Situācija Nr. 1.

Ja es 2017. gadā saņēmu dāvanu un man jāiesniedz IIN deklarācija, līdz kuram datumam man tas obligāti ir jāizdara?

Atbilde:

Deklarācija par 2017. gadu ir jāiesniedz laika periodā no 2018. gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

Situācija Nr. 2.

Ir mainīts darbs, neapliekamais minimums no iepriekšējās algas ir maksimālais. Līdz ar darbavietas maiņu ir mainījusies arī alga un mainīsies arī neapliekamais minimums. Kur var uzzināt, cik vajadzēs atmaksāt un kā nepalikt parādā?

Atbilde:

Ja pašreizējā alga salīdzinājumā ar iepriekšējo ir lielāka, bet palielinājums nav būtisks, tad iespēja, ka Jums rastos pienākums veikt nodokļu piemaksu, ir neliels. Tas saistīts ar to, ka VID prognozētais neapliekamais minimums tiek noteikts divreiz gadā un, nosakot neapliekamo minimumu laika periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim, ņems vērā pašreizējos ienākumus, kā arī prognozēto neapliekamo minimumu laika periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam.

Pretēja situācija ir gadījumā, ja jūsu pašreizējie ienākumi ir būtiski palielinājušies un ir tuvu 1000 eiro vai lielāki. Šajā gadījumā, lai nerastos situācija, ka jums ir jāveic nodokļu piemaksa, Jūs varat lūgt darba devēju nepiemērot VID prognozēto neapliekamo minimumu. Tas, vai jums būs jāpiemaksā vai nē, ir atkarīgs no jūsu gada ienākumu apmēra, kā arī gada laikā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma summas.

Izveidojusies nodokļu starpība var tikt pilnībā vai daļēji segta gan ar otrajam pusgadam prognozēto neapliekamo minimumu, gan gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus, piemēram, par medicīnu un izglītību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, precīzu budžetā maksājamo vai pārmaksāto summu pašreiz nav iespējams noteikt.

Situācija Nr. 3.

Veicu saimniecisko darbību kā patentmaksas maksātājs. Vai man ir jāmaksā 5% nodoklis no pensijas 5%. Paldies!

Atbilde:

Patentmaksas maksātāji 5% pensiju apdrošināšanai neveic.

Situācija Nr. 4

Cik ilgi jāgaida naudas atmaksa par čekiem – mēnesi vai vairāk?

Atbilde:

Maksimālais atmaksas laiks ir trīs mēneši. Pārsvarā gan šis laiks ir mazāks – pāris nedēļas.

Situācija Nr. 5

Manai meitai (dzimusi 1996. g.) 2014. gadā tika noņemts apgādībā esošās personas statuss. Kāpēc? Viņa pabeidza vidusskolu 2016. gadā un iestājās Stradiņa Universitātes dienas nodaļā (studē par valsts budžeta līdzekļiem), un pašlaik ir 2. kursā.

Atbilde:

Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav informācijas par to, ka jūsu meita studē, tad, lai meitu varētu algas nodokļa grāmatiņā uzrādīt kā apgādībā esošu personu, jums ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokuments, kas apliecina šo faktu.

Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem ikviens darba ņēmējs var sekot līdzi elektroniskajā deklarēšnas sistēmā (EDS), sadaļā "Pārskati". Arī VID prognozēto neapliekamo minimumu jebkura persona var redzēt, reģistrējoties savā VID EDS kontā. Sākumlapā parādās sadaļa "Algas nodokļa grāmatiņa". Atverot šo sadaļu, būs redzams ieraksts "Prognozētais mēneša neapliekamais minimums". Ja tur parādās "0", VID prognozēto neapliekamo minimumu darba devējs nepiemēros, bet ja parādās kāda cita vērtība – tā arī būs personai piemērojamais prognozētais mēneša neapliekamais minimums.