"Šāds lēmums nav izdevīgs rīdziniekiem," norāda NA Rīgas mēra kandidāte Baiba Broka. "Laikā, kad "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) uzvarēja iepirkumā par transporta pakalpojumu nodrošināšanu, līgums paredzēja piecus gadus saglabāt cenu 0,70 centi par vienu braucienu. Pašlaik mēs redzam, ka apšaubāmas vienošanās rezultātā, par ko uzņēmumu jau sodījusi Konkurences padome, rīdziniekiem nākas maksāt vairāk – 1,15 eiro par vienu braucienu."

Par konkurences kropļošanu Konkurences padome piemērojusi SIA "Rīgas satiksme" naudas sodu 2 163 046,63 eiro apmērā, bet RMS - 87 948,40 eiro apmērā. Vienlaikus uzlikts tiesiskais pienākums pārtraukt aizliegtās vienošanās īstenošanu, kā arī RMS noteikt braukšanas maksu neatkarīgi, balstoties uz objektīviem aprēķiniem par viena pasažiera brauciena pašizmaksu.

"Šodien Rīgas dome plāno mainīt 2015. gada domes lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, nosakot, ka mikroautobusos darbojas pašvaldības ''Rīgas satiksmes" noteiktais tarifs," norāda Broka. "Mēs nevaram atbalstīt šādu lēmumu, jo tādējādi pašvaldība plāno liegt saviem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus par godīgi aprēķinātu un konkurētspējīgu braukšanas maksu."

Konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Ābrama jau iepriekš norādījusi, ka Rīgas dome, apzinoties to, ka Konkurences padomei nav pilnvaru vērsties pret pašvaldību radītiem konkurences kropļojumiem, kas ir viena no aktuālākajām konkurences tiesību problēmām Latvijā, faktiski plāno legalizēt konstatēto konkurences kropļojumu.

"Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 16. janvāra lēmumā Nr. 2077 "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" ir vērtējams kā Rīgas domes vadības mēģinājums atbildību par konkurences kropļošanu uzlikt domes deputātiem. Tas ir priekšlikums balsot par to, ko Konkurences padome jau atzinusi par nelikumīgu. Tā ir Saskaņas un GKR klaji ciniska un bezatbildīga attieksme pret Rīgas cilvēkiem. Jāuzsver arī tas, ka lēmuma projektam nebija pievienots nekāds prognozēto izmaksu un tarifa aprēķins, kas pamato to, kādēļ mikroautobusa brauciens maksā 1,15 eiro," norāda NA Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš, kas darbojas Satiksmes un transporta lietu komitejā.

"Savējo būšanu un negodīgu konkurenci Rīgā varētu mazināt sistēmiskas izmaiņas sabiedriskā transporta organizācijā. Tām par paraugu var kalpot attīstīto Eiropas pilsētu prakse, kur sabiedriskā transporta sistēmu plāno vienot iestāde gan pilsētā, gan metropoles areālā. Šāda sabiedriskā transporta iestāde veiktu transporta pakalpojumu iepirkumus, nodrošinot konkurenci, sadarbībā ar pašvaldībām administrētu vienotās biļetes sistēmu visos transporta veidos, plānotu maršrutus un izveidotu zonu sistēmu," skaidro Klotiņš.