Svētku priekšvakarā valdība paplašina iespējas pulcēties; saglabājas atšķirības līmeņos
Foto: LETA

Dienu pirms garajām svētku brīvdienām Jāņu svinēšanai Ministru kabinets lēmis par virkni atvieglojumu Covid-19 izplatības dēļ noteiktajos ierobežojumos pulcēties, izmantot pakalpojumus un piedalīties pasākumos. Tāds valdības lēmums bijis iespējams, jo otrdien, 22. jūnijā, pirmo reizi pēc ilga laika divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs nokrities zem 100, kas saskaņā ar luksofora principu ļauj pāriet citā piesardzības un drošības pasākumu režīmā. Valdības pieņemtie lēmumi būs spēkā no trešdienas, 23. jūnija.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" precizē epidemioloģiskās drošības prasības, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, kā arī paredz ātru rīcību tās pasliktināšanās gadījumā. Tie paredz arī iespēju personai, kurai Latvijā pienākas valsts apmaksāts vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojums, saņemt vakcinācijas sertifikātu Latvijā.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) valdības sēdē uzsvēra, ka kumulatīvā rādītāja krišanās ļauj "mums pārslēgt luksoforā gaismu uz dzelteno".

Grozījumu būtība paredz, ka zaļajā līmenī tiek noņemti visi cilvēku pulcēšanās limiti vakcinētām, pārslimojušām personām, bet dzeltenajā līmenī un sarkanajā līmenī tiek palielināti limiti cilvēku skaitam. Tāpat tiek pārskatīta platība, kas nepieciešama telpās uz vienu cilvēku.

Tādējādi nolemts, ka visdrošākajā līmenī – visi pasākuma dalībnieki/apmeklētāji, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid sertifikātu – gan privātos, gan publiskos pasākumos dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv.

Vidējā līmenī – pasākuma dalībnieki/apmeklētāji vakcinēti pret Covid -19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid sertifikātu vai pirms pasākuma veikuši Covid testu un tas bijis negatīvs – gan privātos, gan publiskos pasākumos iespējams pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.

Nedrošajā līmenī – privātas tikšanās, kur piedalās arī cilvēki, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, nav to pārslimojuši un nav arī testēti – pulcēties telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem, neievērojot mājsaimniecību principu.

Valdība arī lēmusi turpmāk atļaut iekštelpās paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē apmeklēt skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, kā arī atļaut ārtelpās paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē apmeklēt arī skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, tai skaitā arī vienlaicīgi ar skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

Trīs dažādi līmeņi

Grozījumu anotācijā skaidrots, ka atbilstoši luksofora principam, Covid-19 izplatības līmenim sasniedzot vidēju riska pakāpi, kad 14 dienu jauno Covid-19 gadījumu skaits ir no 99 līdz 20 uz 100 000 iedzīvotājiem, ir iespējams mazināt piesardzības un drošības pasākumus. Vienlaikus ir nepieciešams paredzēt to, ka, pieaugot Covid-19 izplatībai un situācijai atgriežoties augsta riska līmenī, ja saslimstība pārsniedz 120, tiek atjaunoti šobrīd spēkā esošie piesardzības un drošības pasākumi. Tāpat ir jāņem vērā, ka, konstatējot Covid-19 saslimstības pieaugumu par 20%, ir jāņem vērā, ka arī pastāv augsts risks straujai infekcijas izplatībai, un ir nepieciešams lemt par papildus piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu.

Paredzēts, ka saslimstības rādītājus savā interneta vietnē publicē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un, vadoties no tiem, arī tiks automātiski piemēroti pasākumi, kas ir jāievēro, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir zem 100 uz 100 000 iedzīvotāju un šis nosacījums stāsies spēkā automātiski nākamajā dienā, kad SPKC mājaslapā būs publicēta minētā informācija. Savukārt situācijā, kad būs jāatgriežas pie regulējama, kāds ir šobrīd augsta Covid-19 izplatības riska apstākļos, SPKC informāciju publicēs oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosacījumi automātiski stāsies spēkā pēc trim dienām pēc informācijas publicēšanas.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz izmaiņas piesardzības un drošības pasākumiem, vadoties no trīs drošības līmeņiem.

Visdrošākais (zaļais) aizsardzības līmenis – attiecas uz personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personu, kas ir ieguvušas aizsardzību pret Covid-19, vidū infekcijas izplatības riski ir ļoti zemi, tādēļ šīs personas var savstarpēji sastapties līdzīgi, kā tas bija pirmspandēmijas periodā, un uz šīm personām var neattiecināt Covid-19 ierobežošanas pasākumus.

