest atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un bankā konstatēti dokumentu viltošanas gadījumi.

Apgabaltiesa ierosināja likvidācijas lietu un apķīlāja bankas līdzekļus.

"Ogres komercbanka" FKTK lēmumu apstrīdēja Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot, līdz tā tiesiskuma izvērtēšanai lēmuma darbību apturēt. Tiesa sūdzību noraidīja. Lēmumu prasības iesniedzēji pārsūdzējuši.

Bankas pārstāvis, advokāts Viktors Tihonovs portālam "Delfi" otrdien pēc sprieduma sacīja, ka šāda situācija, kāda ir radusies ar "Ogres komercbanku", kad administratīvajā tiesā vēl nav iztiesāts jautājums par administratīvā akta tiesiskumu, bet bankas piespiedu likvidācija jau uzsākta, iepriekš nav pieredzēta. "Šinī situācijā ir liegta iespēja tiesāties," sacīja Tihonovs.

Advokāts arī iepriekš bija neizpratnē par FKTK lēmumu, kuru uzskata par sasteigtu.

Tihonovs nemācēja izskaidrot, kas notiks, ja administratīvā tiesa tomēr atcels FKTK lēmumu un vai tādā gadījumā būs iespējams pārtraukt uzsākto likvidācijas procesu.

Comment Form