Delfi

2005.gada Rīgas domē iekļuva astoņi politiskie spēki: apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā", Tautas partija, apvienība "Saskaņas Centrs", "Jaunais laiks", apvienība "Dzimtene/Latvijas Sociālistiskā partija" un Latvijas Pirmā partija (vēlāk Latvijas Pirmā partija / "Latvijas ceļš").

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Lielākas iespējas realizēt savus galvaspilsētas vēlētājiem dotos solījumus bija tām partijām, kas šīs domes darbības laikā pabijušas valdošajā koalīcijā. Sākotnēji koalīciju izveidoja 31 deputāts no labējām partijām „Jaunā laika” mēra Aivara Aksenoka vadībā. Tātad vara Rīgā bija „Jaunajam laikam”, Tautas partijai, „tēvzemiešiem” un LPP/LC.

Vēlāk „Jaunais laiks” no koalīcijas tika padzīts un varu pārņēma partijas, kuras grupējās „tēvzemiešu” mēra Jāņa Birka vadībā. Šāda koalīcija (ar nelielām izmaiņām pēc tam, kad šķēlās „Jaunais laiks” un dibinājās „Pilsoniskā savienība”) pastāv līdz pat šīm jaunajām vēlēšanām. Tajā ietilpst jau minētās labējās partijas bez „Jaunā laika”, kā arī LSDSP.

Pie varas pabijušo partiju solījumi pirms 2005.gada Rīgas vēlēšanām

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

Tēvzemiešu 2005.gada programmā galvenais mērķis bija novērst plaisu starp domi un rīdziniekiem – korupciju, ierēdņu augstprātību, birokrātiju un līdzekļu izšķērdēšanu.

TB/LNNK solīja attīstīt Rīgu par mūsdienīgu saimniecisku centru, ostas pilsētu, dzelzceļa un gaisa satiksmes mezglu. Tāpat tika solīts, ka pilsēta attīstīsies vienmērīgi, bez rajoniem ar neveselīgu vai sociāli nelabvēlīgu vidi, atsevišķu pilsētas daļu pārblīvētības, sastrēgumiem.
TB/LNNK apsolīja mazināt sociālo atstumtību, piemēram, paplašinot iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veidojot tiem darba vietas, nodrošinot sabiedriskā transporta pieejamību, kā arī veidojot uzbrauktuves un pacēlājus.

TB/LNNK apsolīja kompensēt maznodrošināto iedzīvotāju īres un komunālās maksas. Denacionalizēto namu īrniekiem tika paredzēti dzīvokļu pabalsti, pabalsti dzīvokļu iegādei vai pārcelšanās pabalsti. Tika apsolīts veicināt sociālo, pašvaldības un privāto dzīvokļu būvi.

Vēl tēvzemieši solīja konsultāciju centrus uzņēmējiem, lai veicinātu sadarbību ar ārzemju partneriem un palīdzētu sagatavot priekšlikumus investīciju projektiem, arī ES līdzekļu piesaistē. Tika apsolīts likvidēt birokrātiskos šķēršļus, maksu par piedalīšanos konkursos, kā arī paātrināt lēmumu pieņemšanu.

TB/LNNK apsolīja veicināt augsti kvalificētu skolotāju darbu, apmaksājot viņu tālākizglītību, materiāli stimulējot to mācību priekšmetu skolotāju darbu, kuros ir speciālistu trūkums, uzlabot skolu materiāli tehnisko bāzi, pakāpeniski nodrošināt veselīgas brīvpusdienas visiem skolēniem pamatskolā, sākot ar pirmo klašu skolēniem.

TB/LNNK apņēmās izbeigt dārgās pašreklāmas kampaņas, samazināt nelietderīgos domes vadības komandējumu tēriņus un veicināt rīdziniekos savas pilsētas un valsts patriotismu.

Jaunais laiks

JL apsolīja, ka viņu darbs vairos rīdzinieku dzīves labklājību un sekmēs uzņēmējdarbības uzplaukumu, izskaužot korupciju un finanšu izsaimniekošanu. Korupciju izskaust JL apņēmās, vienkāršojot un precīzi nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību, ieviešot “vienas pieturas aģentūras” darbību arī internetā, samazinot birokrātu varu, panākot, ka pašvaldības īpašumu sabiedrības interesēs pārvaldīs atklātā atlasē iecelti profesionāļi, nodrošinot godīgu attieksmi pret uzņēmējiem, vienlīdzīgu konkurenci un nodokļu atlaides.

JL apņēmās nodrošināt ērti pieejamus bērnudārzus, atbalstīt skolotāja darbu, papildus finansējot profesionālus pedagogus atbilstoši to kvalifikācijai un darbam. JL apsolīja, ka viņu vadībā pilsētā paplašināsies mākslas, mūzikas un citu interešu izglītība, bibliotēku, sporta un aktīvās atpūtas centru darbs.