Tādēļ papildus jau šobrīd noteiktajiem izņēmumiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanā tiek atcelts ierobežojums personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pulcēties organizētos kolektīvos (darba vietās, amatiermākslas kolektīvos, amatieru sporta treniņu grupās utml.). Pulcējoties šādām personām gan organizētos kolektīvos, gan privātos pasākumos, jābūt atbildīgajai personai, kas pārliecinās, ka vienlaicīgi pulcējas tikai atbilstošas personas, organizētos kolektīvos atbildīgā persona ir kolektīva vadītājs, bet privātos pasākumos – pasākuma norises vietas īpašnieks vai organizators.Valsts policijai šādos gadījumos ir tiesības veikt kontroli, vai klātesošajām personām ir attiecīgi sertifikāti.

Vidējas (dzeltenais) aizsardzības līmenis – paredz iespēju ar papildus drošības prasībām saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos personām, kas var uzrādīt pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, kā arī personas, kam ir testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka Covid-19 tests, nosakot SARS CoV-2 RNS ne agrāk kā pirms 48 stundām, ir negatīvs, vai SARS CoV-2 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā pirms sešām stundām, ir negatīvs. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām jābūt ar vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS CoV-2 RNS ne agrāk kā pirms 96 stundām, un tas ir negatīvs.

Tāpat tiek saglabāti nosacījumi, ka šādos gadījumos tiek ievēroti pārējie epidemioloģiskās drošības nosacījumi, kas tiek attiecināti uz pasākuma norisi vai konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Samazinoties Covid-19 izplatības riskam uz vidēju līmeni, tiek paplašināta iespēja personām pulcēties dzeltenā aizsardzības līmeņa ietvarā – 300 personas iekštelpās un 500 personas ārtelpās. Vienlaicīgi ir jāņem vērā, ka personām, kas uzturas dzeltenā aizsardzības līmeņa ietvarā organizēto pasākumu vai sniegto pakalpojumu vietā, ir pienākums uzrādīt sertifikātus, kas apliecina atbilstību, gan pasākuma organizatoru, gan pakalpojumu sniedzēju nozīmētām atbildīgajām personām vai kontrolējošo iestāžu pārstāvjiem, teikts anotācijā.

Aizsardzības līmenis ar viszemāko drošības pakāpi (sarkanais) – ietver epidemioloģiskās drošības prasības sastopoties personām, kurām nav nedz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nedz testēšanas sertifikāta. Šādos gadījumos tiek paredzēti piesardzības un drošības pasākumi ar ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un pasākumu apmeklēšanai, paredzot personu skaita ierobežojumus, ierobežojumus sniegt augsta riska pakalpojumus, kuru gadījumā ir ciešs un ilgstošs kontakts starp personām un tamlīdzīgi. Samazinoties Covid-19 izplatības riskam uz vidēju līmeni, tiek paplašināta iespēja personām pulcēties arī šādos apstākļos – 20 personas iekštelpās un 50 personas brīvā dabā. Tas nozīmē, ka, neatkarīgi no vietas, nedrīkst pulcēties vairāk kā iepriekš minētais personu skaits, vienlaicīgi ievērojot piesardzības un drošības pasākumus – distancēšanos, mutes un degunu aizsegu lietošanu utml.

Mazāka platība telpās

Valdības pieņemtie grozījumi arī paredz izmaiņas cilvēku pulcēšanās nosacījumiem gadījumā, ja Covid-19 saslimstības līmenis atbildīs vidējam izplatības riskam – 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits būs zem 100 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Grozījumi paredz nosacījumus platības regulējumam objektos atkarībā no riska pakāpes – sporta norises vietās, saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, kur ir augsts risks Covid-19 izplatībai saistībā ar to, ka ir intensīva elpošana runāšanas, dziedāšanas vai fizisko aktivitāšu dēļ, vai arī ciešs kontakts starp apmeklētājiem, izmantojot ģērbtuves, vai kur ir apgrūtināta iespēja nodrošināt distanci pakalpojuma specifikas dēļ, tiek paredzēts, ka uz vienu apmeklētāju ir jānodrošina 15 kvadrātmetru platība.

Savukārt objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai, jo cilvēki var distancēties iezīmētās vietās, vai kur ir aktīva cilvēku plūsma un cilvēku savstarpējais kontakts ir īslaicīgs (izstādes, muzeji, reliģiskās darbības veikšanas vietas utml.), ir jānodrošina platība 10 kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju.

Tomēr, ņemot vērā to, ka tirdzniecības vietās distancēšanās iespējas ierobežo tirdzniecības vietas aprīkojums – plaukti, preces, lai apmeklētājiem pieejamā platība būtu 10 kvadrātmetri, tirdzniecības vietām ir jānodrošina kopumā 15 kvadrātmetri uz vienu cilvēku.

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, ņemot vērā to, ka pakalpojums tiek sniegts dzeltenajā režīmā un pakalpojuma saņēmēji tiek reģistrēti, tiek noteikts, ka platība var būt atbilstoši vidēja riska nosacījumiem – 10 kvadrātmetri uz personu.

Tikai divos režīmos

Samazinoties Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdināšanas vietās pie galdiņa var atrasties lielāks cilvēks skaits, to samērojot ar iespējām cilvēkiem pulcēties.

