Vēlas noteikt administratīvo atbildību arī aplokšņu algas saņēmējiem
Foto: Shutterstock

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis vairākus priekšlikumus likumu grozījumiem ēnu ekonomikas apkarošanai, tostarp VID rosina noteikt atbildību par aplokšņu algas saņemšanu arī darba ņēmējam.

VID rosina noteikt administratīvo atbildību par darbu bez darba līguma un aplokšņu algas saņemšanu - ar šo un citiem priekšlikumiem ēnu ekonomikas apkarošanai šodien konferencē iepazīstināja VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone.

VID vadītāja atzina, ka šis priekšlikums var izraisīt ažiotāžu sabiedrībā, taču vienlaikus jāņem vērā, ka arī darba ņēmējs nereti iniciē algas saņemšanu aploksnē, piemēram, lai izvairītos no tiesu izpildītājiem.

Darba tiesisko attiecību jomā VID rosina arī noteikt pa profesijām diferencētu minimālo stundas tarifa likmi vai diferencētas minimālās algas robežvērtības.

Krimināllikumā efektīvas problēmas risināšanai saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem aplokšņu algu jomā VID rosina mainīt nodarīto zaudējumu apjomu no 50 minimālajām algām uz piecām minimālajām algām.

VID rosina sākt arī diskusiju par citiem jautājumiem, piemēram, izvērtēt iespēju nepiemērot soda sankcijas nodokļu maksātājiem - fiziskām personām, kuras pēc VID atgādinājuma par pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību ir reģistrējušas saimniecisko darbību.

Rosināts arī izvērtēt iespēju noteikt fiziskajām personām kā ikgadēji deklarējamus atsevišķus mantiskā stāvokļa deklarācijā noteiktos informācijas veidus.

VID rosina arī izvērtēt iespēju piemērot terminētus nodokļu atvieglojumus ar mērķi stimulēt jaunu darba vietu veidošanu un būtisku darba samaksas pieaugumu.

Tiek rosināts pārskatīt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo bāzi un dažādus piemērošanas režīmus, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai sakārtotu sistēmu, kas pieļauj nodokļu optimizācijas iespējas.

Tags

Valsts ieņēmumu dienests VID

Comment Form