JL apsolīja atbalstīt koncertzāles būvi, modernu mākslas, kultūras centru izveidi un kultūrvērtību pieejamību katram. Sakopt vidi, attīstīt Rīgu kā eiropeisku dārzu pilsētu, labiekārtot jūras un ezeru pludmales. Tika solīts neļaut postīt vidi industrijas vai privātās interesēs.

JL apsolīja, ka sabiedriskais transports kļūs ērtāks un ātrāks. Uzbūvējot Dienvidu tiltu un pilnveidojot citus satiksmes mezglus, JL paredzēja samazināt transporta sastrēgumus.

JL apņēmās sniegt palīdzību maznodrošinātajiem mājokļa apmaksai un atbalstīt denacionalizēto namu īrniekus, tāpat kā palielināt sociālo pakalpojumu klāstu dzīvesvietā. Tika apsolīts ik gadus ar jaunām mājām nodrošināt ne mazāk kā tūkstoti ģimeņu.

JL apsolīja, ka Rīgas osta sekmīgi konkurēs Baltijas jūras Ziemeļu reģionā, attīstīsies pasažieru satiksme, kā arī osta tiks caurskatāmi pārvaldīta, lēmumi būs atklāti, teritorija saprātīgi apsaimniekota.

Latvijas Pirmā partija

LPP programmā uzsvēra, ka balstījās uz kristīgām vērtībām, solīja īpašu uzmanību pievērst ģimenei - izstrādāt un īstenot plašu bērnudārzu attīstības un būvniecības programmu. LPP solīja uzmanību pievērst ģimeņu, bērnu un jauniešu brīvā laika piepildīšanas iespējām, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida attīstībai. LPP vēlējās paātrināt jaunu pašvaldības daudzdzīvokļu namu un sociālo māju celtniecību, jo katrai maznodrošinātai un sociāli aizsargājamai ģimenei, visiem denacionalizēto namu īrniekiem jābūt garantētām tiesībām uz savu mājokli.

Otra LPP prioritāte solījumos bija drošība. Tika solīts radikāli uzlabot Rīgas municipālās policijas darbu, pilnveidojot tās tehnisko nodrošinājumu un panākot tās kvalifikācijas un saskarsmes kultūras līmeņa celšanos. LPP solīja cīnīties ar ielu noziedzību, alkoholismu, narkomāniju un prostitūciju, kā arī paredzēja klaidoņu iesaistīšanu sabiedriskajos darbos. Skolu tuvumā tika plānots uzstādīt videonovērošanas sistēmas. LPP solīja arī noteikt stingrus ierobežojumus azartspēļu biznesam un spēļu zāļu izplatībai Rīgā.

Rīdzinieku labākai savstarpējai sapratnei un sadarbībai LPP solīja izveidot Rīgas mazākumtautību lietu departamentu un nacionālo kopienu pārstāvju padomi. Ekonomikas jomā tika solīts mazināt birokrātiskās barjeras, padarīt caurskatāmus Rīgas domes saistošos noteikumus, pašvaldības rīkotus konkursus un pilsētas budžeta ieņēmumus un izdevumus.

Tika apsolīts Rīgā būtiski uzlabot transporta mezglu caurlaidību. Tika paredzēts izveidot vienotu transporta plūsmas kontroles sistēmu. Pilsētas vēsturiskais centru tika apredzēts atslogot no automašīnu tranzīta. LPP solīja veicināt Dienvidu tilta, Ziemeļu tuneļa jaunu ceļu pārvadu un ielu izbūvi un veco uzlabošanu, kā arī tumšo ielu un pagalmu izgaismošanu.

Rīdzinieku un Rīgas viesu ērtībai tika apsolīts rekonstruēt Rīgas Pasažieru ostu un sekmēt prāmju satiksme ar citām valstīm.

Tautas partija

Tautas partija pirms vēlēšanām vērsa vēlētāju uzmanību uz šādām, viņuprāt satraucošām, iepriekšējās domes neprasmīguma liecībām: bērnudārzu rindā ir tūkstošiem bērnu; dzīvokļus gaida tūkstošiem cilvēku; satiksmes sastrēgumi traucē attīstīties tautsaimniecībai un bojā rīdzinieku dzīvi; ES naudas izmantošana Rīgas attīstībai ir zem katras kritikas; darbs pie jaunā tilta būves atgādina tukšas izrādīšanās un nekompetences traģikomisku apvienojumu; neviens pat necenšas kliedēt aizdomas par nesaprotamiem darījumiem un dziļi iesakņojušos korupciju.

Ar konkrētiem paņēmieniem, kā šos trūkumus novērst, Tautas partija toreiz iepazīstināja savā mājas lapā, taču tagad – pēc četriem gadiem – šāds teksts šajā vietnē vairs nav atrodams.

