Politiskā partija “KPV LV” Ogres nodaļa pašvaldību vēlēšanās izvirza 4 prioritātes. Pirmā prioritāte saistās ar regulāro maksājumu nekontrolēto pieaugumu. Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par NĪN un komunālo maksājumu apjomu. Pašvaldība neskaidro maksājumu palielināšanas iemeslus un nesniedz informāciju par līdzekļu izlietojumu. Tādēļ KPV LV Ogres nodaļa izveidos atklātu regulāro maksājumu analīzes procesu. Šī procesa ietvaros, pašvaldība sniegs informāciju par nodokļiem un tarifiem, kura tiks izvērtēta, lai noteiktu un pamatotu nākamā gada regulāro maksājumu apmēru. Otrā prioritāte saistās ar izšķērdību, kuras rezultātā trūkst līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai. Tādēļ KPV LV izveidos pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu, mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus un auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības praksi. Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks veidotas sekojošas sociālās programmas, kā, piemēram: radot cilvēkiem ar invaliditāti, pieejamāku infrastruktūru pilsētā un novadā; uzlabojot drošību pār dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā; izveidojot plašāku atbalsta mehānismu daudzbērnu ģimenēm, kas attiektos ne tikai uz trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm, bet veicinātu demogrāfisko situāciju kopumā un neradītu risku vidusmēra ģimenēm pakļaut sevi nabadzības riskam; izveidojot krīzes fondu, kurā ģimenes vai atsevišķi individuāli cilvēki, varētu griezties pēc tūlītēja/momentāna atbalsta, nonākot kādā neparedzamā situācijā, samazinot birokrātisko procedūru nepieciešamību un patērēto laiku palīdzības/atbalsta saņemšanai; iedzīvotājiem, kam veidojas komunālo pakalpojumu parādi un kuri nespēj tos segt naudas izteiksmē, radīt iespēju, tos segt, kompensēt vai dzēst, piedāvājot iespēju veikt Ogres pilsētas labiekārtošanas u.c. darbus. Trešā prioritāte saistās ar pašvaldības sniegtās informācijas nekvalitatīvo saturu. Iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu izmaksām, prasības un noteikumi ir sarežģīti un nepārdomāti. Tādēļ KPV LV mainīs pašvaldības budžeta skaidrojumus, kā arī vienkāršos dažādu atļauju saņemšanas procesus. Pilnvērtīgi informēsim sabiedrību par veicamajiem projektiem, uzlabojot to būvniecības organizēšanu, vadīšanu, uzraudzību un pārraudzību. Ceturtā prioritāte saistās ar pašvaldības nespēju komunicēt ar sabiedrību un iesaistīt to lēmumu pieņemšanā par attīstību. Tādēļ KPV LV izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, izveidojot informācijas tehnoloģijas struktūras sakārtošanu, tādā veidā, lai atvieglotu iedzīvotāju ikdienu, samazinātu patērēto laiku un izdevumus un mazinātu birokrātisko slogu; papildināt esošo veselības veicināšanas pasākumu programmu un plašāk informēt par to sabiedrību; informēt un iedvesmot daudzdzīvokļu namu iedzīvotajiem investēt savos īpašumos izmantojot ES līdzfinansējumu; informēt iedzīvotājus par ES projektu rakstīšanu iespējām un veikt skaidrojošo darbu; izveidot aplikāciju/mājaslapu platformu, kurā būtu operatīva informācijas apmaiņa ar pašvaldību, viņu struktūrvienībām un iedzīvotājiem. Ar pilnu programmas aprakstu var iepazīties partijas mājaslapā.