Tapis likumprojekts par iespēju pašvaldībām finansiāli atbalstīt iekšlietu dienestus
Foto: LETA

Iekšlietu ministrija sagatavojusi likumprojektu, proti, grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, paredzot, ka pašvaldības tiesīgas sniegt arī finansiālu atbalstu valsts pārvaldes iestādēm, tajā skaitā iekšlietu dienestiem ar mērķi uzlabot iestāžu veikto funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) paudis pārliecību, ka šie likuma grozījumi nākotnē dos iespēju veidot platformu sadarbībai ar pašvaldībām to teritorijā esošo tiesībsargājošo iestāžu infrastruktūras uzlabošanai. Viņš arī norāda, ka daudzās pašvaldībās pašvaldību policijas izveidotas tikai tāpēc, ka normatīvie akti neļāva pašvaldībām atbalstīt Valsts policiju.

Iekšlietu ministrijā (IeM) portālam "Delfi" norāda, ka, lai piedalītos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, normatīvie akti paredz, ka pašvaldības var izveidot savu pašvaldības policiju, deleģēt pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai, izveidot kopīgu pašvaldību policiju un administratīvās inspekcijas vai ieviest administratīvā inspektora amata vietu, kas nodrošina saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību.

Ja pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par piedalīšanos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tad sabiedrisko kārtību attiecīgajā administratīvajā teritorijā nodrošina Valsts policija. Tādējādi normatīvajos aktos jau ir nostiprināts mehānisms, kā pašvaldība nodrošina sabiedriskās kārtības uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā, skaidro IeM.

Atbildīgā ministrija arī informē, ka vairākas pašvaldības izteikušas vēlmi pašvaldību iedzīvotāju interesēs sniegt finansiālu un cita veida atbalstu Valsts policijai tās funkciju izpildes uzlabošanai, taču šobrīd tām neesot tiesiska pamata atbalstīt Valsts policiju ar finanšu līdzekļiem. Likumprojekts paredz iespēju pārskaitīt finanšu līdzekļus, piemēram, ēkas remontam, kurās izvietota Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai nodrošinātu vides pieejamību attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un viesiem.

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un tiek skaņots ar iesaistītajām institūcijām.

Tags

Iekšlietu ministrija Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Valsts policija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Comment Form