NA Rīgas domes deputāti iepriekš netika iepazīstināti ar šādu plānu, jo rīkojums izdots tikai domes departamenta līmenī. "Bez kompleksa skatījuma uz skolu tīkla reorganizāciju, šāds lēmums mums nav saprotams un nevaram to atbalstīt," norāda NA Rīgas domes frakcijas vadījās Dainis Locis.

"Mēs uzskatām, ka nepieciešams izvērtēts un izstrādāts Rīgas skolu tīkla reformu plāns, kas ļautu pašvaldības līdzekļus prioritāri novirzīt tām skolām, kas realizē izglītību valsts valodā. Ir ļoti svarīgi atbalstīt tieši tās skolas, kas nodrošina paaugstinātu mācību kvalitāti, kā arī veicināt kvalitātes uzlabošanos citās Rīgas skolās," sacīja Locis.

Rīgā ir piecas skolas ar valsts ģimnāzijas statusu. Jau pavisam drīz - maijā un jūnijā gaidāmi iestājeksāmeni 7. un 10. klasēm, taču Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojums nozīmē, ka jaunajā mācību gadā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā uzņemamo skolēnu kopējais skaits samazināsies par vismaz 120 audzēkņiem.

25. aprīlī NA Rīgas domes frakcija aicināja uz tikšanos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītāju Helmani un Izglītības pārvaldes vadītāju Balamovski, lai noskaidrotu iespējamo risinājumu šai situācijai. Tikšanās laikā RD pārstāvji informēja, ka šāds lēmums saistīts ar konkrētām prasībām telpu atbilstībai skolēnu skaitam, kas stāsies spēkā 2020. gadā.

NA deputāti norādīja, ka skolas telpu piemērotību varētu izvērtēt katras skolas direktors, kas arī ietilpst direktoru pilnvarās, ka pašlaik skolēnu skaits ar šo rīkojumu tiek samazināts nevis ierobežota tā palielināšana nākotnē, tādēļ lēmums nav atbalstāms, bet rodas papildu jautājums, vai tādā gadījumā šobrīd esošās telpas jau neatbilst skolēnu skaitam?