Partiju saraksti - DELFI
Informācija
Dzimšanas gads 1973
Pilsonība Latvija
Tautība Latvietis/latviete
Latviešu valodas līmenis dzimtā
Latviešu valodas līmenis 1973
Izglītība
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1996 Bioloģijas un ķīmijas skolotājs vidusskolai
Darba vietas
Darba vieta Ieņemamais amats
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola ķīmijas skolotāja
Kokneses vidusskola ķīmijas skolotāja