Uz vietu jaunajā Ķekavas domes sasaukumā kandidē 236 deputātu kandidāti, tātad aptuveni 14 pretendenti uz vienu vietu, arī es esmu viens no viņiem. Kas Ķekavā ir tik īpašs, ka šeit ir 14 partiju saraksti?

Nekad nav tik labi, lai nevarētu būt vēl labāk

Papētot delfi.lv sagatavotos novadu teritoriālās attīstības rādītājus, varam redzēt, ka kopumā Ķekavā klājas gana labi - auto skaita vērtējumā uz 1000 iedzīvotājiem – 5. vieta, aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem - 6. vieta, iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā - 7. vieta, alga pašvaldību iestādēs – 8. vieta. Varētu teikt, ka šie it ļoti labi rādītāji, taču latvieša dabā jau ir tā – nekad nav tik labi, lai nevarētu būt vēl labāk, un dažas utis var atrast ikvienā kažokā.

Bērnu paliek vairāk, bet dārziņi nav no gumijas

Tā kā jau 14 gadus darbojos uzņēmējdarbības lauciņā, proti, piedāvājot privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumus, vissāpīgākā man šķiet tieši bērnudārzu tēma novadā. Mums ir palaimējies būt starp tiem novadiem Latvijā, kur iedzīvotāju skaits tikai aug, attiecīgi, pieaug arī bērnu skaits, un veidojas rindas uz vietām pašvaldības bērnudārzos. Tādi mums ir četri, jāmin arī, ka dome nodrošina līdzfinansējumu arī tiem bērniem, kuri iet privātajā bērnudārzā, taču tā apjoms varētu būt lielāks. Pašvaldība gan vadās pēc IZM un VARAM noteiktās aprēķinu formulas, taču, ja tā atbalstītu privāto bērnudārzu izmaksas, ko veido grāmatvedības pakalpojumi, telpu remonts u.tml., slogs vecāku makiem paliktu vieglāks. Skaidrs ir viens - vietas visiem bērniem nepietiek, un jautājums būs jārisina nākamajam domes sasaukumam. No savas pieredzes varu teikt, ka jauna pašvaldības bērnudārza būvniecība nebūs rentabla, turklāt neviens dārziņš nav no gumijas, un, analizējot tendenci, uzdrošinos apgalvot, ka bērnu skaits novadā tikai pieaugs. Pašvaldības, konkrētāk nākamā sasaukuma, uzdevums ir radīt tādu augsni novadā, lai uzņēmēji, kuri darbojas šajā lauciņā, būtu ieinteresēti nākt uz Ķekavu. Nevis uz Rīgu, Mārupi vai citur, bet tieši pie mums.

Pašvaldība nepelna, pelna uzņēmēji

Pieņemot, ka pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības joma kopumā tomēr nav tas atslēgas aspekts, kas vilina tik daudz deputātu kandidātu skaitu, ielūkosimies citās jomās, piemēram, sportā. Arī šī ir viena no jomām, kurā ķekavnieki ir ļoti aktīvi. Uzdrošināšos apgalvot, ka sporta komandu mums ir pat vairāk, nekā partiju. Novadā tiek pārstāvētas daudz un dažādas sporta nozares un sporta veidi, un visiem, protams, ir nepieciešams pašvaldības atbalsts. Diemžēl, pašvaldības budžets nav bezizmēra, un nav iespējams atbalstīt visus. Turklāt naudu jau nepelna pašvaldība, to pelnām mēs – uzņēmēji. Un uzņēmēji kā neviens zina, ko nozīmē atrasties situācijā, kad jomu, kas prasa ieguldījumus, ir daudz, bet finanses ierobežotas. Manis vadītais uzņēmums ir spējis pārvarēt smagas krīzes, tāpēc uzskatu, ka varu palīdzēt arī savai pašvaldībai. Sports un jaunie talanti viennozīmīgi ir jāatbalsta, taču ļoti rūpīgi jāizvērtē prioritātes, atbalstot tos sporta veidus un sportistus, kuri Ķekavas vārdu var nest Latvijā un pasaulē.

Domes un iedzīvotāju sadarbība ir divvirzienu iela

Ja arī sports nav tā zelta ādere, tad varbūt tik daudzi kandidāti vēlas atrisināt kādu citu Ķekavai būtisku jautājumu – dzīvojamo māju renovāciju?! Renovācijas procesi kā tādi jau notiek, taču tas varētu risināties daudz vieglāk un ar mazāku birokrātiju. Domes un iedzīvotāju sadarbība ir divvirzienu iela – iniciatīvai jāplūst abos virzienos. Uzskatu, ka nākamajam sasaukumam aktīvāk jāstrādā ar namu apsaimniekotājiem, tādejādi veicinot un atbalstot arī iedzīvotāju iniciatīvas ēku renovācijas projektos.

Ķekava ir lieliska vieta, kur dzīvot

Papildus jau esošo ēku energoefektivitātes veicināšanai mums jādomā arī par jaunu ēku celtniecību, proti, ne jau pašvaldībai jābūvē, bet jārada visi nepieciešamie apstākļi, lai tas notiktu. Ķekavas centrā nav nevienas jaunas mājas, taču es neredzu iemeslu, lai dažu gadu laikā mēs nevarētu sasniegt Mārupes līmeni, kur jaunās mājas aug kā sēnes pēc lietus. Pašvaldībai jāstrādā pie tā, lai novadā veidotu piemērotus apbūves gabalus, kuros tiek nodrošināta arī visa infrastruktūra, īsāk sakot, ir jānāk pretī tiem uzņēmējiem, kuri ir gatavi būvēt. Un šeit jāsaprot, ka "izbrīvēt zemes pleķi" nenozīmē nākt pretī – vēl jādomā par piebraucamo ceļu asfaltēšanu, pieslēgšanos pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmai, elektroenerģijas padevi un citām lietām. Jo tieši šie aspekti, saskaitot kopā, veido vislielākās izmaksas, kas atbaida potenciālos uzņēmējus/būvniekus. Panākot solīti pretī, dome panāks to, ka pavisam īsā laikā Ķekavā taps jaunas mājas, kurās dzīvos jaunas ģimenes. Ģimenes, kas dzīvos, mācīsies, strādās, un galu galā – arī maksās nodokļus savam novadam, jo Ķekava ir lieliska vieta, kur dzīvot. To es zinu pavisam droši, jo dzīvoju šeit visu savu dzīvi – jau 34 gadus.