Vilcināšanās ar lēmumu par gudrona dīķiem radīs papildu izmaksas Latvijai, uzsver MUEG
Foto: LETA

Neatkarīgi no tā, kā atbildīgās personas lems par turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz Inčukalna dienvidu gudrona dīķi, ir svarīgi, lai lēmumi, kas ievērojami ietekmēs Latvijas vidi un iedzīvotājus, tiktu pieņemti nekavējoties. Jebkura vilcināšanās rada papildu risku Latvijas videi un papildu izmaksas Latvijas valstij, informēja Inčukalna gudrona dīķu sanācijā iesaistītā "Skonto būves" apakšuzņēmēja - Vācijas firma MUEG.

Inčukalna projekts ir akūti apdraudēts, uzsver MUEG. Sērskābā gudrona dīķos atrasts vairāk toksiskā materiāla un citu kaitīgo vielu, nekā sākotnēji noteikts. Joprojām ir iespējams iznīcināt kaitīgos atkritumus droši un atbilstoši plānotajam laika grafikam, MUEG ir gatava to darīt, bet nepieciešama arī Latvijas valsts iesaistīšanās. Valsts joprojām nav līdzdarbojusies, un laika ir palicis ļoti maz, uzsver MUEG.

Inčukalna sērskābā gudrona dīķos esošajam toksiskajam materiālam ir netipiskas īpašības, jo tas satur kancerogēnos viegli gaistošos halogenētos ogļūdeņražus (VOC). Tomēr, neraugoties uz to, MUEG un tās līguma partneriem ir izdevies pirms laika droši pārstrādāt publiskajā iepirkumā paredzēto apjomu - 30 200 tonnas. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu projekta panākumus, MUEG par saviem līdzekļiem sniedza papildu pakalpojumus.

Sērskābā gudrona netipiskās īpašības dienvidu dīķi radušās VOC (šķīdinātāju) klātbūtnes dēļ, un šis fakts projekta sākumā nebija zināms ne uzņēmējam, ne pasūtītājam. VOC nav tipiska sērskābā gudrona sastāvdaļa. Ņemot vērā šo vielu bīstamību, objektā bija jāievieš papildu personāla aizsardzības pasākumi un jāveic nozīmīgi tehnoloģijas pielāgošanas pasākumi, kas arī radīja attiecīgas papildu izmaksas, skaidro MUEG.

Tagad izrādījās, ka sērskābā gudrona dīķos ir ievērojami vairāk materiāla, nekā norādīts publiskajā iepirkumā. Precīzs iemesls joprojām nav skaidrs, bet tas nav nekas neparasts šāda veida projektos, norāda Vācijas uzņēmums.

Uz faktu, ka dīķī ir ievērojami lielāks materiāla daudzums, MUEG norādīja jau 2015.gada februārī. MUEG un tās partneri ir gatavi un spēj pārstrādāt papildu apjomus līdzšinējā laika grafikā. Tomēr, lai to paveiktu, ir nepieciešams kompetento iestāžu lēmums. Līdz šim nav saņemta nekāda atbilde.

MUEG pētīja jautājumu, kā varēja rasties šī būtiskā novirze materiāla daudzumā. Turklāt "MUEG" konstatēja, ka arī pagātnē ir bijuši scenāriji, kad jau apspriests patlaban konstatētais apjoma pārsniegums, proti, vairāk nekā 45 000 tonnu.

Pamatojoties uz turpmāku pētījumu, publiskā iepirkuma daudzums tomēr tika ievērojami samazināts. Iemesls MUEG nav zināms. Ir skaidrs, ka publiskā iepirkuma laikā tika minētas tikai 30 200 tonnas, ko MUEG pa šo laiku ir pilnībā pārstrādājusi krietni pirms noteiktā termiņa beigām.

Atkritumi tika pārstrādāti, sadedzinot tos pēc īpašas, starptautiski atzītas tehnoloģijas. Ārkārtīgi bīstamais sērskābais gudrons tādā veidā tiek pārveidots apkures materiālā, kas cita starpā tiek izmantots arī cementa ražošanā.

Šobrīd tiek apšaubīts projekta turpinājums, turklāt tiek apspriestas alternatīvas tehnoloģijas, kuras saskaņā ar ES tiesību aktiem vairs nevajadzētu izmantot šādiem materiāliem vai arī kuras nekad nav izmantotas ar VOC piesārņotu materiālu pārstrādē. Jo īpaši tiek diskutēta sērskābā gudrona ilgstoša uzglabāšana uz vietas. Ņemot vērā zināmo piesārņojošo potenciālu, MUEG uzskata, ka tas ir ekoloģiski kaitīgi un potenciāli akūti bīstami.

