"Vecāku dialogs ar Ķekavas novada domi par skolas likteni turpinās jau no pagājušā gada pavasara. Mums patiesi šķita, ka esošie Ķekavas pozīcijas deputāti ieklausīsies skolas vecākos un novada iedzīvotājos, taču drīz vien kļuva skaidrs, ka tas diemžēl nenotiek un deputāti, neskatoties uz novada iedzīvotāju iebildumiem, tomēr turpina iesākto," tā Neils Kalniņš.

No vecāku puses sekoja virkne aktivitāšu: skolas vecāku padomes locekļi uzturēja aktīvus sakarus ar Izglītības un Zinātnes ministriju un līdzdarbojās novada domes darba grupās, kuru slēdziens bija, ka esošo skolu nojaukt nevajag, bet jauno vajag celt citā vietā. Diemžēl arī tas nespēja pārliecināt pozīcijas deputātus un pagājušā gada 15. septembrī Ķekavas novada domes sēdē, brīdī, kad ārpus domes telpām uz piketu bija sapulcējušies vairāk kā 50 bažīgi Pļavniekkalna skolas skolēnu vecāki, tika tomēr nobalsots par labu skolas nojaukšanai.

Pēc šī plaši apmeklētā piketa pie skolas padomes sāka vērsties arī citi novada iedzīvotāji, lai lūgtu palīdzību dažādu sadzīvisku problēmu risināšanā, kuras, izrādās, jau gadiem ignorējusi Ķekavas novada dome. Šajā brīdī kustība "Par labāku Pļavniekkalna sākumskolu" kļuva krietni plašāka, jo tai sāka pievienoties novada aktīvisti, kuriem arī rūp savas dzīvesvietas nākotne.

"Kad sākām kustību "Par labāku Pļavniekkalna sākumskolu", mēs vēl neaptvērām, cik patiesībā plašs ir novada problēmu loks un cik ļoti mūsu palīdzība un darbs ir nepieciešami novada iedzīvotājiem. Pakāpeniski ar katru jauno palīdzības saucienu sapratām, ka nevaram palikt vienaldzīgi. Kļuva skaidrs, ka tieši partijas dibināšana un starts pašvaldību vēlēšanās ir nākamais loģiskais solis, lai reāli spētu palīdzēt novada iedzīvotājiem," stāsta Neils Kalniņš.

Šī gada 18. februārī pulksten 10 rīkosim domnīcu "Veidosim labāku Ķekavas novadu kopā" Ķekavas Mūzikas skolā, Skolas ielā 3, Ķekavā.