Pašvaldību programmās partija ir piedāvājusi risinājumus četrās jomās, kas šobrīd nodokļu maksātājiem ir vissvarīgākās. Pirmkārt, "KPV LV" pieprasa atklāt un vērtēt informāciju par komunālajiem maksājumiem un NĪN, kuru nekontrolētais pieaugums rada iedzīvotājos izmisumu.

Otrkārt, "KPV LV" saprot iedzīvotāju sašutumu par izšķērdību iepirkumos un pašvaldību uzņēmumu pārvaldībā, tādēļ piedāvā ieviest virkni taupības pasākumu. Partija piedāvā izvirzīt par prioritāti sociālo programmu un pakalpojumu sniedzēju finansējuma palielināšanu, pārvērtējot attīstības projektu nepieciešamību.

Treškārt, partija piedāvā vienkāršot noteikumus un procesus, lai nodokļu maksātājiem nerastos apjukums par pašvaldību prasībām un iedzīvotāji bez starpniekiem spētu saprast, kas no viņiem tiek sagaidīts. Visbeidzot, partija apņemas ieviest jaunu standartu iedzīvotāju iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā, tādējādi mazinot nolemtības sajūtu, kas rodas, redzot, kā, pretēji sabiedrības nostājai, attīstības projektos slepeni tiek lobētas atsevišķu indivīdu vai organizāciju intereses.

Izvirzot sarakstu Ventspilī, partija "KPV LV" principiāli nostājas pret Aivaru Lembergu kā simbolu Latvijas politiskās vides korupcijai.

Visās pašvaldībās saraksti ir veidoti vienota procesa ietvaros un demokrātiski parāda partijas biedru gribu. Lai gan daudzās pašvaldībās pastāv draudu un šantāžas riski, mūsu biedri ir uzņēmušies pilsonisko atbildību par nodokļu maksātāju tiesību aizstāvēšanu.

Partija "KPV LV" kandidēs šādu pašvaldību vēlēšanās: Rīgas pilsēta, Ventspils pilsēta, Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Valmieras pilsēta, Jelgavas novads, Ogres novads, Saldus novads, Kuldīgas novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Ķekavas novads, Limbažu novads, Burtnieku novads, Alojas novads.