LSDSP

LSDSP apsolīja sekmēt arodbiedrību veidošanos pilsētas uzņēmumos un koplīgumu noslēgšanu, atbalstīt neaizsargātos mazos un vidējos uzņēmumus. Dreiliņos, Bolderājā un citur LSDSP apsolīja uzbūvēt 5000 jaunus dzīvokļus. Līdz 2009.gadam pašvaldība no pilsētas budžeta katram iegādāsies veselības apdrošināšanas polisi – tā LSDSP.

Tika apsolīts izveidot pašvaldības aptiekas, kurās maznodrošinātie varēs iegādāties medikamentus ar atlaidēm, kā arī saglabāt bezmaksas ātrās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumus Rīgā.

Tika apsolīts apturēt azartspēļu “drudža” izplatību, apsolīts, ka 5.-8. klašu audzēkņi pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas, un tiks piešķirtas brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem. Tāpat LSDSP apsolīja nodrošināt vajadzīgo vietu skaitu bērnudārzos.

LSDSP apsolīja, ka sabiedriskais transports kļūs ērtāks un pieejamāks, tiks noasfaltēti iekškvartālu ceļi un maģistrālās ielas, savukārt starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju kursēs prāmji. Tika apsolīts uzbūvēt Dienvidu tiltu, Ziemeļu tuneli un Austrumu maģistrāli.

LSDSP apsolīja pievienot centralizētai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai Vecāķus, Mežaparku, Šampēteri, Dārzciemu, Bolderāju, Katlakalnu, Brekšus.

LSDSP apsolīja nodrošināt Rīgas brīvostas ražīgu darbu, tika solīts, ka paplašināsies regulāra prāmju satiksme ar Baltijas jūras valstu pilsētām.

Opozīcijā palikušo partiju solījumi pirms 2005.gada Rīgas vēlēšanām

PCTVL

PCTVL skaidroja, ka viņu mērķis ir padarīt Rīgu par labiekārtotu un labvēlīgu pilsētu, kas kļūs par Austrumiem un Rietumiem atvērtu Baltijas reģiona ekonomisko un kultūras centru, par materiāli nodrošinātu un savā nākotnē pārliecinātu cilvēku pilsētu.

PCTVL apsolīja nodrošināt ne mazāk kā 6000 dzīvokļu celtniecību četru gadu laikā. PCTVL garantēja, ka palīdzēs denacionalizēto namu iedzīvotājiem, kontrolēs to, kā namīpašnieki pilda savus pienākumus ēku uzturēšanā un to cik pamatots ir ēkas kapitālais remonts.

PCTVL solīja panākt, lai par skolu direktoriem tiktu iecelti speciālisti, kuri aizstāvētu skolnieku un viņu vecāku intereses, kā arī lai mazākumtautību pamatskolām tiktu izvēlētas tādas programmas, kuras nodrošinātu kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, saglabājot dzimto valodu kā apmācību pamatvalodu. PCTVL apņēmās panākt papildu nodarbību finansēšanu krievu valodā vidusskolu un arodskolu audzēkņiem, nodrošinot kvalitatīvu priekšmetu apguvi.

PCTVL apsolīja rūpēties par karavīru apbedīšanas vietu atjaunošanu un uzturēšanu, tādu tradicionālo svētku kā Pareizticīgo Ziemassvētki, Lieldienas, Tatjanas diena, 8. marts, 9. maijs, 13. oktobris svinību rīkošanu, iesniegumu pieņemšanu un atbilžu sniegšanu, kā arī informatīvo materiālu izdošanu pašvaldības iestādēs krievu valodā, valsts valodas apguves un naturalizācijas eksāmena sagatavošanas kursu organizēšanu, kā arī atcelt „Rīgu apkaunojošo” Dudajeva ielas nosaukumu.

PCTVL apsolīja rekonstruēt Slāvu tiltu, pabeigt Dienvidu tilta celtniecību un triju gadu laikā uzcelt Zemgales tiltu. Tāpat tika apsolīts uzcelt ceļa atzaru, kas ļautu šķērsot dzelzceļa līniju Tilta ielas un Viestura prospekta rajonā, un Krustpils ielā. PCTVL apsolīja sākt ātrgaitas viensliežu transporta sistēmas izstrādi.

Sociālajā jomā PCTVL apņēmās nodrošināt sociālo pabalstu palielināšanu, lai kompensētu dzīves dārdzības pieaugumu, katrā Rīgas rajonā izveidosim jaunatnes attīstības centrus un centrus, kas sniegs atbalstu bērniem no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, piešķirt rīdziniekiem pensionāriem tiesības svētdienās bez maksas lietot sabiedrisko transportu, un ieviest municipālos atvieglojumus antihitleriskās koalīcijas veterāniem.

