Partiju saraksti - DELFI
Informācija
Dzimšanas gads 1979
Pilsonība Latvija
Tautība Latvietis/latviete
Latviešu valodas līmenis dzimtā
Latviešu valodas līmenis 1979
Izglītība
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 2017 Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā
SIA „BUTS” 2010 otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija „Informācijas ievadīšanas operators”
Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola, Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedra 2007 personāla vadītāja kvalifikācija, piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis
SIA „BUTS” 2005 profesionālā pilnveide profesionālās izglītības un pedagoģiskās pamatizglītības programmā
Rīgas 19.Arodvidusskola 1998 sekretāre
Darba vietas
Darba vieta Ieņemamais amats
SIA „Izglītības un kultūras mantojuma zelta vārti” valdes priekšsēdētāja
SIA „A KLASE” valdes priekšsēdētāja
biedrība „CITAI ATPŪTAI” valdes priekšsēdētāja
dārzkopības biedrība „Kalnadruvas” valdes locekle