Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” Valmierā

Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” ir kreisi centrisks, tradicionāli orientēts politiskais spēks, kas savas darbības priekšplānā izvirza tādas vērtības, kā ģimene, darbs, sociālā aizsardzība ikvienam, kā arī starpetniskā saskaņa. Mēs uzskatām, ka šis vērtību kopums ir kļuvis par vienu no galvenajiem daudzu valstu uzplaukuma cēloņiem un vēlamies ar to iespējami plašākas ieviešanas palīdzību nodrošināt uzplaukumu arī Latvijai.

Mūsu vērtības

Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” nosaka mērķus, vadoties no šādām vērtībām: cilvēka ģimene, darbs, veselība, izglītība, sociālā aizsardzība, starpetniskā saskaņa, Latvijas politiskā un ekonomiskā neatkarība.

Mūsu mērķi

Sociāli atbildīgas politikas īstenošana un sociāli atbildīgas ekonomikas veidošana, kas jebkuros apstākļos nodrošina noturīgu sabiedrības attīstību un katra iedzīvotāja labklājību.

Mūsu galvenās prioritātes (Desmit punktu programma):

Valmierā:

1) „Saskaņa” atbalstīs un veicinās visa veida sociālo, palīdzības dažādām iedzīvotāju grupām un cita veida atbalsta programmu īstenošanu Valmieras pilsētā.
2) „Saskaņa” atbalstīs un veicinās senioru un skolnieku bezmaksas pārvietošanos pilnā apmērā ar Valmieras pilsētas sabiedrisko transportu.
3) „Saskaņa” atbalstīs un veicinās Valmieras pilsētas darba ņēmēju pievienošanos arodbiedrību kustībai, kā arī arodbiedrību kustību attīstību Valmieras pilsētā.
4) „Saskaņa” veicinās nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) „neapliekamā minimuma” noteikšanu vienīgajam mājoklim Valmieras pilsētā.
5) „Saskaņa” atbalstīs un veicinās iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās kārtības uzturēšanā.

Latvijā:

1) ”Saskaņa” iestājas par lemjošu referendumu ieviešanu pašvaldībās.

2) ”Saskaņa” atbalsta likumdošanas iniciatīvas tiesību piešķiršanu pašvaldībām.

3) ”Saskaņa” atbalsta pašvaldību vēlēšanu sistēmas reformu, pārejot uz tiešām Domes priekšsēdētāja (mēra) vēlēšanām, kā arī atļaujot ne tikai politiskajām partijām, bet arī iedzīvotāju grupām izvirzīt deputātu kandidātu sarakstus vai individuālus kandidātus.

4) ”Saskaņa” atbalsta tiesības nepilsoņiem balsot un tikt ievēlētiem pašvaldību vēlēšanās.

5) ”Saskaņa” vēlas panākt, lai valsts budžeta līdzekļu piešķiršana pašvaldībām notiktu saskaņā ar skaidriem un caurskatāmiem kritērijiem, kā arī lai tā būtu saistīta ar pašvaldības vajadzībām, nevis pašvaldības vadības partijisko piederību.

Ja arī Jūs atbalstāt brīvas, taisnīgas, saskanīgas un sociāli aizsargātas Latviju un Valmieru, aicinām Jūs visus Valmieras domes vēlēšanās ar savām balsīm atbalstīt sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa”!