2017. gada 5. aprīlī Saeimas Juridiskā komisija nolēma no grozījumiem Krimināllikumā izslēgt punktu, kas paredzētu kriminālatbildību par vardarbību ģimenē, kā arī gadījumos, kad vardarbība vērsta pret bijušo laulāto vai cilvēkiem, kuru starpā ir nereģistrētas laulāto attiecības.

Partijas "Latvijas attīstībai" vadītājs Juris Pūce norādīja, ka, iepazīstoties ar komisijas argumentāciju, lēmums liecina par vienas daļas politiķu vāju izpratni par situācijas nopietnību saistībā ar vardarbību ģimenē Latvijā. Statistiska, it sevišķi attiecibā uz sievietēm, ir skaudra – katra trešā Latvijas sieviete ir cietusi no vardarbības dažādas formās.

"Normas izslēgšana no likumprojekta grozījumiem un piespiešana cietušajam īstenot apsūdzības funkcijas radīs minimālu valsts resursu ietaupījumu un pasliktinās jau tā sarežģīto situāciju ar no vardarbības ģimenē cietuša aizsardzību. Visnegatīvākās sekas būs tieši sociāli mazāk aizsargātiem un vājākajiem iedzīvotājiem," skaidro Pūce.

Jāatzīmē, ka normas izslēgšana ir pretrunā ar Latvijas parakstītās Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.

"Mēs aicinām saglabāt izstrādāto normu, lai brīdi, kad Krimināllikuma grozījumi stāsies spēka, daudzi Latvijas iedzīvotāji, it sevišķi sievietes, nepaliktu bez valsts aizsardzības," tā Pūce.