Galīgais lēmums par to jāpieņem pasūtītājam, proti, Latvijas valstij, norāda MUEG.

"Mēs uzskatām, ka mēs kā uzņēmums esam pierādījuši savu darbspēju, ekoloģiski lietpratīgi pārstrādājot, proti, sadedzinot 30 200 tonnas šī bīstamā materiāla. Mēs esam gatavi šādā drošā ekoloģiskā reģenerācijas ceļā pārstrādāt arī atlikušo toksiskā materiāla daudzumu. Tomēr lēmums par šo būtu jāpieņem iespējami drīz," teikts MUEG paziņojumā.

Jau ziņots, ka VVD pieprasīs, lai "Skonto būve" pilda noslēgto līgumu par gudrona dīķu sanāciju, taču, ja uzņēmums to nedarīs, tiks izsludināts jauns iepirkums par sanācijas darbu veikšanu. Šim iepirkumam finansējums tiks nodrošināts, neizmaksājot "Skonto būvei" aptuveni desmit miljonus eiro par jau paveiktajiem darbiem, 26.maijā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja VVD vadītāja Inga Koļegova.

Koļegova uzsvēra, ka uzņēmuma prasība par papildu finansējumu nav pamatota, jo dīķos nav vairāk gudrona, nekā iepriekš aplēsts. "Gudrons ir tāda viela, kuras ķīmiskās īpašības un apjomi ir mainīgi, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka iepriekš aplēstais apjoms būtu mainījies. Arī "Skonto būve" VVD nav iesniegusi nekādus pamatotus aprēķinus par to, ka dīķos būtu vairāk gudrona, nekā iepriekš aplēsts, un kur šīs liekās tonnas būtu radušās," sacīja Koļegova.

VVD vadītāja deputātiem skaidroja, ka ar uzņēmumu noslēgts tā saucamais FIDIC Dzeltenās grāmatas līgums, kas paredz lielākus riskus darbu izpildītājam, nevis pasūtītājam. Šāda līguma forma tiekot izvēlēta tad, kad ir neskaidrs līguma priekšmets un nav precīzi zināmi izpildāmo darbu apjomi, sacīja Koļegova.

"Ja "Skonto būve" atkāpsies no līguma vai arī redzēsim, ka līgums netiek pildīts, tad VVD to pārtrauks un izsludinās jaunu iepirkumu. Līgums paredz, ka tajā brīdī tiek apturēti visi norēķini ar izpildītāju, līdz ar to "Skonto būve" nesaņems ap desmit miljoniem eiro par jau paveiktajiem darbiem. Tāpat tiks paņemta uzņēmuma finanšu garantija četru miljonu eiro apmērā, kā arī ieturējuma nauda trīs miljonu eiro apmērā. Ar šiem līdzekļiem pietiks, lai noslēgtu jaunu līgumu ar citu izpildītāju un pabeigtu gudrona dīķu sanāciju," klāstīja Koļegova.

Līdz šim "Skonto būve" par padarīto darbu jau ir saņēmusi 25,173 miljonus eiro - samaksa par padarīto ir veikta, ieskaitot 2015.gada janvārī paveikto. Par februāri un turpmākajiem mēnešiem norēķini vēl nav veikti.

Sākotnējais līgums ar sanācijas darbu veicēju SIA "Skonto būve" tika noslēgts 2010.gada 24.septembrī, un tas paredzēja, ka projekta kopējās izmaksas būs 29 miljoni eiro. Savukārt pagājušā gada pavasarī, kad atklājās, ka gudrona fizikāli ķīmiskās īpašības neatbilst iepriekš paredzētajām, pēc darbu veicēja lūguma sākotnējā līguma summa tika palielināta par 16 miljoniem jeb par 50% un sasniedza 45 miljonus eiro.

Šā gada 6.maijā SIA "Skonto būve" ir vērsusies valdībā, informējot, ka bez papildu finansējuma ir apdraudēta projekta pabeigšana, jo līgumā paredzēts izsmelt 30 200 tonnas gudrona, taču dīķos ir izrādījies par 14 000 tonnu gudrona vairāk.

Tags

Skonto Būve

Comment Form