VK norāda uz Traumatoloģijas slimnīcas šaubīgiem iepirkumiem 800 000 latu apjomā
Foto: DELFI

Valsts kontrole (VK) revīzijā Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā (TOS) konstatējusi šaubīgus iepirkumus par vairāk kā 800 000 latu, informē VK pārstāve Egita Diure.

VK atklājusi, ka TOS, iegādājoties endoprotēzes un saņemot pakalpojumus par kopējo summu 856 666 latu apjomā, nav ievērojusi Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, tai skaitā nav veikusi iepirkumu procedūras, līdz ar to, iespējams, nav izvēlēti izdevīgākie piedāvājumi, tā radot risku valsts budžeta līdzekļu neekonomiskam un nelietderīgam izlietojumam.

Piemēram, TOS 50% jeb 701 249 latu no slimnīcā izmantotajām lielo locītavu endoprotēzēm iegādājusies, vienojoties ar piegādātājiem par endoprotēžu cenām, bet neveicot publisko iepirkumu. Tāpat, neapzinot lētākus un izdevīgākus piedāvājumus, TOS samaksājusi 53 426 latu bez PVN uzņēmumam par medicīnas ierīču un aparātu pārbaudi un tehnisko apkopi.

VK uzskata, ka TOS nenodrošina iekšējo kontroli par publisko iepirkumu procesu un pietiekami nekontrolē iepirkumu līgumu izpildi. VK konstatējusi, ka iepirkumu līgumos netiek norādīts līguma priekšmeta apjoms un līgumcena, kā to nosaka Publisko iepirkumu likums.

Lai lēmumu pieņemšana būtu efektīva un TOS darbības mērķi sasniegti ar iespējami mazākiem finanšu resursiem, VK ieteikusi slimnīcai nodefinēt tiešās un netiešās, tai skaitā administratīvās izmaksas, noteikt šo izmaksu īpatsvara robežas kopējos slimnīcas izdevumos, kā arī izveidot procedūras efektīvai izmaksu kontrolei, kā arī optimizēt administratīvās izmaksas.

VK arī atklājusi, ka TOS nav veikusi pilnīgu un caurskatāmu ortopēdijas pacientu uzskaiti un nav nodrošinājusi pietiekamu informāciju par pacientu virzību rindā, informē.

TOS ortopēdijas rindas uzskaites dati nesakrīt ar faktiskajiem datiem, piemēram, revīzijā konstatēts, ka pacienti ortopēdijas rindā reģistrēti pēc operācijas veikšanas, kā arī pacientam faktiski par valsts līdzekļiem veikta operācija steidzamības kārtā, tomēr ortopēdijas rindas uzskaitē pacients reģistrēts 50% līdzmaksājuma rindā.

Turklāt TOS nav sniegusi patiesu informāciju par rindā uzņemto un no rindas izslēgto pacientu skaitu. Piemēram, atbilstoši slimnīcas uzskaites datiem pacientu skaits plānveida ceļa locītavas endoprotezēšanas rindā steidzamības kārtā uz pērnā gada 31.decembrī bija 555 pacienti, savukārt Veselības norēķinu centram iesniegtajā pārskatā TOS norādījusi par 187 pacientiem mazāk.

Likumības revīzija "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" tiešo un netiešo (vispārējo), tai skaitā administratīvo, izmaksu ekonomiskums, efektivitāte un lietderība" veikta par laiku no pērnā gada 1.janvara līdz šā gada martam.

Comment Form