Grozījumi paredz, ka pakalpojumi, kur ir augsts inficēšanās risks, kā sabiedriskā ēdināšana, pakalpojumi ar ciešu kontaktu, pakalpojumi, kas saistīti ar sporta norisēm, var tikt sniegti tikai zaļā vai dzeltenā drošības režīma ietvarā.

Noteikumi paredz arī nosacījumus cilvēku skaita ierobežojumus sporta, kultūras pasākumu norises vietās, kas ir piesaistīti cilvēku pulcēšanās nosacījumiem – iekštelpās 20 cilvēki, ārtelpās 50 cilvēki. Izņēmumi ir izglītības pasākumi, nometnes, amatiermākslas kolektīvi, aktivitātes, kur tiek pieļauts, ka vienā grupā ir 30 personas. Noteikumi arī paredz to, ka gan bērnu, gan pieaugušo nometņu dalībnieki tiek testēti reizi nedēļā.

Grozījumos arī ir ietverti vispārēji nosacījumi pakalpojumu sniegšanai, kā piemēram, pasta pakalpojumiem un tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kas saistīts ar īslaicīgu kontaktu starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju, šādos gadījumos uz vienu personu ir jānodrošina 10 kvadrātmetri.

Mīkstina ierobežojumus sportā un pašdarbībā

Iekštelpās organizējot sporta treniņus (nodarbības), amatieru sporta kolektīvu nodarbības, tai skaitā, publiskas lietošanas peldbaseinos, ir jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus uz personu un vienā grupā vienlaicīgi var darboties ne vairāk kā 20 dalībnieku (attiecas uz personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu), par izmaiņām noteikumos informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Skatītāji, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, drīkstēs apmeklēt sporta sacensības gan iekštelpās, gan ārtelpās, ievērojot vairākus nosacījumus. Tā, nav pieļaujama skatītāju un sportistu, sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu pārklāšanās, jāievēro noteiktās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai un jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm (ja sporta sacensības norisinās iekštelpās).

Arī skatītāji, kuriem būs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, drīkstēs apmeklēt sporta sacensības, bet tikai ārpus telpām. Arī šajā gadījumā tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu un tiek ievērotas prasības publisko pasākumu apmeklēšanai. Ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī skatītāji, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

Šodien apstiprinātie grozījumi nosaka, ka nometnēs vienā grupā līdzšinējo 20 dalībnieku vietā varēs darboties līdz 30 personām, ja tiek nodrošināta Covid-19 testēšana nometnes darbiniekiem un dalībniekiem un grupas savstarpēji nesastopas.

Tāpat grozījumi paredz, ka iekštelpās var sniegt augstākās, profesionālās, interešu, amatiermākslas kolektīvu, pieaugušo un citus izglītības pakalpojumus, nodrošinot, ka telpā ir ne vairāk kā 30 personu un tiek nodrošināts ne mazāk kā trīs kvadrātmetri uz personu. Ārpus telpām organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas.

Noteikti atvieglojumi ir spēkā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120.

Sertifikāti ārzemēs vakcinētajiem

Valdības pieņemtie grozījumi noteikumos arī paredz iespēju personai, kurai Latvijā pienākas valsts apmaksāts vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojums, saņemt vakcinācijas sertifikātu Latvijā.

Lai personām, kurām ir tiesības uz vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu Latvijā, bet kurām šī vakcinācija veikta ārvalstī, būtu tehniski iespējams ģenerēt digitālo vakcinācijas sertifikātu, informācija par minēto vakcinācijas faktu ir jāievada e-veselības sistēmā, kā arī pirms tam jāpārliecinās, ka personai ārvalstī izsniegtais dokuments par vakcinācijas faktu ir autentisks un satur visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama vakcinācijas sertifikāta saņemšanai.

Lai process notiktu centralizēti un to nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes, iedzīvotāji dokumentus, kas apliecina ārvalstī veiktu vakcināciju pret Covid-19, varēs iesniegt piecās Nacionālā veselības dienesta filiālēs. dokumentu izvērtēšanu veiks Nacionālā veselības dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tehniski datu ievadīšanu e-veselības sistēmā veiks Valsts asinsdonoru centrs, ņemot vērā, ka e-veselības sistēmā datus par personām veiktām medicīniskām manipulācijām var ievadīt vienīgi ārstniecības iestādē strādājoša ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā.

Pamats vakcinācijas fakta ievadei e-veselībā būs starptautiska vakcinācijas vai profilakses apliecība, kuras formu noteikusi un apstiprinājusi PVO Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos un Ministru kabinets 2007. gadā tos ir ratificējis; ārstniecības iestādes sertifikāts, kuru paraugi ir pieejami NVD tīmekļa vietnē.

Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

SPKC Koronavīruss Covid-19 Vakcinācija pret Covid-19 Daniels Pavļuts Ministru kabinets NVD Slimību profilakses un kontroles centrs Valsts asinsdonoru centrs Valsts policija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form