PCTVL deva vēl virkni citām partijām neraksturīgi specifisku solījumu, piemēram, ierobežot skaļu celtniecības un iekraušanas-izkraušanas darbu veikšanas laiku un nodrošināt mazturīgajiem un pensionāriem piederošo mājdzīvnieku bezmaksas vakcināciju.

„Saskaņas centru” veidojošie „Jaunais centrs” un Tautas Saskaņas partija

„Jaunais centrs” apsolīja, ka palielinās sociālo izdevumu apjomu no 7,6% līdz 10% no kopējā pilsētas budžeta. Tāpat JC apsolīja sakārtot un vienkāršot sociālo pabalstu sistēmu, nodrošināt pieejamas sociālās mājas un dzīvokļus, izveidot sociālās palīdzības fondu ar uzņēmumu un privātpersonu līdzdalību.

JC paredzēja nodrošināt subsidētas darba vietas invalīdiem un jauniešiem, kuriem nav iepriekšējās darba pieredzes, izveidot municipālo aptieku tīklu, lai maznodrošinātie rīdzinieki varētu lētāk iegādāties zāles, un nodrošināt bezmaksas profilaktiskās medicīniskās apskates maznodrošinātiem un pensionāriem poliklīnikās.

Visiem pensionāriem tika solīts piešķirt atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, savukārt bērniem nodrošināt mācību grāmatu bezmaksas izsniegšanu pašvaldības skolās un iespēju skolēniem bez maksas izmantot baseinus.

JC solīja saglabāt īres griestus denacionalizētajos namos līdz brīdim, kad iedzīvotājiem varēs piedāvāt alternatīvas mājokļa nodrošināšanai, palielināt pašvaldību dzīvojamo māju celtniecības apjomus, katru gadu uzceļot ne mazāk kā 1500 dzīvokļus, nodrošināt pašvaldības dalību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā un liftu nomaiņā, kā arī ar pašvaldības atbalstu sakārtot dzīvojamo māju koplietošanas telpas – nostiprināt pamatus, sakārtot pagrabus un bēniņus, izremontēt jumtus.
Drošības jomā JC solīja nodrošināt policijas uzraudzību sabiedriskā transporta galapunktos, skolās, pie bērnudārziem un tirgos, aprīkot Rīgas pazemes tuneļus ar videokamerām un pieslēgt tās policijas pultīm, modernizēt esošo pilsētas apgaismošanas sistēmu un izbūvēt jaunus apgaismes tīklus, sakārtot sabiedriskā transporta sistēmu, izveidojot garos maršrutus, samazinot pārsēšanās nepieciešamību.

JC tāpat vēlējās aktīvi pievērsties Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcijas iespējām un palielināt iedzīvotāju drošību dzelzceļam piegulošajās teritorijās, katru gadu uzcelt ne mazāk kā divus bērnudārzus.

Savukārt TSP apsolīja Domes struktūras pārcelt no Vecrīgas uz rajoniem, kuri sāk attīstīties, atbrīvot pilsētu no neefektīviem pašvaldības īpašumiem, izņemot sociālās sfēras uzņēmumus, un krasi samazināt izdevumus varas uzturēšanai. TSP apsolīja samazināt “pilsētas tēvu” ārvalstu braucienus, kā arī likvidēt Domes pārstāvniecības Briselē un Maskavā.

TSP iestājās par “griestu” noteikšanu tarifiem apkurei, ūdenim, kanalizācijai, sabiedriskajam transportam, atkritumu izvešanai un pārstrādei, kā arī solīja nepieļaut maznodrošināto izlikšanu no pašvaldību dzīvokļiem. TSP iestājās par pabalstu palielināšanu komunālo pakalpojumu nomaksai, veselības aizsardzībai, jaundzimušo kopšanai, invalīdiem, vientuļiem veciem cilvēkiem un bāreņiem.

TSP paziņoja, ka atcels maksu par ātrās palīdzības izsaukšanu un atvērsim filiāles priekšpilsētās, palielinās ģimenes ārstu skaitu, nepieļau esošo slimnīcu likvidāciju.

Drošības un transporta TSP vēlējās atjaunot policijas brīvprātīgo palīgu sistēmu, pie skolām un bērnudārziem, pazemes pārejām, uz tiltiem un lieliem krustojumiem, pie lieliem veikaliem un izklaides vietām izvietot videonovērošanas iekārtas, sabiedriskajam transportam ierīkot “A” joslas ar “kabatas” tipa pieturām, ierobežot kravas autotransporta kustību dienas laikā, paātrināt Dienvidu tilta un Ziemeļu tuneļa celtniecību, kā arī ieviest prāmju satiksmi pār Daugavu.

TSP paziņoja, ka elektriskos vilcienus iekļaus pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form