Kas ir attaisnotie izdevumi?

Tie ir izdevumi, ko esat maksājuši par sevi vai saviem ģimenes locekļiem:

 • Medicīnas pakalpojumi (vizītes pie ārsta, analīzes, izmeklējumi, operācijas)
 • Visa veida zobārstniecības pakalpojumi
 • Augstākā izglītība vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
 • Bērnu interešu izglītība
 • Iemaksas privātajos pensiju fondos
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Ziedojumi
 • Nepiemērotie nodokļu atvieglojumi (par apgādājamo, par nepilnu nostrādātu gadu u.c.)

Kādi dokumenti ir jāsniedz?

Daļu informācijas par jūsu veiktajiem maksājumiem VID jau saņem elektroniski no pakalpojumu sniedzējiem, un atkārtoti to norādīt gada ienākumu deklarācijā vairs nevajag. Piemēram, lielākā daļa privāto pensiju fondu un izglītības iestāžu ir noslēguši līgumu ar VID par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā. Tādejādi VID rīcībā jau būs informācija par:

 • veiktajām iemaksām pensijas 3. līmenī;
 • iemaksām dzīvības apdrošināšanai;
 • maksājumiem izglītības iestādēm.

Savukārt daļa informācijas gada ienākumu deklarācijā tomēr būs jānorāda pašiem, piemēram, par veiktajiem maksājumiem par interešu izglītību. To var ērti izdarīt, izmantojot VID bezmaksas mobilo aplikāciju "Attaisnotie izdevumi" . Jums ir tikai jānofotografē čeks, jāievada čeka numurs, datums, summa un informācija par pakalpojumu sniedzēju, bet pārējo aplikācija paveiks jūsu vietā, un šie norādītie dati automātiski tiks iekļauti jūsu gada ienākumu deklarācijā.

Atgādinām, ka par maksājumu apliecinošu dokumentu tiek uzskatīts:

 • kases čeks, kur norādīti rekvizīti un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
 • kases čeks un kases čekam papildus noformēta kvīts, kurā jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
 • numurēta un VID reģistrēta kvīts, ja samaksa par pakalpojumu ir veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);
 • kases ieņēmumu orderis, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);
 • maksājuma uzdevums vai konta izraksts, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbanku), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Arī šajā gadījumā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Deklarāciju var labot trīs gadu laikā

Iesniegtu gada ienākumu deklarāciju (pat, ja par to jau ir saņemta nodokļa atmaksa), jums ir tiesības labot trīs gadu laikā. Šāda vajadzība var rasties, piemēram, ja ir atradušies papildu attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis, rēķini un maksājumu uzdevumi).

Lai izlabotu reiz jau elektroniski (EDS) iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, tā ir pilnībā jāaizpilda no jauna, norādot tajā jau elektroniski pievienotos attaisnojuma dokumentus un papildus atrastos attaisnojuma dokumentus. Noteikti jāatzīmē, ka to iesniedzat kā precizēto gada ienākumu deklarāciju.

Savukārt, ja vēlaties iesniegt precizētu gada ienākumu deklarāciju papīra formā, tad jānorāda, ka tā ir precizēta, un jāpievieno papildu attaisnojuma dokumenti.

Kas jāņem vērā nākamgad, iesniedzot deklarāciju par 2018. gadu?

Sākot ar 2018. gadu, attaisnoto izdevumu limits jeb kopējā summa, no kuras var atgūt daļu samaksātā nodokļa, ir palielināts no 215 eiro uz 600 eiro gadā, taču ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.

Piemēram, ja gada ienākumi 2018. gadā ir 10000 eiro un būsiet ārstniecībai iztērējis par sevi 650 eiro, bērna interešu izglītībai – 200, tad 2019. gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, par sevi varēsiet atgūt 20% (IIN likme) no 600 eiro un par bērnu no 200 eiro.

Tiesa gan, šajos 600 eiro turpmāk ietilps arī izdevumi par zobārstniecību un plānveida operācijām, kam līdz šim limits nebija noteikts.

Arī turpmāk attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas, tomēr ar nosacījumu, ja dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir ne mazāk kā desmit gadi. Tas gan neattiecas uz līgumiem, kuri noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim – šo līgumu darbības termiņš joprojām drīkst būt pieci gadi.

Tāpat turpmāk būs jāņem vērā, ka attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, kas kopā nepārsniedz 10 % no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Ja gada laikā attaisnotajiem izdevumiem būs iztērēti vairāk nekā 600 eiro, tad atlikusī summa pārcelsies uz nākamo gadu(-iem). Ja cilvēks gada ienākumu deklarāciju iesniedz elektroniski, tad EDS šo atlikumu automātiski aprēķinās un pārcels nākamā gada deklarācijā.

Dažkārt gan cilvēki attaisnotos izdevumus no 600 eiro vēlas atgūt jau šogad, sniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējiem gadiem. Taču vēlreiz atgādinām, ka izmaiņas ir spēkā tikai no šī gada sākuma un attieksies uz gada ienākumu deklarāciju, ko iesniegsiet jau 2019. gadā par 2018. gadu.

Lai saņemtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt katru gadu, sākot no 1. marta, par trim iepriekšējiem gadiem.