Patērētāju sargi 'Latbūve projekts' uzliek 10 000 eiro sodu
Foto: Shutterstock

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā – SIA "Latbūve projekts" ir piemērota 10 000 eiro soda nauda, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk, portāls "Delfi" uzzināja PTAC.

Negodīga komercprakse tika īstenota tīmekļvietnē http://www.playshop.lv, patērētājiem piedāvājot un pārdodot dažādas preces.

PTAC saņēma vairākus patērētāju iesniegumus, kuros konstatēja, ka uzņēmums ir maldinājis patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nav piegādājis patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, uzņēmums nav risinājis patērētāju sūdzības, tai skaitā, neatmaksājot naudu gadījumos, kad patērētāji izbeidz līgumu tādēļ, ka tīmekļvietnē pasūtītās preces nav piegādātas. Papildus minētajam patērētājiem ar "Latbūve projekts" nebija iespējams sazināties, jo uzņēmumā neatbildēja uz patērētāju vēstulēm un tālruņu zvaniem.

Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC centās sazināties ar uzņēmumu, pieprasot paskaidrojumus, taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas.

Vienlaikus PTAC secināja, ka, kaut arī uzņēmums ir izbeidzis konkrētās komercprakses īstenošanu konkrētajā vietnē, tās īstenotā komercprakse joprojām skar vai varētu skart to patērētāju tiesiskās intereses, kas ar "Latbūve projekts" ir noslēguši distances līgumu un kuru saistības uzņēmums nav izpildījis.

Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja "Latbūve projekts" darbībā sekojošus pārkāpumus:

  • patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas preces, kuru piegādi uzņēmums apsolītajā termiņā nevar nodrošināt;

  • patērētājiem netiek atmaksāta pirkuma maksa par nepiegādātajām precēm;

  • patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem netiek nodrošinātas efektīvas saziņas iespējas.

Ņemot vērā, ka attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem "Latbūve projekts" negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, uzņēmumam par izdarītajiem pārkāpumiem ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi, aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama, uzlikta soda nauda 10 000 eiro apmērā.

Pēc Uzņēmumu reģistru (UR) apkalpojošās firmas "Lursoft" informācijas, "Latbūve projekts" reģistrēta 2017. gadā. Kā darbības veidus uzņēmums norādījis ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības. Aizpērnajā gadā tas apgrozīja 4880 eiro, bet gadu noslēdza ar 58 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma vienīgais īpašieks ir 1998. gadā dzimušais Jānis Andrejevs.

Tags

PTAC

Comment Form