Finanšu ministrija (FM) skaidro, ka UIN reformas pamatdoma ir veicināt valstij nozīmīgās tautsaimniecības attīstību.

Attiecīgi lēmums neiekasēt nodokli no nesadalītās peļņas, turpinot piemērot UIN pārējiem tēriņiem, pieņemts, lai mudinātu vietējos uzņēmējus domāt ilgtermiņā un atvēlēt pēc iespējas vairāk līdzekļu attīstībai – darbības modernizācijai, ražošanas apjomu vai pakalpojumu sniegšanas kvalitātes celšanai un citiem plāniem, kas stiprinātu uzņēmumus.

UIN grozījumi, kā arī citas izmaiņas nodokļu politikā ir izstrādātas saskaņā ar šī gada maijā apstiprinātās valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018. - 2021. gadam.

Dividendes otrreiz ar nodokli vairs neapliks

Līdz šim, lai saņemtu dividendes, fiziskajām personām faktiski bija jāmaksā divi nodokļi: vispirms UIN – 15 %, sadalot peļņu, un pēc tam IIN – 10%, saņemot dividendes. Turpmāk nodokli no dividendēm plānots iekasēt tikai uzņēmumu līmenī, piemērojot kopējo 20 % UIN likmi, fiziskās personas saņemtās dividendes vairs netiks apliktas ar līdzšinējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10 % apmērā.

Būtiski, ka atšķirībā no pašreizējā regulējuma, kurā taksācijas periods ir viens gads, likuma grozījumi nosaka, ka turpmāk taksācijas periods būs viens kalendārais mēnesis.

Tas nozīmē, ka uzņēmumam nodokļa deklarācijas par iepriekšējo mēnesi būs jāiesniedz līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam. Mēnešos, kuros nebūs izmaksu, kas paredz UIN maksāšanu, tukšas deklarācijas nebūs jāiesniedz.

Minētās izmaiņas paredz atlikt nodokļa maksāšanu līdz laikam, kad uzņēmuma peļņa tiek sadalīta vai kā citādi novirzīta ar uzņēmuma attīstību nesaistītām izmaksām.

No 2018. gada 1. jūlija UIN vairs nebūs jāmaksā avansā. Laika posms no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam kalpos kā pārejas periods, kurā avansa maksājumi tiks atcelti.

Šādu izmaiņu pluss – uzņēmumi ilgāku laiku apgrozībā varēs paturēt vairāk līdzekļu, kas citādi tiktu iesaldēti.

Arī FM paredz, ka jaunā kārtība ievērojami uzlabos uzņēmumu naudas plūsmu.

Būs papildu iespējas ziedot sabiedriskajam labumam

Nodokļu reformas ietvaros izstrādāti arī jauni noteikumi atlaidēm, kuras piemērojamas uzņēmumu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām (SLO).

No nākamā gada ziedojumiem piemēros 75 % UIN atlaidi, ar noteikumu, ka ziedotā summa nepārsniedz 20 % no aprēķinātā kopējā nodokļa.

Papildus tam jaunajā likumā ieviesti vēl divi jauni ziedošanas veidi. Turpmāk uzņēmēji varēs izvēlēties – nemaksājot nodokli, veikt ziedojumus apjomā, kas nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada peļņas, vai apjomā, kas nepārsniedz 2 % no iepriekšējā pārskata gada bruto darba samaksas.

Runājot par to, kā izmaiņas attiecībā uz atlaidēm ziedojumiem varētu ietekmēt uzņēmēju interesi atbalstīt dažādas sabiedriskā labuma organizācijas, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola medijos pauda, ka uzņēmēju ziedošanas paradumus ir grūti prognozēt.

"Statistika liecina, ka ievērojama daļa uzņēmumu ziedo naudu, neskatoties uz to, vai šāda rīcība dod iespēju saņemt atlaides vai papildu atbalstu no valsts. Atliek vien secināt, ka liels īpatsvars uzņēmēju galvenokārt ziedo, jo tiešām vēlas atbalstīt konkrētas sociāli nozīmīgas iniciatīvas, projektus un organizācijas, kuras pie tā strādā, nevis tiecas pēc nodokļu atvieglojumiem," pauda ministre.

Papildu informācija par nodokļu reformu meklējiet Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmuma dienesta interneta mājas lapās www.fm.gov.lv un www.vid.gov.lv.